Aandacht voor wat wezenlijk is,

steeds meer mensen zijn VOOR.

Referenties

Vaak ontstaat een bijzondere band bij de uitvoering van werving en selectie opdrachten. Gesprekken gaan over wat wezenlijk is in werk en leven. We maken er bewust tijd voor. Ons leidend principe is ‘tijd voor betekenis’. We zijn er trots op dat het verbindend werkt. Steeds meer mensen zijn VOOR.

Aart van Walstijn

LIMOR

Voorzitter Raad van Bestuur LIMOR

Ik heb niet eerder meegemaakt in een procedure dat ik als kandidaat aan de voorkant al zo’n goed beeld meekreeg over de functie en omstandigheden waar ik op solliciteerde.

Lees meer

Dat beeld en de omstandigheden komen vervolgens ook overeen met wat ik aantrof bij mijn start als bestuurder. Ik trof daarnaast ook de juiste mensen op de juiste plek: de directie- en toezichtsleden die door VOOR zijn geworven kenmerken zich door vakmanschap, positiviteit, openheid en gezamenlijkheid. Dat is precies wat ik voor LIMOR wil -en dat is ook de manier van werken van VOOR gebleken. Ik kan hen van harte aanbevelen.  

Marty van Dam

Wonen Limburg

Directeur Mens & Maatschappij

De partners van VOOR hebben zich niet enkel verdiept in de corporatiebranche maar ook echt geïnvesteerd in de relatie met Wonen Limburg zodat zij snel de juiste nieuwe collega konden selecteren.

Lees meer

Nieuwe collega’s uit verrassende hoeken met een verfrissende bijdrage voor Wonen Limburg. Eigenzinnig en kritisch als basis voor een mooie ontmoeting met een duurzaam karakter!

Gita Galle

Deventer Ziekenhuis

Voorzitter Raad van Bestuur

De VOORpartner heeft zich zo goed als mogelijk verdiept in wat er nodig is en wat voor een profiel daarbij past, en dan vooral de persoonlijke kwaliteiten.

Lees meer

Over een kandidaat aarzelden wij naar aanleiding van de informatie op papier, maar VOOR onderbouwde waarom juist zij goed zou passen - en zij is het uiteindelijk ook geworden. Dat geeft vertrouwen in VOOR.

Frida van der Sloot

De Zellingen

Bestuurder

Onze ervaringen met VOOR zijn uitstekend. De partner van VOOR weet niet alleen naar wie wij op zoek zijn, maar voelt precies aan welke kandidaat het beste in ons team past.

Lees meer

Daaraan gaat een gedegen onderzoek vooraf, er wordt snel geschakeld en de contacten verlopen gemakkelijk en ontspannen. De partner van VOOR schuwt niet voor haar eigen mening uit te komen.

Voor diverse functies in onze organisatie hebben wij via VOOR kandidaten kunnen aantrekken die prima bij onze organisatie passen en met wie wij een bestendige arbeidsrelatie hebben kunnen opbouwen.

Als bijkomende bijzonderheid wil ik wijzen op de maatschappelijke betrokkenheid van VOOR. 10% van de volledige omzet gaat naar projecten waar de wereld mooier van wordt.

Ik kan iedereen aanbevelen om met VOOR in zee te gaan.

Hans Buijing

Zorgthuisnl

Bestuurder Zorgthuisnl

Voor onze zoektocht naar een nieuwe bestuurssecretaris hadden wij een bureau nodig dat echt zou snappen wat wij nodig hebben. Dat bureau hebben we gevonden: VOOR!

Lees meer

We wilden niet alleen dat ze het zouden snappen op onze vacaturetekst, maar echt zouden doorvragen en graven naar de aard en behoefte van onze organisatie. En er ook voldoening in zouden vinden om grondig te analyseren naar de onderliggende behoeften. Dus de organisatie snappen, het krachtenveld snappen en het team snappen. De mensen van VOOR hebben zich laten zien als mensen die zich niet zomaar verdiepen in de vacature en de organisatie, maar een heel diepgravend en persoonlijke zoektocht aangaan om de meest geschikte kandidaat te vinden. Zij hebben hun onderscheidende werkwijze getoond en veel tijd gestopt in de gesprekken met alle betrokken collega’s; die voelden zich werkelijk gehoord. 

Ook in het wervingsproces zelf – gehinderd door de restrictie van de corona pandemie - hebben de mensen van VOOR zich tot het uiterste ingespannen om zowel ons als opdrachtgever, als de geselecteerde kandidaten het optimale comfort te bieden. 

Het resultaat is er dan ook naar. De review schrijf ik wat later dan gebruikelijk omdat ik nu – terugkijkend op het eerste ½ jaar van de kandidaat – na de tevredenheid over de werkwijze van VOOR en de gevoerde procedure- goed voel, hoe goed de match is die gemaakt is. Ik kan VOOR, de mensen van VOOR en de werkwijze van VOOR van harte aanbevelen.

Ruud Piera

Lijn5

Directeur

De werkwijze van VOOR is wezenlijk anders dan de meer traditionele executive search en interim management bureaus. Ik heb de samenwerking als bijzonder prettig ervaren, een betrokken business partner die voor het maximaal haalbare resultaat gaat en met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Reyis Kurt

Sanitas

Voorzitter Stichting Zorg Nederland

VOOR heeft in een rap tempo een goed profiel geschetst, een grote lijst met kandidaten geselecteerd en ons bij de sollicitatie procedures begeleid tot de aanstelling van onze nieuwe directeur. Nu weten we waar we een volgende keer terecht kunnen wanneer we een nieuwe management vacature hebben. 

Ab Smit

CSW

Voorzitter Raad van Toezicht

VOOR heeft voor ons de werving en selectie van een nieuwe Directeur-bestuurder deskundig begeleid. Zij werken professioneel en zorgvuldig en hebben zich goed in onze organisatie verdiept door kennis te maken met de scholen en met mensen binnen en buiten onze organisatie. 

Lees meer

Daarbij is het prettig dat VOOR met twee partners aan de opdracht werkten en een verfrissende aanpak hebben. Het gehele proces is naar tevredenheid van alle betrokkenen verlopen. Ik kijk terug op een hele prettige en professionele samenwerking.

Esther van Dalen

Zorggroep De Laren

Directeur

Al jaren werk ik met VOOR naar volle tevredenheid. Een bijzondere samenwerking waarbij VOOR zich verdiept in het functieprofiel, de organisatie maar ook in mij als opdrachtgever. In de laatste procedures betrof het de werving van locatiemanagers voor Zorggroep De Laren.

Lees meer

De goede voorbereiding, het doorvragen en de aanscherping van het functieprofiel, verrassende kandidaten en het meedenken met ons als opdrachtgever zijn kwaliteiten van VOOR. Ik werk graag met ze samen.

 

Hans Stravers

Laurens

Directeur Kortdurende Zorg Laurens

Ik vind dat de partners van VOOR zich onderscheiden van andere recruiters. Dit doen zij vooral in het VOORtraject door echt zich goed te informeren. De context waarbinnen potentiële kandidaten moeten gaan functioneren doet er toe.

Lees meer

Iedere organisatie heeft zijn eigenaardigheden wat vaak geduid wordt als cultuur. De juiste persoon vinden die daar binnen past is een kunst en maakt dat die persoon snel meters kan maken in de organisatie. VOOR steekt daar samen met de opdrachtgever veel tijd in. Die investering betaalt zich dubbel en dwars uit.

Albert-Jan Mante

Revant

Voorzitter Raad van Bestuur

Wat ik waardeer aan VOOR zijn de korte lijnen en de snelheid van handelen: die liggen in elkaars verlengde.

Lees meer

Ook de openheid die wij met elkaar hebben: ik kan heel open zijn in mijn overwegingen en ideeën en gedachten. De partner van VOOR vertaalt, interpreteert en toetst dat en kijkt vervolgens in het netwerk van VOOR. VOOR reageert snel en werkt heel klantgericht.

Nyncke Bouma

LIMOR

Voorzitter Raad van Toezicht LIMOR

Als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben we VOOR de opdracht gegund om onze topstructuur te vervangen (accountmanagement, directie, bestuurder, leden Raad van Toezicht). 

Lees meer

Daarnaast hebben zij de zelfevaluatie van het toezicht verzorgd. Een grote opdracht in een cruciale fase van het bestaan van LIMOR.
De consultants vanuit VOOR hebben zich gedegen verdiept in de organisatie en hebben gedurende het hele proces nauw contact gehouden en gecommuniceerd.
Het resultaat van de selectie is een complementair team van professionals die allen begrijpen wat er aan opdracht voor LIMOR ligt en gemotiveerd zijn om er samen een succes van te maken.
Ik kan hen zeer aanbevelen als betrokken en deskundige consultants, met wie het ook nog eens leuk werken is. 

Jan Menting

OZJ

Ambassadeur Zorg voor de Jeugd,bij VNG, VWS

We hebben als Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ( OZJ ) erg goede ervaringen met VOOR. Snel, accuraat, onderscheidende kandidaten en vakkundige ondersteuning.

Artie van Hooren

Opzoomer Mee

Voorzitter Raad van Toezicht

VOOR heeft zich als partner prima verdiept in het gewenste profiel van directeur bestuurder Stichting Opzoomer Mee Rotterdam. Zowel inhoudelijk naar de rol als ook naar de persoon die past in dit prachtige Rotterdamse initiatief, dat inmiddels ook landelijke bekendheid heeft.

Lees meer

Na diverse gespreksrondes met door VOOR geselecteerde kandidaten voor deze functie, is een goede opvolger van de huidige directeur bestuurder gevonden. De professionele begeleiding door VOOR in het gehele project gaf ons veel vertrouwen in het gehele uiteindelijk succesvol afgesloten proces.

Judith Meijer

Saba Health Care Foundation

Directeur-bestuurder

Door de jaren heb ik VOOR leren kennen als creatieve meedenker op de verschillende vragen, die ik aan hen gesteld heb. VOOR denkt mee met de opdrachtgever en maakt haar ambitie waar dat zij partner wil zijn.

Lees meer

VOOR luistert goed en voelt context, diverse sectoren en culturen goed aan. VOOR beschikt over een breed en krachtig netwerk waar veel kennis en expertise te halen is en gedeeld wordt met opdrachtgevers.

Wil Zajdenband

Attent Zorg en Behandeling

Directeur Zorg en Behandeling

Attent wil graag leidinggevenden aan zich binden die passen bij onze visie waarbij medewerkers “gezien en gehoord” worden én een diep besef hebben van wat verpleeghuiszorg voor bewoners inhoudt. In deze niet gemakkelijke markt zijn we meer dan uitstekend hierbij begeleid.

Lees meer

Bureau VOOR verstaat en voelt aan wat voor ons belangrijk was. Meerdere succesvolle benoemingen waren dan ook het resultaat. De volgende keer kloppen wij weer vol vertrouwen aan bij VOOR.

Bart Smit

HOOG

Voorzitter Raad van Bestuur

VOOR onderscheid zich door een intensief begeleidingstraject in te zetten voor de juiste match van interim manager en vaste functies. Er wordt door deze intensieve begeleiding nauw aangesloten bij wens en cultuur van de organisatie.

Lees meer

Het brede netwerk van VOOR maakt dat ze verassend snel komen met kandidaten van waaruit een gerichte keuze kan worden gemaakt. De persoonlijke begeleiding bij alle gesprekken en reflecties vanuit de deskundigheid van VOOR partners geeft ons het gevoel dat ze partner zijn in het gehele proces. Ook de evaluatie is niet een nummer dat wordt afgedraaid maar is een oprecht moment waarin wordt besproken of de match nog klopt en uiteindelijk heeft geleid tot een juiste plaatsing voor bedrijf en functionaris.

Dominiek Rutters

Cohaesie

Directeur-bestuurder

De mensen van VOOR hebben voor mijn organisatie de juiste mensen op de juiste plek weten neer te zetten.

Lees meer

In het voortraject is een diepgaand gesprek gevoerd met meerdere mensen binnen mijn organisatie; zo vormden zij zich een goed beeld van de vacante functies en vertaalden zij deze naar profielen van mensen passend bij onze sector en bedrijfscultuur. Het gaat uiteindelijk om de match tussen vraag en aanbod, dat is de kunst die VOOR beheerst, dat doen ze gewoon goed. Want uit het VOOR netwerk ben ik inmiddels twee waardevolle personeelsleden rijker, twee ‘blijvertjes’ waar wij erg blij mee zijn.

Marti Paardekooper

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Directeur Zorginkoop Langdurige Zorg

Wat ik onderscheidend vind aan VOOR in de trajecten die we hebben doorlopen is allereerst de interesse in onze branche en de vertaling naar een pakkende, wervende tekst. Ook de inzet van het eigen netwerk is effectief gebleken.

Lees meer

Daardoor komen er kandidaten aan tafel die óf niet op zoek waren naar iets anders, óf niet direct aan ons hadden gedacht. Ook kandidaten zijn enthousiast over het traject en de nazorg. Het feit dat 10% van de factuur naar een goed doel gaat is niet doorslaggevend voor de keuze voor VOOR, maar wel zeer sympathiek. Op basis van mijn ervaringen kan ik VOOR van harte aanbevelen.

Desiree Curfs

Wassenaarsche Bouwstichting

Lid Raad van Commissarissen

VOOR heeft een eigen stijl van werven. Zij durven verrassende kandidaten aan te bieden die juist net iets anders brengen. Ze dragen zo dus ook een steentje bij aan vernieuwing in publieke sectoren. 

Jan van Hoek

Ipse de Bruggen

Voorzitter Raad van Bestuur

Als relatieve nieuwkomer doet VOOR net even een extra stap, vanuit een volstrekt eigen imago. Ik heb inmiddels voor zowel interim als vast voor een vijftal functies zeer positieve ervaringen.

Jeanine Kamp

CWZ

Manager Bedrijfsvoering Gynaecologie-Verloskunde, Kindergeneeskunde, Oogheelkunde en KDCN

VOOR voert breed gesprekken met toekomstige collega’s wat leidt tot een herkenbaar profiel. Dit wordt zeer gewaardeerd. Goed doorvragen is hierbij de normaalste zaak van de wereld.

Lees meer

Het snel schakelen tussen VOOR en mij als opdrachtgever heeft geleid tot een verdere aanscherping van het profiel gedurende het zoekproces. De persoonlijke aanpak met actieve verleiding van de potentiële kandidaten werkt echt. Ben zeer tevreden.

Brigit Schumacher

Zaan Primair

Voorzitter College van Bestuur

In het afgelopen jaar hebben we, ondersteund door VOOR, een teamleider huisvesting, vier schooldirecteuren en een interim bestuurssecretaris gevonden.

Lees meer

Voor iedere functie is eerst een profiel opgesteld, waarvoor VOOR  uitgebreid onderzoek op de scholen heeft gedaan. Beide adviseurs van VOOR hebben de selectieprocessen goed begeleid en hebben gezorgd voor voldoende, kwalitatief goede en soms verrassende kandidaten. We zetten deze succesvolle en prettige samenwerking graag voort.