Wij zijn VOOR.

Ingevuld

ONDERNEMENDE CONSULTANT/ADVISEUR VOOR FINANCIEEL ADVIES/DOORREKENEN BUSINESSCASE

Amsterdam

15-01-2016

ONDERNEMENDE CONSULTANT/ADVISEUR VOOR FINANCIEEL ADVIES/DOORREKENEN BUSINESSCASE

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

FNV KIEM is de vakbond voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in de kunsten, informatie-industrie, entertainment en media.

Opdracht

Graag brengen we de onderstaande nieuwe VOOR ZP/interim opdracht bij je onder de aandacht. Het kan zijn dat je zelf niet aansluit op de opdracht, maar misschien ken je iemand die jij wel vindt passen en die je een plezier doet met het doorsturen van deze opdracht. We vragen je om hier kritisch en selectief mee om te gaan. Ivm de vertrouwelijkheid van de situatie kunnen we de naam van de organisatie nu nog niet noemen. DE ORGANISATIE EN DE SITUATIE Voor een belangenorganisatie voor diverse MKB en creatieve beroepsgroepen zoeken wij per direct (m.i.v a.s vrijdag 15 januari) een business/financieel consultant voor het adviseren over en doorrekenen van een businesscase. Geschatte tijdsinvestering: gedurende 4 weken gemiddeld 2 dagen per week en aansluitend incidenteel advies. Het betreft een belangenorganisatie voor diverse beroepsgroepen. Een deel van de beroepsgroepen wil als zelfstandige belangenorganisatie verder. Omdat er op korte termijn een voorstel aan de leden voorgelegd moet worden zoeken we per direct een ervaren financieel adviseur/businessconsultant die met de interne projectgroep mee kan denken en financiële doorrekeningen kan maken van de verschillende scenario's. INHOUD VAN DE OPDRACHT Je neemt deel aan de interne projectgroep die op vrijdag 15 januari a.s een brainstormsessie gepland heeft over genoemd onderwerp. De interne projectgroep richt zich met name op de inhoud van de nieuwe organisatie. Jij participeert vanuit de financiële/bedrijfseconomische bril en brengt jouw ervaring en expertise in. Je hebt ervaring met het doorrekenen van verschillende toekomstscenario's en het inschatten van reële investeringen en kosten die met een dergelijk traject gepaard gaat. Je weet te adviseren over verschillende mogelijkheden om een dergelijk traject aan te pakken en te financieren. Op basis van de bijeenkomst op 15 januari ga jij, in nauwe samenwerking met de andere leden van de projectgroep, aan de slag met het verder uitwerken van het financiële deel van de businesscase. WIE WIJ ZOEKEN Je hebt ervaring met het financieel doorrekenen van businesscases voor start-ups en/of het ontvlechten van bedrijfsonderdelen. Je bent bij voorkeur bekend met de financiële structuur van een belangenorganisatie met een leden structuur en financiering. Je hebt ervaring/affiniteit met beroepsgroepen in de creatieve sector. Je bent scherp en analytisch en kunt goed schrijven. Je bent precies op de inhoud en slim, creatief en strategisch op het proces. Je beschikt over sterke adviesvaardigheden. Je bent een teamspeler en beschikt over geduld en tact . BESCHIKBAARHEID EN TARIEF Het betreft een opdracht per 15 januari voor de duur van (3 tot 6 weken voor gemiddeld 2 dagen per week (is een eerste inschatting)). Na eerste oplevering en keuze voor een strategische koers zal de opdracht meer een incidenteel advieskarakter krijgen. Het betreft een belangen-organisatie met bescheiden financiële middelen. Hier bij je tariefsindicatie graag rekening mee houden. PROCEDURE EN REACTIE Als je belangstelling hebt en aansluit bij het gevraagde profiel EN ALS JE BESCHIKBAAR BENT VOOR DE BRAINSTORM BIJEENKOMST OP 15 JANUARI VAN 14 TOT 17 UUR IN REGIO UTRECHT ontvang ik graag je reactie per mail ( roger@voor.nl ). Geef daarin je tarief aan en motiveer expliciet wat je ervaring is met financieel doorrekenen van en adviseren van business-cases. De selectiegesprekken bij VOOR staat gepland op 12 en 13 januari in Amsterdam. De VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever met 3 door VOOR geselecteerde ZPers zijn op donderdag 14 januari tussen 12.30 en 15.00 uur in Amsterdam.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master