Wij zijn VOOR.

Parttime Unitmanager Zorg Amsterdam Nieuw inschaling FWG 65!

18-04-2019

Een verbindende, energieke peoplemanager

Organisatie

Wie slechthorend of doof is, kan bij Koninklijke Kentalis terecht voor brede ondersteuning. Ook is de organisatie er voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of mensen die niet goed horen én niet goed zien (doofblindheid). Voor hen - en uiteraard hun ouders, familieleden en andere betrokkenen – biedt Kentalis zorg, onderwijs, onderzoek, diagnostiek, onderwijsondersteuning en werkbegeleiding. De hulp voor leerlingen en cliënten is veelal dichtbij huis met locaties verspreid over het hele land. Daar werken zo’n 4500 onderwijs- en zorgprofessionals die er alles aan doen om te zorgen dat leerlingen en cliënten kunnen communiceren met anderen, begrepen worden en met zelfvertrouwen kunnen meedoen aan de samenleving.


Om de leerlingen en cliënten zo goed mogelijk te helpen, werken Kentalis-medewerkers actief aan hun eigen ontwikkeling. Zo helpen ze de kwaliteit van het onderwijs en de zorg verder te verhogen. Daarnaast doet de organisatie wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten, onderwijs- en zorgorganisaties en koepelorganisaties. Kentalis deelt kennis met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Door met elkaar samen te werken en door kennis uit te wisselen kan Kentalis kinderen de juiste ondersteuning bieden. Met als doel: een gelukkig en zelfstandig leven voor hen.

Kentalis bevindt zich momenteel in een dynamische periode waarin de organisatie opnieuw wordt opgebouwd. Er is gekozen voor een organisch ontwikkelingsproces, waarin samen met de verschillende stakeholders in de organisatie stapsgewijs wordt veranderd. Om de wendbaarheid te vergroten en de verbinding te optimaliseren is het aantal leidinggevende lagen tussen het primair proces en het bestuur verminderd; alleen coördinatieschakels daar waar het nodig is.

Kentalis Woonzorg Amsterdam

Kentalis Zorg (intramuraal) is verdeeld over verschillende locaties in Nederland, te weten Weerklank (NH), Vries (D) en Brabant. Wij zoeken een nieuwe manager voor de locatie Weerklank in Amsterdam die integraal leiding geeft aan deze wooneenheid. Er is een nieuwe strategie geformuleerd waarin Kentalis de samenwerking met de eigen andere locaties wil gaan versterken, zoals dagbestedingsprogrammering en zoekt daarnaast ook de samenwerking met andere externe ketenpartners om gebruik te maken van elkaars expertise, zodat de cliënten de best passende zorg geboden krijgen.

Functie

De Unitmanager die wij zoeken is integraal verantwoordelijk voor woonzorg en dagbesteding op de locatie Weerklank en zet de behandelcoördinatoren en teamleiders in hun kracht zodat zij samen met de teams díe zorg kunnen leveren aan de cliënten vanuit het ondersteunende motto: ‘een goed leven en mooi werk’. Je bent de verbindende schakel die inspireert, faciliteert en stuurt. Je hebt goed overzicht op de cliëntenzorg, organisatorische en strategische processen. Je informeert en betrekt de medewerkers vanuit een open en transparante houding én je geeft de medewerkers het gevoel nabij te zijn zonder op de huid te zitten.

Je geniet een grote mate van vrijheid om vernieuwend te kunnen zijn, kansen op innovatief gebied te pakken en voorstellen te doen met betrekking tot nieuw beleid van de organisatie. Je adviseert over de strategie op langere termijn op basis van wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen, die je tevens toepast als kader voor beleidsvoorstellen. Je vertaalt organisatiekeuzes en -doelstellingen naar tactisch en operationeel beleid binnen de organisatie en ziet toe op de uitvoering van dat beleid. Je draagt verantwoordelijkheid voor de budgetten en legt daartoe direct verantwoording af aan de bestuurder. Tevens leg je en onderhoud je de contacten met ketenpartners.


Als Unitmanager maak je, samen met de collega Unitmanagers, deel uit van de sector Wonen en rapporteer je rechtstreeks aan de bestuurder.

Wie wij zoeken

Deze functie is een mooie uitdaging voor een Unitmanager die als geen ander begrijpt wat de visie, koers en ambitie van Kentalis is. Dit wordt jouw nieuwe passie! Je hebt affiniteit met de doelgroep en snapt wat er nodig is om deze unieke cliënten en de medewerkers in het primair proces daadwerkelijk in regie te krijgen en om ‘de vragen en wensen’ goed te kunnen inventariseren. Het is voor jou een uitdaging om de behandelcoördinatoren, teamleiders én de teams optimaal te laten functioneren en stelt alles in het werk hen daarin te ondersteunen, zodat ze zelf verantwoordelijkheid pakken in het verandertraject dat is ingezet.

Je beschikt over veelzijdige (innovatieve) veranderkracht. Een pré voor deze functie is als je vergelijkbaar opgedane ervaring in de zorgsector hebt en je de Amsterdamse (multiculturele) mentaliteit kent en hier goed mee kan omgaan. Je bent in staat om creatief, analytisch en conceptueel op HBO+-niveau te denken en werken. Daarnaast heb je gedegen kennis opgedaan (aangevuld met relevante opleidingen) van bedrijfsprocessen, cultuurprocessen en organisatieveranderingen binnen (zorg)organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Jouw ondernemendheid zet je in om de externe samenwerking met (keten)partners in zorg én onderwijs vorm te geven, waardoor woonzorg zowel lokaal als landelijke naar een hoger plan getild kan worden. Een pré is het als je een netwerker bent die beschikt over een relevant landelijk en of regionaal (Amsterdams/Randstedelijk) netwerk. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk effectief en overtuigend én schakelt soepel tussen operatie en strategie. Je hebt begrip voor en kunt omgaan met weerstand en pakt door op gemaakte afspraken. Je kunt sturen op afstand, maar bent toch benaderbaar voor de medewerkers.


Je weet de hoogopgeleide professionals te verbinden aan en te inspireren in de richting van de ingezette koers. Tegelijkertijd ben je een échte verbinder, teamspeler en communicatief vaardig met gesprekspartners op elk niveau. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel in brede zin en je bent in staat om snel met beperkte gegevens te oordelen en dit om te zetten in concrete acties en beslissingen. Je bent van nature ondernemend, stressbestendig, resultaat- en klantgericht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opbouwende functie in een organisatie in beweging. Werken bij Kentalis biedt je de kans om voor een unieke doelgroep te werken in een hoogwaardige zorgomgeving. Kentalis is een platte organisatie waar ondernemerschap en pro-activiteit ten aanzien van organisatie- en zelfontwikkeling wordt gevraagd en gewaardeerd. Kentalis werkt volgens de CAO gehandicaptenzorg en biedt een prima salaris in FWG 65 met goede overige arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband van maximaal 28 uur per week, startend met een contract van drie jaar om in deze periode het ingezette verandertraject vorm te geven en het team in positie te brengen. Een referentenonderzoek en een assessment center maken mogelijk onderdeel uit van de procedure. Bij benoeming wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV. Reageer s.v.p. via het reactieformulier op onze website (www.voor.nl). Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl) en Selma Koegler (selma@voor.nl). Wij streven ernaar de procedure voor eind mei af te ronden.