Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Communicatie Marketing en Sales a.i. (voor ziekenhuis)

Hoogeveen

01-05-2014

Manager Communicatie Marketing en Sales a.i. (voor ziekenhuis)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Opdracht

VOOR een van onze opdrachtgevers zoeken wij per direct een stevige Manager Communicatie Marketing en Verkoop ad interim. Het betreft een grote fusie zorgorganisatie (rond de 5000 medewerkers) in het midden van het land bestaande uit een ziekenhuis en diverse care organisaties voor wonen, zorg en welzijn. De verschillende marketing en communicatie activiteiten waren voor de fusie onderdeel van de verschillende individuele organisaties. Het niveau en de inhoud was zeer divers en ook werden deze activiteiten door verschillende afdelingen uitgevoerd. Een jaar geleden is een centrale afdeling Communicatie, Marketing en Sales (CMS) gevormd. Het grootste deel van de communicatie en marketing activiteiten van de fusie organisatie is hier onder gebracht. De afdeling bestaat uit 13 (deeltijd) personen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor online en offline (verwijzers, patiënten en medewerkers) communicatie. Recent is extra ingezet op de ontwikkeling van de sales rol van de organisatie door een relatiebeheerder zorgverzekeraars en huisartsen aan te stellen. Nog niet alle CMS activiteiten zijn centraal georganiseerd en ook is niet alle benodigde formatie ondergebracht bij de nieuwe afdeling. De inhoud van de opdracht van de interimmanager bestaat uit: • het verder professionaliseren en profileren van de afdeling CMS . Zowel intern als extern. • de dagelijkse leiding van de afdeling • het efficiënter inrichten en harmoniseren van processen en producten/diensten. • het verder doorontwikkelen en borgen van de marketing en sales functie van de organisatie • een PDCA cyclus realiseren voor de verschillende onderdelen van de afdeling. • het brengen van rust en duidelijkheid in het team. • het borgen en klaarmaken van de afdeling voor overdracht aan een vaste opvolger

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master