Wij zijn voor.

Regiomanager Alkmaar

05 Januari 2018Daadkrachtige, flexibele, mensgerichte regiomanagerOver de organisatie

De Zorgcirkel is een vernieuwende organisatie die aan mensen, veelal ouderen, diverse vormen van wonen, welzijn, zorg en behandeling biedt. Met 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers wordt vanuit 29 locaties persoonsgerichte zorg geleverd aan zo’n 7500 cliënten en hun familie in de regio (Noord-Holland). Thuis, in een andere (woon-) vorm, of in één van de verpleeghuizen of revalidatielocaties. De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgt De Zorgcirkel voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. De Zorgcirkel werkt hiertoe intensief samen met collega zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, woningbouwcorporaties en cliënt-/patiëntverenigingen.

De Zorgcirkel vormt een lerend netwerk met Zorgbalans en Omring.

De waarden van De Zorgcirkel zijn:

• Altijd denken en handelen vanuit de behoefte van de cliënt

• Omarmen van veranderingen die hieraan bijdragen

• Verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen

• Uitgaan van evenwaardigheid

Op 1 juni 2016 is de huidige Raad van Bestuur aangetreden. Zij hebben ervoor gekozen om 100 gesprekken te voeren om de organisatie goed te leren kennen en te horen welke koers mensen voor ogen hadden. Op basis van alle informatie die zij hebben verkregen is een nieuwe koers bepaald, “Vanuit behoefte gestart”. De Zorgcirkel wil zich zodanig bekwamen in persoonsgericht werken dat zij hierin landelijk toonaangevend wordt.

Regio Alkmaar
De Zorgcirkel staat in samenwerking met andere partijen voor de uitdaging om adequaat in te spelen op de zorgvraag van vandaag en morgen. In de regio Alkmaar doet De Zorgcirkel dit vanuit de locaties Westerhout (ligt in het fraaie Emmakwartier, in het centrum van Alkmaar), De Houtduif, De Vleugels, Het Hoefblad en De Mieuwijdt.
Totale omvang span om support regio Alkmaar is ongeveer 530 medewerkers/335 FTE (waarvan ruim 100 medewerkers/82 FTE Behandeldienst).

De functie

Omwille van slagkracht, om de kwaliteiten van medewerkers volop te benutten en om goed aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke context, heeft de Raad van Bestuur de regie naar de regio gebracht. Er bestaan vijf regio’s, namelijk Purmerend, Zaanstreek, Edam/Volendam, Alkmaar en omstreken en Egmond/Heiloo. Elke regio heeft een regioteam dat multidisciplinair onder voorzitterschap van een regiomanager de regio als het ware bestuurt en integraal verantwoordelijk is. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt als zesde regio gezien en heeft regio-overstijgend management. GRZ kent een strategische samenwerking met collega organisatie Omring. Iedere regio wordt ondersteund vanuit het ondersteuningslint, waar de afdeling Kwaliteit & Veiligheid onderdeel van is. In dit ondersteuningslint zijn ook deskundigheid en expertise op gebied van onder andere HR, ICT en Finance verenigd.

Als Regiomanager ben je voorzitter van het multidisciplinair samengestelde regioteam en met hen geef je integraal leiding aan medewerkers binnen een diversiteit van teams en vestigingen met zowel zorg- als hotelmatige dienstverleningsproducten. Je bent, samen met het regioteam, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en ontwikkelt beleid voor de regio. Je bent lid van het strategieteam en het managementoverleg binnen De Zorgcirkel. Je levert een bijdrage aan het strategisch- en tactisch organisatiebeleid en het vertalen van de visie en strategische thema’s van De Zorgcirkel naar de regio. Je bent ook leidinggevende van een toegewezen Zorgcirkelbreed aandachtsgebied met daaronder vallende medewerkers. Voor de regiomanager Alkmaar is dit de Behandeldienst Zorgcirkelbreed. Deze dienst is in transitie naar meer zelforganiserende vakgroepen, een proces dat rond 1 juli 2018 wordt afgerond. Je valt direct onder Raad van Bestuur en geeft leiding aan hoofden hoteldienst, zorgmanagers en overig leidinggevend middenkader.

Je bent in je rol als voorzitter van het regioteam samen met hen verantwoordelijk voor:

• Aansturen van de regio; je ondersteunt je medewerkers optimaal en faciliteert hen in het uitoefenen van hun vak conform de visie van persoongerichte zorg zodat waarde toegevoegd kan worden aan het leven van een mens met een hulpvraag.

• Innovatie, productontwikkeling en verandering; je initieert zorgvernieuwing en organisatieontwikkelingstrajecten en stuurt veranderingsprocessen aan, zodat nieuwe zorgproducten en diensten ontwikkeld worden die inspelen op de huidige of toekomstige vraag en waarbij De Zorgcirkel binnen de regio een toonaangevende partner in de zorg is en blijft.

• Organiseren van samenwerkingsverbanden; je werkt optimaal samen in- en extern met verschillende partijen binnen de organisatie en de regio, zodat er optimaal kennis en ervaringen kunnen worden uitgewisseld ten behoeve van het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

• Leiderschap; je geeft op stimulerende en faciliterende wijze leiding aan leren en ontwikkelen. Dit met specifieke aandacht voor het ondersteunen van veranderprocessen. Je bent expliciet in verwachtingen, schept voorwaarden en zet teams en medewerkers in hun kracht, zodat zij gemotiveerd zijn en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Wie wij zoekenJe beschikt over een een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met stevige managementervaring en minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de zorg. Je bent te typeren als een transformationeel leider. Je hebt kennis van diverse zorgproducten en de financieringsstromen. Je kunt (beleids-) rapportages opstellen, als ook conceptbegrotingen, jaar- en activiteitenplannen. Je kunt planmatig werken en hebt ervaring met veranderingstrajecten en projectmanagement.

Je bent zichtbaar en aanspreekbaar voor de medewerkers in de regio Alkmaar, zonder alles over te willen nemen. Je kunt goed relativeren en prioriteren. Je fungeert graag als boegbeeld van De Zorgicrkel binnen de regio.

De Regiomanager die wij zoeken is niet bang om afscheid te nemen van het verleden en is in staat om oud zeer te kanaliseren en nieuwe energie te brengen.

Je bent communicatief vaardig, kan stevig ingrijpen, maar toch ook de verbinding zoeken. Je bent creatief in het werven van personeel.Je begrijpt en onderschrijft de nieuwe koers en kunt hem uitdragen.

Ons aanbod voor de beste kandidaatEen mooie functie als Regiomanager bij een uitdagende regio binnen De Zorgcirkel. Het gaat om een fulltime functie, inschaling FWG 75 CAO VVT.