Wij zijn VOOR.

Ingevuld

HR Business Partner

Utrecht

10-05-2021

HR Business PartnerStrategische en innovatieve HR Business Partner, een ervaren en verbindende teamspeler die standvastig meebeweegt!

Organisatie

“Nederland eerlijker en rechtvaardiger maken. Samen het verschil maken, en bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Een die mensen uitnodigt in plaats van uitsluit en waar welvaart gelijk wordt verdeeld. Werken aan een samenleving vol kansen, voor iedereen, duurzaam”

Dat is waar zo’n 260 betrokken medewerkers van CNV Vakmensen zich elke dag met hart en ziel voor inzetten.
CNV Vakmensen is één van de drie bonden binnen het CNV. Het CNV is de tweede vakbond in Nederland en telt meer dan 250.000 leden. Met haar 140.000 leden is CNV Vakmensen de grootste bond binnen het CNV.

CNV Vakmensen is een vereniging (statutair gevestigd in Utrecht) van en voor vakmensen die streeft naar een rechtvaardige samenleving. Kernwaarden daarbij zijn: naastenliefde, gerechtigheid, duurzaamheid, solidariteit en verantwoordelijkheid, waarden die voortvloeien uit het Christelijk-Sociaal gedachtengoed waaruit CNV ooit ontstaan is.

CNV Vakmensen behartigt de belangen van vakmensen op het gebied van werk en inkomen, en ondersteunt bij het wendbaar en weerbaar worden én blijven op de arbeidsmarkt. Daarbij zijn drie speerpunten geïdentificeerd:

• Ontwikkeling: werkenden in staat stellen regie over hun eigen loopbaan te kunnen nemen.
• Voor iedereen: voor alle werkenden (betaald, onbetaald, in loondienst, zelfstandig, leden en niet-leden, etc).
• Zichtbaar: zowel op de werkvloer als in de media, online en offline.

De werkorganisatie die dit allemaal mogelijk maakt bestaat uit zo’n 260 gecommitteerde en gepassioneerde medewerkers, die voor het grootste gedeelte in twaalf multidisciplinaire regionale teams werken. De regioteams bestaan uit vakbondsbestuurders, vakbondsconsulenten en juristen, en houden zich bezig met individuele dienstverlening en collectieve belangenbehartiging op het gebied van werk en inkomen voor leden en niet-leden.

Centraal op het hoofdkantoor in Utrecht bevinden zich de stafafdelingen waaronder CNV Info, Communicatie, Informatie, Marketing en Sales (CIMS), het Secretariaat en HR, en zetelt het Bondsbestuur.

CNV Vakmensen en haar medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om de belangen van haar leden maximaal te behartigen. De bond staat midden in een snel veranderende samenleving, en evalueert en innoveert haar strategie en productaanbod daarom voortdurend. Om duurzaam, nu en in de toekomst, een bijdrage te kunnen blijven leveren aan een rechtvaardigere samenleving.

Functie

Om succesvol vorm en inhoud aan dit streven te geven moeten organisatie en medewerkers optimaal ontwikkeld zijn. Momenteel zijn twee HR Adviseurs actief, die gezamenlijk zorg dragen voor het hele spectrum van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van HR, inclusief het HR-business partnerschap voor één of meerdere organisatieonderdelen. De personeels- en salarisadministratie wordt voor CNV centraal uitgevoerd in een Shared Services organisatie.

CNV Vakmensen is volop in beweging en om een toekomstgericht strategisch HR-beleid te kunnen vormgeven wil CNV Vakmensen de HR-capaciteit uitbreiden.

Wij zijn op zoek naar een HR Business Partner met een speciale focus op strategisch personeelsbeleid- en planning.

Naast het leveren van HR Business partnerschap aan één of meerdere delen van de organisatie heeft deze HR Business Partner diepe kennis en ervaring op onder meer de volgende gebieden:

• Vertalen van de strategie van CNV Vakmensen in een relevante HR-strategie, in lijn met de missie en kernwaarden van CNV Vakmensen.
• Op de kaart zetten van organisatie-, talent- en leiderschapsontwikkeling als cruciaal onderdeel van het totale strategische personeelsmanagement.
• Ontwikkelen van een eigentijds en effectief werving- en selectiebeleid, incl. arbeidsmarktcommunicatie.
• Vormgeven aan een samenhangend en relevant training- en opleidingsbeleid, inclusief on-boarding van nieuwe medewerkers.
• Zorg dragen voor het HR-Business partnerschap voor één of meerdere organisatieonderdelen.

De HR adviseurs en HR Business Partner rapporteren aan de Secretaris/Penningmeester van CNV Vakmensen

Wie wij zoeken

Als HR Business Partner bij CNV Vakmensen zorg je ervoor dat je collega’s goed ontwikkeld en uitgerust zijn om de belangen van de leden elke dag opnieuw optimaal te behartigen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die hier enthousiast van worden, en die zich daarnaast herkennen in onderstaande kenmerken:

• HBO/academisch denk- en werkniveau, bijvoorbeeld Strategisch Personeelsmanagement, Bedrijfs- of Bestuurskunde of vergelijkbaar.
• Minstens 5 jaar ervaring in strategische (HR)-leiderschapsrollen.
• Aantoonbaar succesvol en effectief in verschillende organisatiebesturing- en governancemodellen.
• Aantoonbaar succesvol in omgevingen met meerdere (groepen) belanghebbenden.
• Diepe en actuele kennis en ervaring met organisatieontwikkeling en -transformatie, talent- en leiderschapsontwikkeling, cultuurvraagstukken en training & opleiding.

Als persoon zien we graag dat je de volgende eigenschappen meebrengt:

• Primair onderzoek en verbind je, je staat open voor verschillende zienswijzen. Vanuit een stevige basis heb je snel een goed begrip van wenselijkheid én haalbaarheid van je voorgestelde strategie en uitvoering daarvan binnen de context van CNV Vakmensen.
• Je hebt uitstekende adviesvaardigheden, stelt vragen en handelt in het belang van een inhoudelijk effectieve maar ook breed-gedragen oplossing.
• Je hebt de nodige humor, relativeringsvermogen en (zelf)reflectie. In de omgang met je stakeholders ben je stevig op de inhoud en zacht op de relatie.
• Je communiceert eenvoudig, helder en duidelijk, met inhoud en empathie, op alle organisatieniveaus.
• Je hebt ervaring en diepe affiniteit met organisaties die maatschappelijk van betekenis zijn. Belangenbehartiging, organisaties met een maatschappelijke opdracht al dan niet in het (semi)publieke domein zijn je niet vreemd.
• Kennis hebben van een ledengestuurde organisatie is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende nieuwe functie in een organisatie die van betekenis is, met alle ruimte om vorm en inhoud aan de functie te geven, en waar je bijdraagt aan het dichterbij brengen van het ideaal van een rechtvaardige samenleving.

De functie is ingeschaald in functiegroep J (max € 5.454, - bruto/mnd.) van de CAO voor Medewerkers in dienst van CNV Vakmensen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend, waaronder 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.

De aanstelling is in eerste instantie een voltijds (36 uur) dienstverband voor 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte is de intentie om aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om het wervings- en selectieproces te ondersteunen. Roger Vroemen en Mariëlle de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

CNV Vakmensen streeft ernaar om de procedure voor juli 2021 af te ronden. De gesprekken met VOOR starten vanaf 13 mei, selectiegesprekken bij CNV Vakmensen vinden plaats op 24 juni.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze mooie betekenisvolle rol, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op deze site. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Roger Vroemen of Mariëlle de Macker.