Nieuws.

15 Juni 2018

Winnaars VOORbeeld-verkiezing 2018

Op donderdag 14 juni jl. won stichting Mtangani de VOORbeeld-verkiezing 2018. Zij ontvangen van stichting VOOR € 48.076,- om hun project te realiseren: de start van middelbare school in Kenia in een omgeving waar nu alleen nog een lagere school staat. De middelbare school betekent veel voor de kans op werk en toekomst voor de lokale kinderen.   Ook de andere twee genomineerde projecten kon de jury een stap vooruit helpen. Stichting Simba ontving € 24.038,- om een ziekenhuis in Tanzania met medische apparatuur te ondersteunen. En The Hunger Project ontving expertise in natura vanuit het VOOR-netwerk om hun project te helpen: trainen van vrouwelijke leiders in dorpsraden.

Lastige keuze

Bij de feestelijke finale bij Down Under in Nieuwegein presenteerden de drie genomineerden op indringende wijze hun project aan de jury en de aanwezige gasten. Na afloop maakte de jury (Tanja Jess, Anousha Nzume, Marith Volp, Omar Munie en Robbert Huijsman) de einduitslag bekend. Zij gaven aan evenals in voorgaande edities voor een moeilijke keuze te hebben gestaan: er waren drie projecten die alle drie hun kwaliteiten hebben en steun verdienen. Wel prettig was dat ze niemand met lege handen naar huis hoefden te sturen, maar ze moesten een keuze maken voor de nr. 1, 2 en 3, waarvoor respectievelijk tweederde en een derde van het totaalbedrag van € 72.114,- klaar lag. Voor de nr. 3 was er expertise en ondersteuning vanuit het netwerk van VOOR.

Opdracht voor de winnaar

Uiteindelijk besloot de jury na rijp beraad tot hun eindoordeel, waarbij ze zorgvuldig alle projecten een goede stap vooruit te helpen. Het project van de stichting Mtangani had de kenmerken om als winnaar uit de bus te komen: community based, duidelijk afgerond, duurzaam, op ook termijn onderhoudbaar de lokale gemeenschap en met een duidelijke impact. Met de hoofdprijs in de VOORbeeld-verkiezing kan de middelbare school gebouwd en ingericht worden en van start gaan, wat de kans op werk en een toekomst voor de kinderen aanmerkelijk vergroot. De winnaars kregen wel een duidelijke opdracht mee van de jury: zorg dat dit middelbareschoolproject een VOORbeeld wordt voor de autoriteiten en educational officers, zodat er vanuit de overheid meer scholen op andere locaties geïnitieerd worden.

Community based

‘Ik vind het geweldig wat VOOR doet met deze prijs. Ik ben eigenlijk nog sprakeloos’, zegt Stephan Adriani van de winnende stichting Mtangani. ‘Ons project is community based, zoals de jury ook al zei. Dat is de kracht van het project. Het gaat om een middelbare school, maar we helpen eigenlijk een community opbouwen. Dat maakt zoveel energie los bij de mensen zelf, ze gaan meedoen, nemen hun verantwoordelijkheid, voelen steun en gaan erin geloven. Daar ben ik heel erg VOOR.’

Een impuls voor alle projecten

Bij de tweede prijs voor de stichting Simba, evengoed een aanzienlijk geldbedrag, gaf de jury aan zich er hard te willen maken om  de leverancier van de medische apparatuur als medesponsor bij het project te betrekken. Bonny van Rooijen, ook betrokken bij presentatie van stichting Simba, is er blij mee. Op de vraag waar hij VOOR is, antwoordt hij: ‘Ik ben voor duurzame ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Voor mij begint dat bij het aanraken van het hart. Het is een gevoel dat je bij blijft. Je kunt het niet altijd goed omschrijven, maar die ene keer dat je hart geraakt is, onthoud je. Dat laat je nooit los. En dan kun je ook weer anderen raken in hun hart.’

Verder meende de jury dat de expertise in nature vanuit het VOOR-netwerk waardevol kan zijn voor The Hunger Project, dat vrouwen in dorpsraden wil trainen, omdat zij de meest effectieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling (en daarmee op de hongerbestrijding) van een lokale gemeenschap. ‘Misschien wordt dit de hoofdprijs’, zegt Sofie Vermooten, betrokken bij de inzending van The Hunger Project. ‘Je kunt veel met een netwerk doen, je weet het vooraf niet. Wie weet wat we samen in gang kunnen zetten.’

 

Bekijk hier vast de eerste foto’s

 

Feestelijke finale

Op de feestelijke finale deed de stichting Reddingshonden, winnaar van 2017, verslag. Spreker en schrijver Wouter Hart inspireerde de aanwezigen met zijn verhaal over ‘Verdraaide organisaties’ en  ‘Anders vasthouden. Hij vertelde zijn verhaal aan de hand van zijn ervaringen met medewerker Suzan. Met haar had hij afspraken gemaakt over hun samenwerking: geen opgelegde regels en regelingen hoe iets moet gebeuren, maar de ruimte om het zelf te regelen. De inspiratie vormde de topman die op tv vertelde hoe hij met zijn medewerkers omging, waarbij ‘acting in Netflix’ best interest’ de centrale gedachte was.

In de knel

Hart gaf aan dat in veel bedrijven en instanties proberen alles rond vooraf bedachte oplossingen proberen te organiseren. Met regelingen, protocollen, normen. Het is een proces waarbij medewerkers aanleren geen verantwoordelijkheid te nemen, een excuus krijgen om dat niet te doen. Het probleem is bij ze weggetrokken. De oplossing ligt buiten henzelf. En dan verdwijnt het gevoel van invloed. Je wordt uitvoerder van andermans oplossingen. Veel mensen voelen zich in de knel. Dat zo’n situatie averechts kan werken, illustreerde hij aan de hand van een voorbeeld uit zijn eigen gezin. Op het moment dat hij zijn zoontje Jasper erop wees dat hij zijn bidon naar de training moest meenemen, reageerde Jasper met verzet. ‘Ik heb net al water gedronken’.  Wouter Hart probeerde het anders en zei: ‘Zorg dat je tijdens de training wel genoeg te drinken hebt’. Waarop zijn zoontje reageerde met: ‘Dan neem ik mijn bidon wel mee.’

Geef geen oplossingen, geef een probleem

Wat hem brengt tot de kern van zijn verhaal. Maak mensen niet uitvoerder van de regeling, maar maak ze verantwoordelijk om iets te regelen. Dat begint met de speelse gedachte: geef niet de oplossing, maar geef het probleem. Dat is iets anders dan het probleem dumpen. Geef het probleem, ga naast de ander staan, bekijk wie dan wat te doen heeft. Hoe kunnen wat dat leuk en spannend maken? Leuk omdat dan de draagkracht veel groter wordt. Dat vergeten we nog wel eens in het geheel van functionarissen en taakomschrijvingen. Op het moment dat iemand iets aan het hart gaat. En spannend in de zin van: niet een te grote stap, maar ook niet te klein. Het gaat erom dat je de protocollen niet gedachteloos uitvoert, maar ook niet dat je ze links laat liggen. In de protocollen zit wijsheid. Hoe ga je de wijsheid van het protocol in jouw situatie meenemen? Maar de kernvraag is altijd: wat is de bedoeling? Tot slot laat hij zien aan de hand van een fragment uit de film dead poets society dat, ook al handel je volgens de bedoeling, je altijd mensen zult hebben die je afrekenen op de letter van de regeling. Waar komt het dan op aan? Wouter Hart citeert Bob Dylan: ‘To live outside the law, you must be honest.’

Over de VOORbeeld-verkiezing

VOOR doneert elk jaar 10% van de volledige omzet aan  projecten waar de wereld mooier van wordt. De 27 inzendingen van de editie 2018 zijn allen voorbeelden van lokale betrokkenheid, van doorzettingsvermogen en van wat je met een netwerk kunt betekenen voor de wereld. Want uiteindelijk is de VOORbeeld-verkiezing mogelijk dankzij het actieve netwerk van VOOR. Met de VOORbeeld-verkiezing wil VOOR vorm geven aan haar ambitie om zaken doen en goed doen te combineren.

Ben je ook VOOR?

Wil je meedoen met de VOORbeeld-verkiezing 2019? Opdrachtgevers en zelfstandig professionals die in 2018 met VOOR samenwerken voor wervingsopdrachten (voor vast en voor tijdelijk) mogen een project inzenden in de VOORbeeldverkiezing 2019. Steeds meer ambitieuze opdrachtgevers hebben positieve ervaring met de bemiddelingsformule van VOOR. Omdat ze snel en tegen een scherp tarief in contact komen met de best passende professional die hun organisatie kan versterken. Voor tijdelijk of voor vast; staf, managers, directie, bestuurders en toezichthouders. En omdat ze dan ook een project mogen inzenden voor de VOORbeeld-verkiezing. Interesse? Stuur ons een mail of neem contact op met een van de partners. Steeds meer mensen zijn VOOR.

Terug

Archief

17 Januari 2019

Ook Ridder is VOOR

26 November 2018

Ook Sutfene is VOOR

5 November 2018

Ook Els is VOOR

VOOR opdracht
2 November 2018

VOOR is FD Gazelle!

1 Oktober 2018

Ook Barry is VOOR

9 Juli 2018

Ook Edo is VOOR

4 Juni 2018

Ook HOOG is VOOR

5 Maart 2018

Ook Assist is VOOR

VOORbeeld
6 December 2017

Zoekactie naar geld geslaagd

VOOR opdracht
7 November 2017

VOORbeeldig leiderschap – wij zijn VOOR

VOOR opdracht
6 November 2017

Ook Reinaerde is VOOR

VOOR opdracht
2 Oktober 2017

Ook Aliantus Oud Seyst is VOOR

4 September 2017

Ook HVO-Querido is VOOR

6 Februari 2017

Ook Middin is VOOR

18 December 2016

Ook Treant is VOOR

28 November 2016

Ook Stimenz is VOOR

7 Augustus 2016

Ook Tragel is VOOR

13 Juni 2016

Ook Boekoe is VOOR

21 Maart 2016

VOORjaar!

23 Maart 2015

Waar ben jij VOOR?

22 Maart 2015

VOOR de vooruitgang

5 Januari 2014

VOORgroet 2014