Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiemanager woon/logeerhuis voor EMB cliënten

Amsterdam

19-05-2016

Locatiemanager woon/logeerhuis voor EMB cliënten

Organisatie

Functie

Locatiemanager woon/logeerhuis voor EMB cliënten Sterke, ondernemende manager voor het starten van nieuwe locatie in IJburg We zoeken een locatiemanager voor een woon/logeerhuis voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking of meervoudige complexe handicap. Het betreft een kleine doelgroep met een zeer complexe zorgvraag. Het woon/logeerhuis is een kleinschalig project waar het belang van de cliënt en ouders voorop staat. Een voorziening die meegroeit met de behoefte van ouders en waar het goed toeven is voor de cliënten, ouders/verwanten en werknemers. Samenwerking Omega, Cordaan en Ons Tweede Thuis realiseren samen een woon/logeerhuis op IJburg. Op deze nieuw locatie wordt volledige verpleging en verzorging geboden met een hierop aansluitend aanbod aan hoogwaardige dagbehandeling. De dagbehandeling kan zowel in het woon/logeerhuis gegeven worden als in het dagcentrum van Omega, wat op loopafstand ligt. Het gaat om een uniek samenwerkingsverband van drie organisaties die hun krachten voor dit prachtige initiatief bundelen. Marius Meijboomstraat Het nieuwe gebouw bestaat uit drie etages met 36 plaatsen voor wonen/logeren. Op de begane grond zijn twee groepen voor dagbehandeling. In het weekend en de vakantieperiodes kan er op de begane grond gelogeerd worden. De verdeling logeren/wonen wordt bepaald door de vraag van cliënten en de bedrijfsvoering. Omega, Cordaan en Ons Tweede Thuis hebben het voornemen in het woon/logeerhuis ‘topzorg’ te bieden volgens de richtlijnen van VWS. De criteria voor topzorg zijn leidend bij de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot het methodisch proces en de aanname en inzet van personeel dat voor een deel uit de drie organisaties komt en voor een deel nieuw wordt geworven. Cliënten Het gaat om cliënten met een zeer complexe hulpvraag die levenslang en levensbreed zijn aangewezen op zorg. Hierbij spelen de ouders een belangrijke, centrale rol en is er sprake van een levenslange driehoeksverhouding: cliënt, familie en medewerker. Deze zorgintensieve cliënten hebben 7 dagen per week, 24 uur per dag ondersteuning nodig waarbij consequent en continu wordt gewerkt volgens de LACCS-principes (lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding). Er wordt transdisciplinair gewerkt met één begeleidingsplan voor wonen en dagbehandeling. Functie De nieuwe locatiemanager is integraal verantwoordelijk en geeft naast leiding aan de woonvoorziening ook leiding aan 2 of 3 groepen dagbehandeling bij Omega. Hij/zij maakt deel uit van het MT van Omega. De nieuwe manager geeft leiding aan 40-50 fte zorgprofessionals en legt functioneel verantwoording af aan de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties en één ouder. Het betreft een functie voor 36 uur per week, waarbij de locatiemanager, op basis van de in- en externe ontwikkelingen verantwoordelijk is voor het operationeel- en tactisch beleid en het opstellen en bewaken van het jaarplan. De nieuwe manager stuurt op resultaten en ontwikkeling, coacht en begeleidt de medewerkers en zorgt voor een adequate overleg- en communicatiestructuur. De manager zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering door het opstellen van een (meerjaren) begroting en investeringsplannen. Wie wij zoeken Het gaat om een uitdagende maar ook complexe management functie. Leiding geven aan een nieuw initiatief van drie organisaties, een nieuwe locatie waar wonen en dagbehandeling vanuit één plan worden georganiseerd. Waar met een nieuw team wordt gestart dat voor een deel uit de drie organisaties wordt geworven. Een samenwerking die veel meerwaarde biedt en waar ook nog ruimte is voor ontwikkeling. Het betekent dat we op zoek zijn naar een manager die beschikt over de kwaliteiten en creativiteit van een pionier en ondernemer. Die in staat is om regelvrijheid te creëren, te bewaken en in te zetten om op deze locatie topzorg te leveren. Die in staat is om samen met alle stakeholders een visie te ontwikkelen en dit te vertalen in heldere kaders en die tegelijkertijd medewerkers begeleidt en coacht richting zelfsturing. Een ervaren manager die begrijpt hoe belangrijk de rol van ouders is, zorgt voor een ‘open aanspreekcultuur’ en zorgt voor maximale samenwerking en wederzijds respect. Een verbinder die de buurt, vrijwilligers en mantelzorg weet te betrekken bij deze voorziening. Dit vraagt om een verbindende management stijl, waarbij snel kan worden geschakeld tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. We zijn op zoek naar een kandidaat met een opleiding op HBO+ niveau, veelzijdige managementervaring, liefst op verschillende terreinen (transitie, coaching, training) en ervaring heeft met deze specifieke doelgroep. Een goede kandidaat is sensitief en in staat door zijn/haar ervaringen en competenties de relaties met begeleiders en ouders goed te managen. Iemand die werkt vanuit vertrouwen en transparant opereert maar tegelijkertijd kaders en grenzen stelt en bewaakt. Ons aanbod voor de beste kandidaat We zijn voor Omega, Cordaan en Ons Tweede Thuis op zoek naar een manager voor 36 uur per week. Gestart wordt met een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Gehandicaptenzorg, FWG 65. Reactie VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos (carola@voor.nl) en Michel Vos (michel@voor.nl) zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live gesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een assessment center kan deel uitmaken van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatie en een actueel CV. Vermeld ook je Skype adres. Graag reageren via de vacature op onze site: http://voor.nl/vacatures/219/locatiemanager-woon-logeerhuis-voor-emb-clinten

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master