Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Bedrijfsvoering - Ingevuld

's-Gravenhage

30-03-2023

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering
Verbindend, strategisch en ondernemend

Organisatie

‘Samen voor Passend Onderwijs!’
Vertrouwen, samenwerken, ontwikkelen en verantwoorden

Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs Haaglanden. Het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs (SPPOH) heeft haar koers op hoofdlijnen beschreven in het Ondersteuningsplan 2021 – 2025 ‘Samen voor passend onderwijs’.

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 27 schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. SPPOH faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Ze werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten in instellingen voor (jeugd) zorg.

De cultuur van SPPOH kenmerkt zich als informeel en open met bekwame professionals die met passie hun vak uitoefenen. De sfeer is goed en je zult je er snel op je gemak voelen.

Het samenwerkingsverband voert haar opdracht uit onder steeds veranderende omstandigheden o.a. door wijzigingen in het landelijke (financiële) beleid. Er ligt voor de organisatie voor de komende jaren inhoudelijk een stevige veranderopdracht in de ontwikkeling naar Inclusiever Onderwijs.

De manager Bedrijfsvoering legt verantwoording af aan de directeur en vormt samen met de manager Team en Werkgebieden het managementteam van SPPOH. Het team professionals bestaat uit adviseurs en orthopedagogen. Zij adviseren de scholen in het realiseren van Inclusiever Onderwijs. De manager Bedrijfsvoering geeft leiding aan de financieel medewerker, de ambtelijk secretaris, een kwaliteitsmedewerker en twee managementondersteuners. SPPOH laat zich voor de onderdelen IT, HR en Communicatie extern ondersteunen.

Functie

“Onze afdeling bedrijfsvoering is een kleine afdeling voor een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus de directeur. De organisatie streeft de komende jaren naar een solide inrichting van de bedrijfsvoering waarbij de risico’s voor een kleine organisatie zijn afgedekt, er financieel controle is en waar sprake is van goed werkgeverschap. De verantwoordelijkheden liggen daarbij zo laag mogelijk in de organisatie, waarbij de ontwikkeling en professionalisering van het team centraal staan. De afdeling Bedrijfsvoering vormt hierin een spilfunctie en heeft een sterk verbindende rol.

SPPOH is op zoek naar een ervaren manager Bedrijfsvoering die strak en proactief stuurt op financiële en bedrijfskundige indicatoren en strategisch meedenkt in actuele of toekomst gerichte vraagstukken. Je bent adviseur en sparringpartner voor de directeur, het managementteam en de RvT en je werkt nauw samen met de manager Team en Werkgebieden.

“Als manager Bedrijfsvoering zie je alles van SPPOH: de financiën, de inhoud, IT en HR. Je verbindt de cijfers met de inhoud, samen met de medewerkers. Dat is het mooie van deze rol”, vertelt een gedreven medewerker financiën.

Als manager Bedrijfsvoering leg je de focus op de business control waarbij je nadrukkelijk de verbinding legt en voor afstemming zorgt tussen bedrijfsvoering en beleid. Dit leidt er toe dat bedrijfsvoering een stevige en stabiele plek in de organisatie heeft en het levert integrale rapportages op waar medewerkers hun bijdrage aan hebben geleverd. Het bevorderen van het kwaliteitsdenken bij de medewerkers en werken met de kwaliteitscyclus, hoort ook tot jouw opdracht.

Je draagt zorg voor de dagelijkse uitvoering van de planning & control-cyclus van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van verschillende rapportages en begrotingen, de jaarrekening, het jaarverslag en de lopende zaken waaronder IT, HR, huisvesting en inkoop en de inrichting van nieuwe functies. Je wordt hierin ondersteund door jouw team.

Op termijn word je gevraagd de samenwerking tussen het samenwerkingsverband VO Zuid Holland West en SPPOH te intensiveren en te optimaliseren. Beide organisaties hebben een soortgelijke inrichting van hun bedrijfsvoering en een vervlechting maakt de bedrijfsvoering, en daarmee de organisaties, robuuster. De eerste stappen tot deze vervlechting zijn gezet. Er is zowel intern als extern onderzoek gedaan en beide partijen hebben de intentie tot samenwerking uitgesproken en bekrachtigd met een akkoord. Daarnaast betrekken beide samenwerkingsverbanden rond de zomer nieuwe huisvesting met een gezamenlijke etage. Een mooie opdracht voor de manager Bedrijfsvoering om te gaan sturen op de daadwerkelijke en succesvolle uitvoering van deze samenwerking.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een stevige, ervaren en ondernemende (proces-)manager Bedrijfsvoering die operationeel handelen en strategisch adviseren perfect weet te combineren. Je hebt een scherp analytisch vermogen, kunt op strategisch niveau adviseren en je werkt planmatig.

Je weet waarover je spreekt, hebt actuele theoretische kennis (financieel–economisch) met inzicht in relevante werkgebieden (o.a. onderwijskundig, huisvesting, juridisch en ICT). Je bent ervaringsdeskundig en expert als het over bedrijfsvoering (business control) gaat. Je hebt een WO werk- en denkniveau en hebt eerder succesvol leidinggegeven in een vergelijkbare context.

Je kunt goed luisteren en bent oprecht nieuwsgierig naar de visie en mening van anderen. Je brengt diepgang en durft te spiegelen en te prikkelen. Je bent ondernemend, actiegericht en kunt buiten de gebaande paden denken. Je hebt het vermogen om resultaten te bereiken, hebt overzicht en komt afspraken na. Reflecteren op je eigen handelen gaat je goed af en je draagt bij aan een open en professionele (feedback) cultuur. Je bent uiteraard integer, bestuurlijk en maatschappelijk sensitief en je communiceert zowel mondeling als schriftelijk transparant en duidelijk.

Je legt als leidinggevende de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, durft te vertrouwen en los te laten waar kan en stimuleert de potentie en ontwikkeling van je medewerkers. Je bent een teamspeler en je bent in staat om samen met jouw team en de manager Team & Werkgebieden de bedrijfsvoering en de inhoud te verbinden waardoor deze elkaar versterken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een mooie functie in een inhouds- en waarde gedreven organisatie waar het kind centraal staat. Een betekenisvolle positie waar jij het verschil kan maken in het verder professionaliseren van SPPOH.

De functie is marktconform ingeschaald volgens de CAO Primair Onderwijs. De organisatie volgt het ritme van de schoolvakanties, wat extra aantrekkelijk kan zijn bv. wanneer je nog schoolgaande kinderen hebt.

De aanstellingsomvang is 32 uur en we streven naar een samenwerking (of beschikbaarheid) met ingangsdatum 1 juli 2023 of z.s.m. daarna. Dit i.v.m. de mogelijkheid tot inwerken en overdracht.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Esther Mouwe is hiervoor verantwoordelijk. Ben je geïnteresseerd, dan nodigen we je van harte uit te reageren via het formulier op onze site: https://www.voor.nl/vacatures/1174/manager-bedrijfsvoering

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een ‘live’ persoonlijk gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 20 op een nader te bepalen datum.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure naast het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Esther Mouwe: per mail esther@voor.nl of bel 06 22414669.