Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Dienstencentrum Primair Onderwijs - Ingevuld

Wormerveer

16-04-2024

Directeur Dienstencentrum Primair Onderwijs

Ambitieus leider met gezag en een onvoorwaardelijke passie voor ieder kind

Organisatie

In deze unieke combinatie van rollen krijg je de kans om zowel strategisch-beleidsmatig als in de uitvoeringspraktijk het verschil te maken voor kinderen in de Zaanstreek. Een spilpositie waarin je met een krachtig team werkt aan inclusiviteit en welbevinden in het primair onderwijs” Harry Dobbelaar, lid College van Bestuur.

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Ook op school! Om ieder kind het meest passende onderwijs te bieden, werken de schoolbesturen in de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek (Swv PO Zaanstreek). Doel is om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen over de gehele Zaanstreek. Het Swv faciliteert een breed palet aan ondersteuningsarrangementen in de scholen, maar ook daarbuiten zoals een onderwijszorgboerderij. Daarnaast verzorgt Swv de doorverwijzing van een leerling naar speciaal (basis)onderwijs.

In het verlengde van deze bestuurlijke samenwerking, heeft Zaan Primair een eigen Dienstencentrum (DC), dat scholen concreet ondersteunt bij het inrichten van hun basisondersteuning.

In het Dienstencentrum werken hoogopgeleide professionals die met een brede en open blik zoeken naar kansen en mogelijkheden om het leerklimaat binnen scholen een positieve impuls te geven. Het DC ondersteunt op leerling-, groeps- of schoolniveau.

De kernwaarden van het Dienstencentrum zijn:

 • kennis
 • inventiviteit
 • samenwerken
 • vertrouwen.

Er werken 37 hoogopgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers (26,5 fte). Het Dienstencentrum valt onder het bestuur van Zaan Primair en verricht diensten voor de reguliere scholen van Zaan Primair, OpSpoor, de Werf, de Vrije School en de Eigen Wijs. In totaal gaat het om 34 scholen.

De directie bestaat uit een directeur en een coördinator. Naast de directie bestaat het team uit schoolondersteuners, schoolmaatschappelijk werkers, specialisten passend onderwijs, gespecialiseerde leerkrachten, onderzoekers en een administratief medewerker.

De directeur valt direct onder het College van Bestuur (Harry Dobbelaar) en is lid van het Management Beraad dat bestaat uit de CvB leden, de schooldirecteuren en de teamleiders van het bestuursbureau. Het DC is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw aan de Noordsterweg, naast de school voor speciaal onderwijs.

Wij zoeken voor Zaan Primair een Directeur Dienstencentrum, die tevens de rol van Bestuurscoördinator Swv Primair Onderwijs Zaanstreek op zich neemt.

In het Swv nemen zeven schoolbesturen deel. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders van de stichting Opspoor, Agora en Zaan Primair. De dagelijkse leiding is in handen van twee bestuurscoördinatoren. Naast deze positie voor bestuurscoördinator vanuit Zaan Primair, is er een bestuurscoördinator van de stichting Agora, waar je nauw mee samenwerkt. Het coördinatieteam wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en een kleine staf en een beperkt aantal onafhankelijk deskundigen.

Functie

Versterken van een veilige en effectieve leeromgeving in de scholen. Dat is jouw kompas. Je staat voor hoogwaardig onderwijs, dat leidt tot welbevinden en inclusiviteit. Je hebt een goede antenne, kijkt vooruit en zorgt voor een evidence based ondersteuningaanbod dat aansluit bij de laatste inzichten, onderzoeken en ontwikkelingen binnen de onderwijspraktijk en dat goed inspeelt op de maatschappelijke trends.

Je geeft leiding aan een zeer gemotiveerd en gedreven team dat bestaat uit hoogopgeleide (veelal WO) professionals. Je geeft ruimte en vertrouwen, faciliteert, daagt uit en denkt mee in complexe situaties. Je legt de lat hoog en stimuleert de ontwikkeling en professionalisering van het team door bijvoorbeeld studie, training en intervisie.

Je bent zichtbaar, benaderbaar en je weet wat er leeft bij de scholen en de verschillende besturen. Je bent betrokken en staat voor het Dienstencentrum en het Samenwerkingsverband. Ook ben je verantwoordelijk voor de financiële sturing, een optimale inzet van de verschillende geldstromen en een transparante verantwoording daarop.

Als Directeur Dienstencentrum werk je nauw samen met de schooldirecteuren, het CvB en de teamleider Innovatie & Kwaliteit. Met je collega directeuren draag je actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Je bent lid van het Management Beraad van Zaan Primair, en mede verantwoordelijk voor de visieontwikkeling als voorzitter van de expertisegroep Inclusie en Kansengelijkheid.

Als Bestuurscoördinator binnen het Swv ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en financiële aspecten van de dienstverlening, aansturing van de organisatie, en uitvoering van de toelaatbaarheidsverklaring voor het s(b)o. Daarbij heb je verschillende inhoudelijke portefeuilles zoals thuiszitters, aansluiting onderwijs en jeugdhulp en aansluiting met speciaal (basis)onderwijs in de Zaanstreek.

Je weet wat er speelt op deze terreinen en laat je stem horen. Je hebt een visie op de dienstverlening en hoe deze aan te passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Je bent in staat om de verschillende geldstromen zo effectief mogelijk in te zetten en weet de verschillende partijen hierin mee te nemen. Je onderhoudt een breed netwerk, schakelt op verschillende tafels, luistert, creëert draagvlak en weet dingen gedaan te krijgen.

Je bent samen met je collega bestuurscoördinator gesprekspartner voor de besturen, de gemeenten, jeugdhulp en diverse maatschappelijke partners.

Door de combinatie van deze twee rollen, heb je twee verschillende petten op, die in elkaars verlengde liggen, maar soms ook verschillende belangen kunnen dienen. Het is essentieel om hier transparant en integer mee om te gaan.

Specifieke aandachtspunten zijn:

 • Swv PO Zaanstreek streeft naar zoveel mogelijk inclusief onderwijs, zodat kinderen dichtbij huis naar de buurtschool kunnen. Tegelijkertijd kent de Zaanstreek een toename in complexiteit van problematiek, zoals een stijgend aantal doorverwijzingen naar s(b)o, aantal thuiszitters en een toenemende jonge kind problematiek. Dit vraagt om een versterking van het onderwijs in de scholen, waarbij de kennis en expertise steeds meer in de scholen zelf aanwezig is.
 • Ook de focus van het Dienstencentrum verschuift van interventie bij complexe casuïstiek, naar preventie en het bijdragen aan een gezond en inclusief leerklimaat in de scholen. Iedere interventie, moet uiteindelijk een bijdrage leveren daaraan. Je weet als sparring partner en “critical friend”, de discussie aan te gaan en de scholen te enthousiasmeren hiervoor. Tegelijkertijd heb je oog voor de mogelijkheden van de scholen, en denk je mee over de mate van inclusiviteit en het tempo van deze transitie.

Wie wij zoeken

We zoeken een leider die overstijgend denkt, snapt hoe het werkt in onderwijs en in de zorg, en goed kan schakelen in verschillende (bestuurlijke) omgevingen. Je bent verbindend, kan veel aan en durft buiten de lijntjes te kleuren ” Alaine Rijkenberg, Coördinator Dienstencentrum Zaan Primair

Jij bent:

 • Verbindend, zichtbaar en motiverend.
 • Transparant en integer. Je kunt goed omgaan met verschillende petten en bent open in je communicatie.
 • Bestuurlijk sensitief met een overstijgende blik. Je denkt strategisch, hebt goed gevoel voor verschillende belangen, en hebt effectieve invloed.
 • Stevig, autonoom en ambitieus. Je bent gedreven voor het kind, krijgt dingen voor elkaar en weet de organisatie steeds een stap verder te brengen.
 • Netwerker die soepel relaties onderhoudt van bestuurders tot uitvoering, goed kan lobbyen en het veld goed kent.


En dit breng je mee:

 • Senioriteit en ruime ervaring in het leiding geven aan hoogopgeleide (vaak WO) professionals.
 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau en een relevante opleiding.
 • Brede kennis en ervaring in zorg en onderwijs. Waarbij kennis van het gespecialiseerd onderwijs een pré is.
 • Bij voorkeur kennis en ervaring in financiële sturing en verantwoording van verschillende geldstromen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De kracht van deze functie is de combinatie van rollen, met een groot netwerk en een hoge mate van impact over de volle breedte van strategie tot praktijk. En dat met een gedreven en fijn team dat als een geoliede machine werkt!

 • De functie is gewaardeerd in schaal 13 CAO Primair Onderwijs (max. € 7.225 bruto per maand).
 • Structurele eindejaarsuitkering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.Dienstverband van 1,0 wtf (ongeveer drie dagen Directeur Dienstencentrum en twee dagen in de rol van Bestuurscoördinator Swv PO Zaanstreek ).
 • Zaan Primair hanteert het principe van ‘lerend werken’: scholing, coaching en begeleiding maken structureel deel uit van de aandacht die je als medewerker krijgt.
 • De standplaats is Wormerveer en van daaruit ben je actief in de hele regio.
 • De functie start in het nieuwe schooljaar 2024 – 2025.

Reactie & informatie

Meer weten? Wil je meer weten over deze interessante functie? VOORpartner Anne-Marie Kamphuis begeleidt de werving en voorselectie. Heb je vragen, bel of mail me: anne-marie@voor.nl, tel. 06-11327212.

Meteen solliciteren? Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Stuur dan via bijgaand reactieformulier een korte motivatiebrief en je Cv. Met interessante kandidaten maken we eerst kennis via een live VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij Zaan Primair vinden plaats op woensdagavond 22 mei. De geselecteerde kandidaat krijgt vervolgens een gesprek met de BenoemingsAdviesCommissie (BAC) en een assessment op 18 juni in de ochtend. VOOR vraagt twee referenties op om het beeld te completeren.