Wij zijn VOOR.

Penningmeester Bestuur Stichting Makers Unite

Amsterdam

25-09-2023

Penningmeester Bestuur Stichting Makers Unite


Missiegedreven financiële duizendpoot voor het creëren van een positieve sociale en ecologische impact

Organisatie

“Connecting Makers. Uniting People. A creative agency with a big social mission’ Dat is waar Stichting Makers Unite voor staat.

Nu er steeds vaker nieuwe vluchtelingensituaties ontstaan, heeft onze samenleving creatieve oplossingen nodig om bruggen te bouwen en kansen te bieden. Stichting Makers Unite is in 2016 opgericht als antwoord op de migratiecrisis en als kans om ongezien talent zichtbaar te maken. Het doel van de stichting is het bevorderen van de sociale integratie en het bijdragen aan een meer inclusieve samenleving door het verbinden van nieuwkomers en de maatschappij.

Het hart van Stichting Makers Unite is het Creative Lab: een talent ontwikkelprogramma om het zelfvertrouwen en eigen verhalen van nieuwkomers terug op te bouwen. In dit programma staan co-creatie en talentontwikkeling centraal en is gericht op nieuwkomers die een carrière willen opbouwen in de gevarieerde Nederlandse creatieve industrie. Meer informatie over het “Creative Lab”, vind je hier: Website Makers Unite

Met onze slogan; “Connecting Makers, Uniting People”, streven we naar het tot stand brengen van betekenisvolle verbindingen waar mensen met verschillende achtergronden kunnen co-creëren en samenwerken aan verschillende opdrachten, sociale inclusie bevorderen en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

Makers Unite heeft naast de stichting, ook twee sociale ondernemingen opgericht. Beide gericht om nieuwkomers te ondersteunen met toegang tot de arbeidsmarkt door gezamenlijk duurzame producten te ontwerpen en te produceren, waarbij de verhalen over migratie wereldwijd veranderen. Koplopers in de beweging naar een meer duurzame mode-industrie met als slogan: “Repair is the new cool”.

Functie

Het bestuur van de Makers Unite Foundation zoekt een missiegedreven penningmeester. Als onderdeel van het driekoppige bestuur zal de penningmeester nauw samenwerken met de voorzitter van het bestuur en het uitvoerende team om ervoor te zorgen dat de stichting haar missie en doelstellingen realiseert op basis van een begroting. De penningmeester is de bewaker van de begroting en het financieel jaarverslag.

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen om doelen, strategie en voortgang te bespreken, en ontvangt maandelijks updates over de stand van zaken. De geschatte tijdsbesteding is 5-8 uur per maand, en is een onbetaalde functie.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Zorgen voor een cultuur van behoorlijk bestuur door goede vastlegging van acties en beslispunten en bewaken voortgang van de activiteiten en de financiële administratie door:

• Algemeen financieel toezicht.

• Financiering en begeleiding van fondsenwerving.

• Begeleiding van financiële planning en budgettering.

• Beoordeling en evaluatie van financiële rapportage.

• Toezicht op bankzaken, boekhouding en administratie.

• Controle van vaste activa.

Wie wij zoeken

• Financiële kennis en deskundigheid, met name op het gebied van boekhouding en het opstellen van de (jaarlijkse) financiële verslagen.

• Affiniteit met de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting

• Ondersteunen van de missie van de stichting als ambassadeur door bijvoorbeeld het delen van de activiteiten via sociale media. Sterke analytische vaardigheden.

• Samenwerkingsvaardigheden voor een cultuur waar respect voor diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal staat.

• Bestuurlijke ervaring is een pré.

• Inzicht in sociale en milieuvraagstukken is een pré

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De functie van Penningmeester bij Stichting Makers Unite is een invloedrijke en unieke positie binnen een jonge en ambitieuze organisatie. In de afgelopen zeven jaar heeft de stichting al een aanzienlijk sociale impact bereikt. Het is een kans om onderdeel te worden van een pioneersnetwerk en op te komen voor innovatieve bedrijfsmodellen die sociale en arbeidsintegratie vergemakkelijken.

De geschatte tijdsbesteding is 5-8 uur per maand, en is financieel onbezoldigd maar emotioneel goud waard.

Reactie & informatie

VOOR doet onbezoldigd de werving en voorselectie voor deze vacatures voor Stichting Makers Unite. Omdat de vacatures onbezoldigd zijn en omdat we het gedachtegoed van Makers Unite van harte ondersteunen.

Als je passie hebt voor het creëren van een positieve sociale en ecologische impact? En ben je op zoek naar een spannende uitdaging om leiderschap en begeleiding te bieden aan een dynamische en missie gedreven organisatie? Dan is dit je kans!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren door een mail te sturen aan huidige bestuursleden Johanna Lagarde (johannalagarde@gmail.com) of Maria Jimenez (Maria@makersunite.eu) - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je ook mailen met Roger Vroemen (VOORpartner) op roger@voor.nl.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.