Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit - Ingevuld

Rotterdam

23-05-2023

Manager Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit


Essentiële en zichtbare rol voor verbindende en daadkrachtige manager

Organisatie

Het Erasmus MC staat voor excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. In het Erasmus MC werkt men continu aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Het Erasmus MC is baanbrekend, verlegt grenzen en loopt voorop in onderzoek, onderwijs en zorg. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en voor de maatschappelijke uitdagingen die níet middels technologie geadresseerd kunnen worden. Ruim 16.000 medewerkers van meer dan 90 nationaliteiten werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw.

De medische en wetenschappelijke afdelingen zijn de hoekstenen van het Erasmus MC. De afdelingen zijn gebundeld in negen thema’s en worden ondersteund vanuit het servicebedrijf. De pijler Human Resources is onderdeel van het servicebedrijf en bestaat uit de sectoren Beleid en Specialistisch Advies, HR Support/Personeelsadministratie, HR Advies, Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit, HR-bedrijfsvoering en Projecten. Ongeveer 150 collega’s voeren centraal en decentraal alle activiteiten uit op het gebied van personeel en organisatie ten behoeve van de Raad van Bestuur, de directie en het management.

De sector Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit richt zich op het creëren van een gezonde, veilige en plezierige werkomgeving en bestaat uit ongeveer 35 kerndeskundigen, arbeidsdeskundigen en inzetbaarheidsspecialisten. Er is veel kennis in huis en de betrokkenheid van collega’s is groot.

De afgelopen twee jaar hebben in het teken gestaan van de samenvoeging van vier afdelingen tot de sector zoals die nu is – een proces met veel dynamiek. Het is nu tijd voor de volgende fase, waarin de transitie naar een stevig gepositioneerde sector uitgevoerd gaat worden. De huidige manager heeft daarvoor het fundament gelegd. VOOR is gevraagd op zoek te gaan naar een ervaren opvolger, die het stokje overneemt en hierin een leidende en zichtbare rol gaat spelen.

Functie

Blijvend vitale medewerkers zijn essentieel voor het Erasmus MC. HR speelt dan ook een belangrijke rol in het Erasmus MC om de organisatie toekomstbestendig, wendbaar en innovatief te houden.

De Manager Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit heeft als primaire opdracht om het transitieplan verder vorm te geven, het proces te begeleiden en de uitkomsten te implementeren. Dit houdt in dat jij de volgende uitdagingen oppakt:

  • Je creëert een sfeer van betrokkenheid en gezamenlijkheid binnen de sector Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit.
  • Je geeft, samen met de medewerkers, het uniform dienstverleningspakket van de sector, en de implementatie ervan, verder vorm.
  • Je maakt, samen met het team, de beweging naar een steviger positie van de sector binnen het Erasmus MC.

De afgelopen jaren is er samen gewerkt aan het vernieuwen van de afdeling. Het is aan jou om door te gaan op het ingeslagen pad en de transitie navolgbaar uit te voeren. Je doet dit met respect voor het verleden en in gezamenlijkheid met het team, de thema’s, medezeggenschap en andere stakeholders. Dat vraagt om aandacht, betrokkenheid, verbinding, heldere communicatie en een gedegen plan van aanpak. Er zijn veel deskundige en betrokken collega’s en het is aan jou om hier eenheid in aan te brengen.

Uniforme basisdienstverlening is het uitgangspunt. De verschillende thema’s kunnen in aanvulling daarop ‘pluspakketten’ afnemen. De contractering hiervan ligt bij de Manager Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit. Ook werkt de organisatie meer en meer met taakdelegatie, waarbij de verwachting is efficiënter te kunnen werken en de capaciteit op een andere manier wordt ingezet. Tot slot wordt ingezet op de inkoop van diensten bij externe partijen. Ook hierin speel je als manager een leidende rol.

De aandacht voor de interne organisatie en het (her)definiëren van het dienstenaanbod leidt er mede toe dat medewerkers vitaal en gezond zijn. Arbo, vitaliteit en mobiliteit zijn bij uitstek aandachtsgebieden, waarop voor de individuele medewerker het verschil gemaakt kan worden. Jij geeft dit verder vorm.

Als Manager Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit ben je lid van het MT van de pijler HR. Samen met de MT-collega’s ben je betrokken bij de keuzes op HR gebied en bepaal je mede het beleid. Jij bent wat dat betreft ook het gezicht, de oren en de ogen van de sector.

Naast je aandacht voor de interne organisatie neem je daarnaast deel aan verschillende externe stuurgroepen en werkgroepen (o.a. Rotterdamse Zorg, SAAZ-unie binnen de NFU). Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur HR.

Wie wij zoeken

De functie van Manager Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit is een essentiële rol binnen zowel de pijler HR als het hele Erasmus MC. Je hebt ruime ervaring in het leiden en begeleiden van transities in grote, complexe organisaties. Idealiter heb je deze ervaring opgedaan over het hele spectrum van arbo, vitaliteit en mobiliteit.

De dynamiek binnen een organisatie als het Erasmus MC is voor jou geen onbekende en jij weet vanuit inhoud en persoonlijkheid toegevoegde waarde te leveren. Je straalt senioriteit én toegankelijkheid uit – richting je directe collega’s en de rest van de organisatie. Je bent in staat Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit te positioneren als stevige partner voor de organisatie.

In alles wat je doet, werk je vanuit verbinding. Je hebt écht aandacht voor mensen en kan goed samenwerken met een grote diversiteit aan mensen en rollen. Je hebt strategisch en analytisch inzicht, je ziet dwarsverbanden en samenhang en bent in staat om focus aan te brengen. Je kunt omgaan met weerstand, weet wanneer je ruimte moet geven en stuurt actief bij als dat nodig is. Met humor, een luisterend oor en tact kun je verandering doorvoeren.

Je beschikt over sterke projectmanagementvaardigheden en bent financieel en bedrijfsmatig onderlegd. In de veelheid aan werkzaamheden en dossiers die er liggen, breng je rust en weet je prioriteiten te stellen. Je bent koersvast zonder rigide te zijn - wendbaar waar nodig. Daadkrachtig en resultaatgericht. Pro-actief en een doener. Door jouw verbindende stijl is het overleg met medezeggenschap, (regionale) samenwerkingsverbanden, NFU en andere gremia in goede handen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Wij bieden een prachtige fulltime functie voor een ervaren manager binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland. Het Erasmus MC biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden, inclusief 8% vakantiegeld, eindejaarsuitkering, persoonlijk reiskostenbudget en een ruime bijdrage voor het pensioen. Daarnaast zijn er gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reactie & informatie

Wil je meer weten over deze interessante functie? Neem dan contact op met Edo Lagendijk op 06 54 33 48 22 of via edo@voor.nl.

Wil je meteen reageren? Vul dan onderstaande reactieformulier in en voeg je motivatie en cv toe.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen, mogelijk gevolgd door gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij het Erasmus MC. Referenties maken deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.