Wij zijn voor.

Directeur-Bestuurder

Management

21 Maart 2018

Over de organisatie

ARCHIPEL THUIS biedt alle vormen van thuiszorg variërend van wijkverpleging tot individuele begeleiding, met als uitgangspunt: het leveren van een zinvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van haar cliënten.
Onze medewerkers krijgen daarbij de ruimte en verantwoordelijkheid om samen met de client te bepalen hoe de zorg die nodig is vormgegeven wordt.
In onze visie is het samenspel tussen medewerker en client en ieders eigen regie hierin, leidend.

ARCHIPEL THUIS werkt met kleine, zelfstandige teams die zelf, binnen de kaders van ARCHIPEL THUIS, verantwoordelijk zijn voor hun werkzaamheden. Dit met als spil van het team de wijkverpleegkundige die verantwoordelijk is voor het klantproces.
De teams worden gefaciliteerd door een effectief en efficiënt werkende back-Office en communiceren bij voorkeur digitaal.

ACHIPEL THUIS is een open en transparante thuiszorgorganisatie. Professionele zorg van ACHIPEL THUIS is aanvullend op de mogelijkheden van klanten en hun naaste omgeving. De thuiszorgorganisatie gaat voor toekomstbestendige zorg door zelfredzaamheid te stimuleren en preventief te signaleren en handelen. Dit doet de organisatie met betrokken medewerkers die passie hebben voor hun vak. Hierdoor levert ACHIPEL THUIS persoonlijke thuiszorg die op maat wordt gemaakt in relatie tot de behoefte van haar clienten.

ACHIPEL THUIS biedt thuisverpleging, verzorging, gespecialiseerde verpleging (denk aan palliatieve zorg, dementiezorg, wondzorg, technisch gespecialiseerde verpleging), nachtzorg en thuisbegeleiding ACHIPEL THUIS helpt met deze diensten jaarlijks ruim 1500 klanten met ca 300 medewerkers. De omzet van ARCHIPEL THUIS bedraagt ca. 9,5 miljoen euro.

In 2015 is ACHIPEL THUIS als joint venture gestart. Het aandeelhouderschap bestaat voor 49% uit Assist (dochter van Vebego) en 51% uit Archipel Zorggroep. Assist helpt zorgaanbieders met het toekomstbestendig inrichten van hun bedrijfsvoering. Met veel energie zijn de teams gaan werken volgens het Assist-model en de visie van Archipel Zorggroep, een gecombineerd model waarin zelfsturing centraal staat en de wijkverpleegkundige verantwoordelijk is voor het klantproces. In de jaren 2015 – 2017 zijn grote stappen vooruit gezet, maar de organisatie staat nog steeds voor een uitdaging om toekomstbestendiger te worden. 

De functie

ACHIPEL THUIS is op zoek naar een ervaren directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is bij uitstek een verbinder tussen de diverse partijen in de organisatie. Hij/zij weet wat er op de werkvloer speelt en wat wijkteams nodig hebben en kan daarover mee praten bij de opdrachtgevers (zorgverzekeraars, gemeenten en andere samenwerkingspartners). Hij/zij heeft ervaring en affiniteit met het concept zelfsturing en kan de organisatie hierin een stap verder brengen. De directeur-bestuurder zet een moderne en vooruitstrevende organisatie neer met een cultuur die van deze tijd is en staat daarvoor tezamen met zijn managementteam. Hij is een faciliterend leider. 
De directeur-bestuurder weet dat hij leidinggeeft aan een joint venture en werkt dien tengevolge constructief en respectvoi samen met beide aandeelhouders. 

Wie wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een ervaren directeur-bestuurder met een managementstijl die verbindend en resultaatgericht is. We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder die in staat is om visie en denkbeelden over te brengen, mensen kan enthousiasmeren en daadkrachtig is. Een leider die mensgericht is en zich empatisch opstelt. Daarnaast is de directeur-bestuurder open en transparant en kan hij/zij inspelen op praktijksituaties en sturing geven waar dat nodig is. De ideale kandidaat creëert vertrouwen en veiligheid in de organisatie en geeft sturing aan de Backoffice. Daarbij beschikt de bestuurder die wij zoeken over uitstekende communicatieve vaardigheden op alle niveaus zowel binnen als buiten de organisatie en is een stevige netwerker. Vanzelfsprekend hecht hij/zij grote waarde aan de rol van (de medezeggenschapsorganen van) zowel cliënten als medewerkers in besluitvormingsprocessen. De ideale kandidaat beschikt over ruime ervaring in de zorg bij voorkeur de thuiszorg, mede om de kwaliteit van de zorg te kunnen borgen. De directeur-bestuurder is in staat evenwicht te vinden en te houden tussen goede kwaliteit van zorg, personeelsbeleid, ondernemerschap en een gezonde toekomstgerichte bedrijfsvoering De directeur-bestuurder is bedrijfskundig sterk en in staat om fusie- of overnametrajecten te leiden om tot groei van de organisatie te komen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie, uitdagende rol voor 20 uur per week, bij een geweldige organisatie met een ambitieuze doelstelling. Salariëring volgens WNT norm Zorg Klasse 1.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een live selectiegesprek met VOOR, maakt VOOR met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Een selectie-assessment en referentenonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure. 

Reageren
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en actueel CV gericht aan Roger Vroemen via onderstaand reactieformulier. Reageren kan tot 13 april 2018.

Vermeld in je CV ook je Skype-adres.