Help bijstandsmoeders het verschil te maken

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden in hun eigen wijk opgeleid tot Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2. Het gaat om bijstandsmoeders die in een sociaal isolement dreigen te raken. In de wijk worden ze ingezet als Zorgwacht bij ouderen en mensen met een beperking die daardoor langer zelfstandig kunnen wonen. De Zorgwachten leveren (in)formele zorg in de wijk. Ze zijn de ogen en oren van de eerstelijnsgezondheidszorg, de Thuiszorg en het Ouderenwerk. Zij signaleren knelpunten en zorgelijke situaties en schakelen de wijkverpleegkundige in, die op haar beurt actie kan ondernemen. Bovendien wordt de sociale cohesie in de wijk vergroot.

Daarmee krijgen kwetsbare wijkbewoners de noodzakelijke ondersteuning om daadwerkelijk zelfredzaam te kunnen zijn. Zorgwachten zijn volwassenen die een zekere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ze ontvangen al dan niet een uitkering en krijgen de kans om te re-integreren. Hen wordt een leerwerk baan aangeboden, gekoppeld aan een plaats op de vakschool. Tijdens de opleiding gaat de leerling-Zorgwacht aan de slag in de wijk. Binnen één jaar wordt de MBO-startkwalificatie ‘Helpende Zorg en Welzijn, mbo niveau 2’ gehaald, waarna iemand als gediplomeerde Zorgwacht aan het werk gaat. Door de intensieve persoonlijke begeleiding is de opleiding een succes en het uitvalrisico laag. Inmiddels zijn 200 vrouwen succesvol opgeleid en werken in de wijk, maar de doelstelling is om meerdere gemeenten te overtuigen van het concept Zorgwacht®.

Als Social Enterprise wil Zorgwacht het maatschappelijk rendement laten meten en zichtbaar maken door middel van een Social Impact meting. Met de uitkomst van deze meting kunnen bijstandsmoeders met een Zorgwacht opleiding het verschil maken in een zorgzame gemeente. Dus stem op Zorgwacht® zodat ook in uw gemeente de Zorgwachten van start kunnen gaan.