Een VOORbeeld laten zien van maatschappelijke vernieuwing.

Wij zijn VOOR.

Over VOORbeeld

Stand per: 3 Januari 2021
€ 
1
0
0
.
3
5
0
,
0
0

VOORbeeld-verkiezing 2022

VOOR geeft 10% van de volledige omzet aan projecten waar de wereld mooier van wordt. Dat maken we met ons hele netwerk gezamenlijk mogelijk. In de teller hierboven zie je altijd de actuele stand hoeveel geld  beschikbaar is voor de eerstvolgende VOORbeeld-verkiezing. Op 8 oktober 2020 was de Feestelijke Finale van VOORbeeld-verkiezing 2020. Vanaf nu organiseren we niet meer ieder jaar maar een keer in de 2 jaar de VOORbeeld-verkiezing. 

Wat voor soort projecten maken kans op het geld?

We zijn op zoek naar initiatieven die inspireren. VOORbeelden van maatschappelijke vernieuwing, van lef, van positief denken en van gewoon doen. Wel moet het project passen binnen het thema. Dat stellen we vast samen met ons netwerk van opdrachtgevers en zelfstandig professionals (ZPers). In VOORjaar 2021 wordt het thema voor VOORbeeld-verkiezing 2022 bekend gemaakt.

Wie mag een project inzenden?

Elke organisatie in Nederland die een projectidee heeft dat past binnen het thema mag dat indienen. Onze opdrachtgevers en interim managers die via VOOR bemiddeld werden, zijn altijd meer dan van harte welkom om een project in te dienen. Zij krijgen een uitnodiging om zelf een project in te zenden of een project voor te dragen. 

Wie organiseert de VOORbeeld-verkiezing en waarom?

VOOR is een werving en selectie bureau voor managers, staf, directie, bestuurders en toezichthouders – voor tinterimopdrachten en voor vaste vacatures. Met onze aanpak van werving en selectie ondersteunen we organisaties en kandidaten om van betekenis te zijn voor de samenleving. Door 10% van de omzet te doneren, geeft VOOR vorm aan haar kernwaarde 'delen'. Bovendien wil VOOR met de VOORbeeld-verkiezing een inspirerend platform bieden aan mooie maatschappelijke initiatieven. 

Stichting VOOR

De stichting VOOR doneert het bedrag aan de winnaars (minus maximaal 20% voor de organisatiekosten van de VOORbeeld-verkiezing). Na een openbare stemronde op LinkedIn en Facebook bepaalt de onafhankelijke jury van de stichting VOOR tijdens de Feestelijke Finale wie er wint.

De belangrijkste mijlpalen 2022

1. THEMA KIEZEN  |  VOORjaar 2021  |   Opdrachtgevers en zelfstandig professionals die met VOOR werken, bepalen samen het thema voor de komende VOORbeeld-verkiezing.

2. INZENDEN PROJECTEN  |   april tot  juni  2022 .

3. OPENBARE STEMRONDE   |    juni 2022  |  Inzenders proberen zoveel mogelijk stemmen te werven voor hun project. Iedereen met een LinkedIn- en/of Facebookprofiel kan gedurende twee weken stemmen op zijn favoriete project(en).

4. NOMINEREN  |  juli 2022  |  Na de openbare stemronde kiest de de jury uit de 10 projecten met de meeste stemmen drie genomineerden.

5. FEESTELIJKE FINALE  |  oktober 2022  |  Alle drie de genomineerden ontvangen een geldbedrag. De hoogte wordt bepaald op basis van de omzet van VOOR in 2020 en 2021 tesamen.  De drie genomineerden presenteren hun project en beantwoorden de vragen die ze van de jury hebben meegekregen. Aan het einde van de avond kiest de jury wie de nummers 1, 2 en 3 worden.