Een VOORbeeld laten zien van maatschappelijke vernieuwing.

Wij zijn VOOR.

Over VOORbeeld

Stand per: 3 November 2023
€ 
3
5
7
.
7
4
0
,
0
0

VOOR geeft 10% van haar omzet aan projecten waar de wereld mooier van wordt. Dat maken we mogelijk met ons totale netwerk. In de teller hierboven zie je altijd de actuele stand (hoeveel geld beschikbaar is) voor de eerstvolgende VOORbeeld-verkiezing.  Eens in de twee jaar organiseren we de VOORbeeld-verkiezing. 

Wat voor soort projecten maken kans om een geldprijs te winnen?

We zijn op zoek naar initiatieven die inspireren. VOORbeelden van maatschappelijke vernieuwing, van lef, van positief denken en van gewoon doen. Het project moet wel passen binnen het thema. Dat stellen we vast samen met ons netwerk van opdrachtgevers en zelfstandig professionals (ZPers).

Het thema van VOORbeeld-verkiezing 2024 is gekozen door onze gasten tijdens het VOORfestival op 8 oktober en luidt:

'VOOR een groene samenleving'

Wie mag een project inzenden?


Elke organisatie in Nederland die een projectidee heeft dat past binnen 'een groene samenleving'  mag meedoen. Onze opdrachtgevers en ZPers die via VOOR bemiddeld werden, zijn altijd van harte welkom om een project in te dienen. Zij krijgen een uitnodiging om zelf een project in te zenden of een project voor te dragen. 

Wie organiseert de VOORbeeld-verkiezing en waarom?

VOOR is een werving en selectie formule voor managers, staf, directie, bestuurders en toezichthouders, voor interimopdrachten en voor vaste vacatures. Met onze aanpak van werving en selectie ondersteunen we organisaties en kandidaten die van betekenis willen zijn voor de samenleving. Door 10% van onze omzet te doneren, geeft VOOR vorm aan haar kernwaarde 'delen'. Bovendien willen wij met de VOORbeeld-verkiezing een inspirerend platform bieden aan mooie maatschappelijke initiatieven. 

Stichting VOOR

De stichting VOOR doneert het bedrag aan de winnaars (minus maximaal 20% voor de organisatiekosten van de VOORbeeld-verkiezing). Na een openbare stemronde  bepaalt de onafhankelijke jury welke vijf projecten genomineerd zijn uit de 15 projecten met de meeste stemmen. Tijdens de Feestelijke Finale bepaalt de jury welk project welk bedrag ontvangt.

De belangrijkste mijlpalen van de VOORbeeld-verkiezing 2024

  1. THEMA KIEZEN  |  in oktober 2023 bepalen we het thema voor de VOORbeeld-verkiezing 2024.
  2. INZENDEN PROJECTEN  |  maart t/m mei 2024.
  3. OPENBARE STEMRONDE  |  juni 2024  |  Inzenders proberen zoveel mogelijk stemmen te werven voor hun project. 
  4. NOMINEREN  |  juli 2024  |  Na de openbare stemronde kiest de de jury de genomineerde projecten uit de 15 projecten met de meeste stemmen.
  5. FEESTELIJKE FINALE  |  17 oktober 2024  |  De genomineerde projecten presenteren hun project en beantwoorden de vragen die ze van de jury hebben meegekregen. Aan het einde van de avond bepaalt de jury welk project met een mooi geldbedrag naar huis gaat.

Als je mee wilt doen of meer wilt weten kun je een mail zenden aan info@voor.nl of contact opnemen met een van de VOORpartners.

Op deze pagina kun je komende maanden alle actuele berichten en inzendingen volgen als het gaat om  de VOORbeeld-verkiezing 2024.