Wij zijn voor.

Manager Kwaliteit & Veiligheid

05 Januari 2018

Manager met visie, die kwaliteit en veiligheid weer leuk maakt

Over de organisatie

De Zorgcirkel is een vernieuwende organisatie die aan mensen, veelal ouderen, diverse vormen van wonen, welzijn, zorg en behandeling biedt. Met 3500 medewerkers en 1400 vrijwilligers wordt vanuit 29 locaties persoonsgerichte zorg geleverd aan zo’n 7500 cliënten en hun familie in de regio (Noord-Holland). Thuis, in een andere (woon-) vorm, of in één van de verpleeghuizen of revalidatielocaties. De Zorgcirkel ontdekt samen met cliënten en de mensen om hen heen welke behoeften zij hebben in deze fase van hun leven. Zodat zij het leven ten volle kunnen blijven beleven, als mens onder de mensen. Samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving zorgt De Zorgcirkel voor professionele hulp. Voor ondersteuning die zoveel mogelijk vrijheid geeft. Zodat niet kwetsbaarheid, maar kracht het leven grotendeels bepaalt. En iedereen een waardig leven kan blijven leven met afhankelijkheden. Nu en straks. De Zorgcirkel werkt hiertoe intensief samen met collega zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, woningbouwcorporaties en cliënt-/patiëntverenigingen. De Zorgcirkel vormt een lerend netwerk met Zorgbalans en Omring.

De waarden van De Zorgcirkel zijn:

• Altijd denken en handelen vanuit de behoefte van de cliënt

• Omarmen van veranderingen die hieraan bijdragen

• Verantwoordelijkheid nemen en initiatief tonen

• Uitgaan van evenwaardigheid

Op 1 juni 2016 is de huidige Raad van Bestuur aangetreden. Zij hebben ervoor gekozen om 100 gesprekken te voeren om de organisatie goed te leren kennen en te horen welke koers mensen voor ogen hadden. Op basis van alle informatie die zij hebben verkregen is een nieuwe koers bepaald, “Vanuit behoefte gestart”. De Zorgcirkel wil zich zodanig bekwamen in persoonsgericht werken dat zij hierin landelijk toonaangevend wordt.

Kwaliteit en veiligheid is hierbij een van de strategische speerpunten. Kwaliteit wordt gemaakt in de relatie tussen mensen. De relatie tussen cliënt en medewerker is het belangrijkste onderdeel van kwaliteit. Niet de regels maar de behoeften vormen daarbij het uitgangspunt, vanuit daar wordt een relatie gestart. Waarbij medewerkers hun deskundigheid, vakbekwaamheid en hun persoonlijkheid inbrengen. De Zorgcirkel omarmt het nieuwe kwaliteitskader zonder dit als harnas te dragen. Om een impuls te geven aan deze visie op kwaliteit en veiligheid is De Zorgcirkel op zoek naar een nieuwe manager.

Omwille van slagkracht, om de kwaliteiten van medewerkers volop te benutten en om goed aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijke context, heeft de Raad van Bestuur de regie naar de regio gebracht. Er bestaan vijf regio’s, namelijk Purmerend, Zaanstreek, Edam/Volendam, Alkmaar en omstreken en Egmond/Heiloo. Elke regio heeft een regioteam dat multidisciplinair onder voorzitterschap van een regiomanager de regio als het ware bestuurt en integraal verantwoordelijk is. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) wordt als zesde regio gezien en heeft regio-overstijgend management. GRZ kent een strategische samenwerking met collega organisatie Omring. Iedere regio wordt ondersteund vanuit het ondersteuningslint, waar de afdeling Kwaliteit & Veiligheid onderdeel van is. In dit ondersteuningslint zijn ook deskundigheid en expertise op gebied van onder andere HR, ICT en Finance verenigd.

De functie

Als Manager Kwaliteit & Veiligheid ontwikkel je op basis van visie en koers van De Zorgcirkel en alle relevante wet- en regelgeving het strategisch kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Je doet dit samen met en voor de regio’s en organisatie. Je geeft leiding aan de afdeling Kwaliteit & Veiligheid en voert financieel, economisch en facilitair beheer van deze afdeling. Je bent lid van het strategieteam en het managementoverleg. Je brengt je kennis en kunde in en levert een bijdrage aan het strategisch en tactisch organisatiebeleid. Je vertaalt de visie en strategische thema’s.

Je ontwikkelt samen met partnerorganisaties nieuwe initiatieven voor een betere kwaliteit van zorg.

Wie wij zoeken

De Manager Kwaliteit & Veiligheid die wij zoeken is een vernieuwer op het gebied van kwaliteit. Je weet als geen ander binnen (wettelijke) kaders ruimte te creëren voor persoonlijke zorg. Bij jou is het glas halfvol en je weet enthousiasme voor kwaliteit en veiligheid over te dragen.

Je hebt ruime ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid en een academisch werk- en denkniveau en managementervaring, gecombineerd met ervaring in de zorg. Je hebt diepgaande kennis met betrekking tot kwaliteit, veiligheid inclusief crisismanagement, risicomanagement, projectmatig werken, aansturen van veranderprocessen en onderzoek. Je blijft nieuwsgierig en volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet, zowel binnen als buiten de organisatie. Je werkt graag samen met anderen en weet teams sterker te maken.

Je bent een sterke en frisse manager, bent communicatief vaardig, kan delegeren en legt de verantwoordelijkheden waar ze moeten liggen. Verder weet je de rol van ‘linking pin’ tussen adviseurs, managers en organisatie vorm te geven. Je bent resultaatgericht, niet te ambtelijk en weet van doorpakken. Je vertrekt vanuit het ‘waarom’en de behoefte en weet tegelijkertijd wet- en regelgeving en verantwoording als vanzelf te hanteren.

Je bent een ‘zelfstarter’, werkt liever niet vanuit een strakke taakomschrijving, maar vanuit waar je met je team waarde kan toevoegen. Je ontwikkelt kwaliteitsbeleid passend bij de behoeften van cliënten en medewerkers. Je ondersteunt, samen met je afdeling, de verschillende regio’s bij het implementeren van beleid. Je bent enthousiast en proactief en kan kwaliteit en veiligheid binnen en buiten De Zorgcirkel verder op de kaart zetten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie als Manager Kwaliteit & Veiligheid bij een dynamische organisatie met een eigentijdse visie op kwaliteit. Het gaat om een fulltime functie, inschaling FWG 70 CAO VVT.