Wij zijn VOOR.

Directeur Financiën

14-11-2019

Directeur Financiën

Ervaren financieel directeur, scherp op de cijfers met hart voor de zorg

Organisatie

‘Florence is financieel weer in control, maar de marges blijven ontzettend krap in de ouderenzorg. We zoeken een directeur die strak stuurt op de cijfers en tegelijkertijd oog heeft voor de zorg die wij leveren vanuit onze overtuiging: het leven leiden dat je lief is.’ Ellen Maat, lid Raad van Bestuur Florence.

Florence is een ambitieuze zorgorganisatie die werkt onder het motto “het leven leiden dat je lief is”. Florence staat landelijk in de top 10 van grootste aanbieders van Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Met circa 3400 medewerkers en ruim 1700 vrijwilligers biedt Florence vele vormen van zorg, zowel bij mensen thuis, als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Florence is volop in beweging en werkt aan nieuwe zorgconcepten, vastgoedplannen en interessante samenwerkingsverbanden met andere (zorg)partijen in de Haagse regio.

Florence heeft een omzet van ca. € 220 mln. en zal naar verwachting komende jaren groeien. Na een zware periode waarin er financieel geen ruimte was, is Florence inmiddels weer financieel in control. De voet mag gecontroleerd en beheerst van de rem. Maar het blijft belangrijk om strak te sturen en grip op de financiën te houden. Ook de financiële ratio’s moeten verder verbeteren. Tegelijkertijd is een inhaalslag nodig in de investeringen.

Florence werkt aan verdere professionalisering van de hele organisatie. Financiële sturing heeft een belangrijke ondersteunende rol in deze omslag.

We zoeken iemand die de organisatie helpt in de verdere professionaliseringsslag. Iemand die begrijpt dat financiële sturing, effect heeft op de gehele organisatie. Iemand die duidelijk is, de mensen meeneemt en bruggen bouwt.’ Bert Timmerman, Directeur HR.

Directie Financiën

Bij de directie Financiën werken ca. 40 enthousiaste en gemotiveerde collega’s binnen de afdelingen Financiële Administratie, Planning & Control, Cliëntenadministratie Zorgverkoop en AO/IC.

De afgelopen drie jaar is veel bereikt en is een stevige basis gelegd. Binnen de directie Financiën zijn o.a. de verschillende rollen opnieuw gedefinieerd, de belangrijkste rapportages verbeterd, de samenwerking met het primaire proces versterkt en is een gedegen financieel beleid uitgezet met betere financiële resultaten tot gevolg.  

De directeur Financiën maakt onderdeel uit van het directieteam van Florence. Dit team bestaat de directeur Intramurale Zorg, de directeur Revalidatie, de directeur Thuiszorg, de directeur HR en de directeur Services. De directeur rapporteert aan de tweehoofdige Raad van Bestuur.

Functie

De directeur Financiën is vrij blauw en moet op de portemonnee letten, maar ook gevoel hebben voor de werkelijkheid waar we dagelijks in zitten en voor ogen houden dat het draait om de zorg die we leveren aan onze bewoners en cliënten” Anja Jonkers, directeur intramurale zorg.

Je geeft vorm en inhoud aan de financiële strategie van Florence. Daarbij bouw je voort op de ingezette koers. Je bent nauw betrokken bij het bepalen en uitwerken van de ambities van Florence, zoals ontwikkeling nieuwe (woon)zorgconcepten, vastgoedportefeuille en samenwerkingsverbanden. Je identificeert op strategisch niveau de financiële kansen en risico’s. Dit doe je met het hogere doel voor ogen: zorg bieden zodat mensen het leven kunnen leiden dat hen lief is.

Namens de directie Financiën ben jij het boegbeeld binnen en buiten de organisatie. Je bent gesprekspartner voor de audit commissie, de accountant, banken, verzekeraars en gemeenten.

Je bent scherp in sturing op de financiële positie en in het bijzonder de kosten. Je kijkt vooruit en bewaakt kritisch het totaalbeeld. Tegelijkertijd duik je de diepte in waar nodig, en help je desgewenst op locatieniveau mee om financieel in control te blijven. 

Je voert regie over de P&C cyclus. Je ziet erop toe dat het begrotingsproces strak is ingericht, en dat er een goed onderbouwde en gedragen begroting tot stand komt. Ook ben je nauw betrokken bij het opstellen van zorgverkoopplannen. Je zorgt voor betrouwbare, tijdige en bruikbare management informatie en je ontwikkelt het instrumentarium steeds verder. Je geeft leiding aan verdere standaardisering en uniformering van de financiële processen. Je investeert continu in de afstemming tussen de directie Financiën en het primair proces.

Als leidinggevende bouw je voort op de ingezette kwaliteitsverbetering van de financiële functie. Je houdt het overzicht en je kunt schakelen tussen nabij en veraf sturen. Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het realiseren van een verantwoord, gezond financieel beleid voor de directie.

Wie wij zoeken

We zoeken een echte vakman/vakvrouw. Een ervaren directeur Financiën, geroutineerd in financiële sturing en iemand die begrijpt hoe de regelgeving in de zorg werkt. “ Fierman Schreurs, directeur Financiën a.i.

Je bent een ervaren directeur Financiën en financieel zeer goed onderlegd. Je houdt het overzicht, maar je blijft altijd kritisch kijken naar de cijfers en kunt ook de details induiken als het moet. Je bent een proactieve adviseur voor het bestuur en een stevige partner in het directieteam. Ook heb je, gezien je expertise en persoonlijkheid, een natuurlijk gezag.

Je bent een verbinder, houdt van bruggen bouwen en zoekt van nature afstemming met interne en externe partijen. Tegelijkertijd ben je het onafhankelijke financieel geweten van de organisatie en kan je vanuit die rol ook stevig en sturend optreden. Je waarschuwt voor risico’s en signaleert kansen.

In het leidinggeven ben je duidelijk in wat je verwacht en wat je ervan vindt. Je luistert en geeft vertrouwen. Je werkt aan een open cultuur, waarin fouten bespreekbaar zijn. Integriteit is vanzelfsprekend voor jou. Je bent communicatief sterk en een goede onderhandelaar. Je bent authentiek en reflecteert op je eigen handelen en dat van je directie.

Aanvullend zijn de ‘harde’ functie-eisen:

• ruime ervaring in een eindverantwoordelijke financiële functie binnen een grotere zorginstelling, met minimaal 100 mln. omzet, en affiniteit met de ouderenzorg.

• een afgeronde academische opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde, aangevuld met een passende postdoctorale opleiding (RA/RC).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een prachtige directeursfunctie in een sector met continue financiële uitdagingen en een ambitieuze organisatie. De functie is ingeschaald in FWG schaal 80 (max. € 9.203) van de CAO VVT en kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 36 uur per week. Het betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij graag uiterlijk 10 december jouw reactie via het antwoordformulier onder deze vacaturetekst. Vermeld in je reactie ook je eventuele vakantieplanning en je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en eventueel een assessment. Voor vragen kun je bellen met Anne-Marie Kamphuis +31 611327212.