Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Integraal Schoolleider Freinetschool Parkrijk

Rijswijk

16-02-2024

Integraal Schoolleider Freinetschool Parkrijk

Voor Freinetschool Parkrijk zoeken wij een Integraal Schoolleider die werkt vanuit een heldere visie en empathisch en daadkrachtig is. Freinetschool Parkrijk is een startende school met zo'n 70 leerlingen, in RijswijkBuiten gelegen tussen Rijswijk en Delft. Er wordt met hart en ziel gewerkt aan optimaal en vernieuwend onderwijs met als uitgangspunt de eigen ervaring en belevingswereld van het kind. Als schoolleider kun je met het bevlogen team en de betrokken ouders verder gaan bouwen aan een mooie en sterke Freinetschool in de wijk. 

Organisatie

Vijftien basisscholen voor primair openbaar onderwijs in Delft & Rijswijk. Dat is Librijn. Met een open blik staan zij midden in de samenleving. Ieder kind doet ertoe. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap geven zij samen vorm aan hun onderwijs.

Een ‘veranderende wereld’ vraagt om zelfstandige, zelfbewuste, kritische, nieuwsgierige wereldburgers. Dit vraagt om vooruit te kijken, te durven doen en samen in beweging te zijn. Zo blijven we groeien. Iedere dag weer. Met kennis en vakmanschap maken de scholen het verschil.

Bij Librijn zijn de integraal schoolleiders verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering én praktische en operationele taken binnen hun eigen school. Daarbij worden ze door de senior beleidsadviseurs gevraagd en ongevraagd geadviseerd op de domeinen financiën, huisvesting, onderwijs & kwaliteit en P&O. De schoolleiders en bestuurder voeren inhoudelijk overleg en beslissen met elkaar in het schoolleidersoverleg over uitgaven, bedrijfsvoering en beleid.

Freinetschool Parkrijk, een startende school

“Freinetonderwijs is voor ons een manier van ‘zijn”. Leerkrachten Freinetschool Parkrijk

Wij zoeken voor Librijn een Integraal Schoolleider voor de Freinetschool Parkrijk. Op 1 februari 2022 is de Freinetschool Parkrijk geopend in de nieuwe duurzame woonwijk RijswijkBuiten, gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. Het betreft een tijdelijke locatie die tot 2030 in gebruik blijft. In de school is ook een kinderopvang, een buitenschoolse opvang en een VVE groep gevestigd. De school is gestart met 3 leerlingen en telt nu zo’n 70 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Op de Freinetschool Parkrijk werkt een klein team van bevlogen en kundige leerkrachten en medewerkers dat bewust gekozen heeft voor het Freinetonderwijs. Met hart en ziel werken zij aan optimaal onderwijs voor de kinderen en de groei van deze startende school naar een bloeiende en moderne Freinetschool. Het onderwijs dat ze bieden is vernieuwend, creatief, ondernemend, positief en sociaal met als uitgangspunt de eigen ervaringen en belevingswereld van het kind. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de leerlingen en ouders is groot.

”Als je bedenkt wat voor mooie thema’s we met elkaar hebben vormgegeven, de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken; dat geeft zoveel energie en plezier.” Leerkrachten Freinetschool Parkrijk

De Integraal Schoolleider valt direct onder de bestuurder en is onderdeel van het Schoolleiders Overleg (SLO) dat bestaat uit de bestuurder, adviseurs van het bestuurskantoor en de integraal schoolleiders van Librijn.

Functie

“Als schoolleider kun je hier echt iets moois neerzetten. Met iedereen in en om de school. Het bruist van de energie.” Ouders van de MR, Parkrijk

De integraal schoolleider is een belangrijke verbinder van alle betrokkenen bij het onderwijs op de school (leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuur en bestuurskantoor, gemeente en samenwerkingspartners). Je hebt de dagelijkse operationele leiding en bent eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, de onderwijsvernieuwing, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering binnen de school.

De schoolleider kan samen met het bevlogen en deskundige team en zeer betrokken ouders verder gaan bouwen aan een mooie en sterke Freinetschool in de wijk. Je autonomie is groot, dat geeft flexibiliteit en ruimte om creatief te zijn en te ondernemen. Samen met het team zet je een heldere visie en kaders neer waarbinnen goed Freinetonderwijs wordt vormgegeven. Je faciliteert het team hierin en stuurt op continue verbetering van die onderwijskwaliteit. Je benut de ervaringen en kennis in de organisatie.

Je geeft situationeel leiding en je bouwt verder aan een professionele cultuur met een team dat vanuit autonomie verantwoordelijkheid neemt, samenwerkt en trots is op haar werk.

Je bent samen met het bestuur gesprekspartner voor de gemeente en partners in de wijk en zoekt actief contact. Voor de MR ben jij het eerste aanspreekpunt en je neemt hen mee in de ontwikkelingen.

Met je collega Integraal Schoolleiders draag je actief bij aan de ontwikkelingen van de organisatie als geheel en het handelen vanuit de kernwaarden (vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap). Ook vraagt het om met focus en professionaliteit te werken aan de ambities van de organisatie. Je hebt een belangrijke rol in één van de domeingroepen waarin beleidsvoorstellen worden voorbereid en uitgewerkt. Je draagt actief het openbaar onderwijs van Librijn uit en wilt daarmee bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Wie wij zoeken

‘‘De school zien wij als een samenleving. De schoolleider is onderdeel van die samenleving”. Waarnemend integraal schoolleider Parkschool Delft

Voor deze startende school, waar de kansen voor ‘groei en bloei’ voor het oprapen liggen, maar waar ook aandacht nodig is voor herstel van vertrouwen, zoeken wij een stabiele en flexibele teamplayer. Je herkent verschillende belangen, kunt omgaan met ad-hoc situaties en bent goed in staat om hierin positie te bepalen en een kritische gesprekspartner te zijn.

Jouw belang ligt bij de ontwikkeling van de school en de kwaliteit van het onderwijs en je weet van aanpakken. Je bent zichtbaar, benaderbaar en je weet wat er leeft bij de medewerkers, de kinderen, de ouders van de school en in de wijk. Je werkt vanuit overzicht en focus en creëert duidelijkheid door heldere lijnen neer te zetten en deze te bewaken. Met een open houding maak je op een natuurlijke manier verbinding, zowel in de school als daarbuiten. Transparantie in communicatie is voor jou een gegeven; je bent duidelijk en consistent. Ook in moeilijke situaties.

Je toont onderwijskundig leiderschap en hebt een heldere visie op (Freinet-) onderwijs. Je sluit aan en geeft aandacht, ruimte en vertrouwen aan je team. Je stimuleert hen in het nemen van eigenaarschap en waar nodig spiegel je, ondersteun je of coach je op een natuurlijke authentieke manier.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt een relevante opleiding. Daarnaast heb je de schoolleiders opleiding basisbekwaam en vakbekwaam afgerond en heb je kennis en ervaring in het (Freinet-) onderwijs.

Ofwel je komt niet uit het onderwijs, maar je hebt wel leidinggevende ervaring en bent bereid de schoolleiders opleiding te volgen. Je brengt een frisse blik mee waarbij je affiniteit met en inzicht in (de dynamiek van) het onderwijs hebt en je over uitstekende leiderschaps- en coach vaardigheden beschikt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie voor een energieke en positieve (startende) leider die samen met de ouders en het team Freinetschool Parkrijk verder laat groeien en bloeien. De functie is gewaardeerd in schaal D12 van de CAO voor Primair Onderwijs. De aanstellingsomvang is 0.8 fte.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Esther Mouwe is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

Jouw voorselectiegesprek wordt gepland op 5, 12 of 14 maart waarna de VOORdracht van kandidaten plaatsvindt. De gesprekken bij Librijn vinden kort daarna plaats in twee ronden. Een referentenonderzoek en een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.