Wij zijn VOOR.

manager Ambulant (Jeugd & Volwassenen)

Amsterdam

05-07-2024

manager Ambulant (Jeugd & Volwassenen)

Met lef en ambitie stuur je op teamontwikkeling en innovatie van interculturele zorg voor Jeugd & Volwassenen in Groot Amsterdam en Zaandam.

Indaad is al 12 jaar ijzersterk in integraal werken en interculturele zorg voor gezinnen, jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in de regio (Groot-)Amsterdam en Zaandam. Ze bieden individuele begeleiding, behandeling, diagnostiek, dagbesteding, wonen met ondersteuning en beschermd verblijf. Wij zoeken voor Indaad een manager Ambulant (32-36 uur/wk) die met lef en ambitie stuurt op teamontwikkeling en innovatie van interculturele zorg voor Jeugd & Volwassenen.

Organisatie

Frank Overduin (Operationeel directeur):”Bij Indaad heb je als manager echt ruimte om strategisch mee te denken en kun je slagvaardig innoveren vanuit de basis die de afgelopen jaren is gelegd.”

Indaad biedt specialistische begeleiding, behandeling, dagbesteding en verblijf aan gezinnen, jeugdigen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of meervoudige complexe problematiek. Denk hierbij aan gedragsproblemen, psychische of psychiatrische problemen, schulden, verslaving of risicovol gedrag. Vaak krijgen hun cliënten weinig steun uit hun omgeving. Een deel van de cliënten heeft een forensische achtergrond. De meeste cliënten hebben een geschiedenis aan hulpverlening met weinig resultaat, waarna hulp is beëindigd.

Indaad heeft als missie bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en ieder zich veilig voelt. Als dit niet vanzelf gaat, kun je ondersteuning krijgen. Samen met de cliënt en iedereen er om heen, zorgt Indaad voor ontwikkelen binnen mogelijkheden. Vanuit een cultuursensitieve en veelzijdige aanpak en een sterk diverse organisatie. Zo ambulant en zo zelfstandig mogelijk. Ook als de situatie moeilijk is en een oplossing niet snel kan worden gevonden.

Hun motto ‘We See You’ geeft aan waar ze voor staan: alles draait om de cliënt, het begrijpen van zijn leefwereld en behoefte. Indaad vertegenwoordigt een breed palet aan achtergronden, religies, culturen en talen. Dat vraagt veel van de collega’s. Daarom krijgen collega’s intensieve scholing en ondersteuning. En daarom matchen ze cliënt en begeleider.

Hoe Indaad werkt, komt tot uiting in hun kernwaarden: ambitieus, streetwise, kleurrijk, oprecht en met humor. Ze komen op voor het belang van de cliënt, maar zijn ook oprecht en stellen grenzen waar dat moet. Ze doen wat nodig is: outreachend, met de netwerkpartners én dichtbij. Zij geven niet op. Zij geven niemand op.

Indaad werkt domein verbindend vanuit jarenlange relaties in de verschillende domeinen: sociale zekerheid, zorg, justitie en onderwijs. Door een actief netwerk te onderhouden en door collega’s te hebben met kennis van de verschillende domeinen, kunnen cliënten – vanuit het domein zorg – snel en effectief hun zelfredzaamheid vergroten en kwaliteit van leven verbeteren.

Indaad is 12 jaar geleden gestart door twee ondernemers van Marokkaans-Nederlandse afkomst. De oprichters bewegen richting bestuur. Indaad staat nu onder leiding van de operationeel directeur. Er is een mooie basis van waaruit de zorg en begeleiding verder kan worden vernieuwd. De ambitie voor ambulant is verdere uitbreiding naar Zaanstad en omliggende gemeenten van Amsterdam.

En dat leidt tot mooie resultaten:

Functie

Maret van der Vlies (gedragswetenschapper en MT-lid): ”We hebben zoveel dappere mensen hier die durf en lef hebben om aan te pakken. Jonge mensen die niet terugschrikken voor dingen. Cool dat ze het elke keer weer aandurven om de samenleving in te stappen.”

Als manager Ambulant ben je verantwoordelijk voor innovatie en kwaliteit van de zorg voor jeugdigen en volwassenen en voor de daarbij horende bedrijfsvoering.

Je ontvangt leiding van de operationeel directeur. Je maakt deel uit van het managementteam en werkt daarin nauw samen met de managers van Wonen, Bedrijfsvoering en Behandeling.

Je stuurt het ambulante team aan van begeleiders (21 fte). Alle teamleden zijn HBO opgeleid, veelal Social Work of SPH. Een enkeling heeft de training Cognitief Gedragstherapeutisch Werker afgerond. Alle teamleden hebben een diverse culturele achtergrond. Ze maken verschil in leefwerelden effectief ten behoeve van de zorg voor cliënten en gezinnen.

Het team bestaat uit jonge en meer ervaren medewerkers. Ze zijn gewend solistisch te werken binnen hectische situaties in gezinnen en op straat. Ze delen bravoure, lef en passie om hoe dan ook verschil te maken voor deze doelgroep. Er is humor en het team organiseert regelmatig leuke activiteiten met cliënten en met elkaar.

Het team wordt op kwaliteit van zorg en begeleiding aangestuurd voor de gedragswetenschappers.

Elk teamlid heeft 1 x per 6 weken een caseloadoverleg waarin doelen, methodische aanpak en voortgang per client wordt doorgesproken. Daarnaast is er intervisie en casuïstiek. Het team wordt op productie en planning ondersteund door de planner. Elk teamlid heeft 1 x per maand/per kwartaal een overleg waarin de productie en het efficiënt inplannen van afspraken wordt besproken.

Iedere 3 weken vindt het teamoverleg Ambulant plaats met daarin aandacht voor ontwikkeling in het werkveld, teambuilding en uitwisseling van casuïstiek en kennis van methodieken.

Jouw opgave is:

 • Je ziet medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en in hun zelfstandigheid. “We See You” geldt ook voor de medewerkers van Indaad. Je zorgt dat medewerkers het beste uit zichzelf (kunnen blijven) halen.
 • Je stimuleert innovatie en methodisch werken. Je staat open voor nieuwe ideeën. Je faciliteert medewerkers te proberen, fouten te maken en ervan te leren.
 • Je zorgt in samenwerking met het MT en externe samenwerkingspartners, voor efficiënte en effectieve inrichting van werkprocessen.
 • Je verkent mogelijkheden en zet aan tot groei van de hulpverlening waar mogelijk.
 • Samen met de operationeel directeur en de manager bedrijfsvoering bereid je nieuwe aanbestedingen of contracten voor. Je draagt zorg voor resultaten in overeenstemming met bestaande contracten.
 • Indaadbreed denk en bouw je mee om ook in de toekomst, goede zorg te geven aan cliënten.

Wie wij zoeken

Faissal Bouaissa (Cognitief Gedragstherapeutisch werker i.o.): “We krijgen vrijheid om onze caseload effectief in te plannen. Er wordt hard gewerkt en hard gelachen. Je kan altijd terecht bij een collega om te sparren.”

We zoeken een manager Ambulant die zijn of haar sporen heeft verdiend in het laten floreren van teams. Daarvoor heb je, als basis, een Hbo-opleiding, aangevuld met een managementopleiding.

Je stuurt op teamontwikkeling. Met medewerkers kijk je hoe je hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunt stimuleren. Soms betekent dat eerst even stilstaan en ruimte maken om te kunnen leren. Je zorgt ervoor dat wat geleerd is in trainingen, een plek krijgt in het dagelijks functioneren. Je hebt vertrouwen, laat proberen, laat fouten maken om daarvan te leren.

Je versterkt methodisch werken. Teamleden help je hun bekwaamheid bewust in te zetten en waar mogelijk over te dragen aan collega’s. Je bent duidelijk in wat je van je team verwacht en wat ze van elkaar mogen verwachten. Je bent voorbeeld in hoe je daar een ander in stimuleert of aanspreekt. Je houdt vol waar anderen opgeven.

Je verkent mogelijkheden voor innovatie van zorg. Je denkt dwars bij het oplossen van complexe problemen. Dat doe je pro-actief en in goede afstemming met het team, de gedragswetenschapper, je collega managers en externe samenwerkingspartners. Je zet in op groei door relaties te onderhouden in Zaanstad en (de omliggende gemeenten van) Amsterdam.

Je hebt een interculturele achtergrond of een diep besef van wat dit betekent: Je bent nieuwsgierig naar de ander. Je ziet de persoon en talenten en niet de beperkingen of problemen. Je kent je eigen vooroordelen en kan er bewust overheen stappen. Je zet zaken in perspectief, helpt opluchten en begrijpen door samen te lachen. Je bent echt en oprecht en voelt je veilig genoeg om elkaar de waarheid te zeggen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Indaad biedt een functie als manager ambulant waarin je je kunt toeleggen op de groei en ontwikkeling van het ambulante team (21fte). En tegelijkertijd slagvaardig kan voortbouwen aan de organisatie en het toekomstgerichte aanbod voor interculturele hulpverlening.

 • Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met een contract voor 1 jaar. De intentie is om die daarna om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Salaris conform CAO Social Work schaal 10 €3.802,- €6.107,- bruto per maand o.b.v. 36 uur.
 • De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, samen 16,37%, maken onderdeel uit van het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit IKB kun je inzetten voor geld, verlof of opleiding.
 • Telefoon, laptop
 • Reiskostenvergoeding en de beschikking over poolauto’s, scooters, fietsen, OV (reiskaart) en/of een parkeerplek indien je van verder weg komt.
 • Pensioenopbouw bij Pensioenfonds zorg en welzijn.
 • Deelname aan trainingen en opleidingen.
 • In oktober kan je mee op studiereis naar Marokko vanuit Stichting Winning Wheels.

Reactie & informatie

Wil je meer weten?

Meer weten over deze interessante functie? Dan kun je bellen of mailen met VOORpartner Kyra Cools kyra@voor.nl | 06 52 33 64 80.


Meteen solliciteren?

Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan hieronder het formulier in en voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. Het streven is om de procedure voor deze vacature in september af te ronden. Vanwege de zomerperiode wordt kandidaten gevraagd snel te reageren. Vermeld in je motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Met interessante kandidaten maken we eerst kennis via videobellen. Is er een klik, dan nodigen we je uit voor een live VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij Indaad vinden plaats in september.

Vanuit VOOR vragen we na selectie een tweetal referenties op. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.