Wij zijn VOOR.

Senior Controller Productie

23-12-2018

Senior Controller Productie

Analytisch professional en teamspeler met overzicht.

"De Senior Controller Productie is voor ons de essentiele schakel tussen operatie en financien. Een enorm veelzijdige functie, met grote impact op de beslissingsprocessen binnen Florence” aldus Ellis Kastelein, directeur Financien van Florence.

Organisatie

Florence biedt vele vormen van ouderenzorg en advies. Bij de klant thuis, in woonzorgcentra en in expertisecentra. Altijd dichtbij en voor alle inwoners van Delft, Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Florence is een toonaangevend en dynamisch zorgbedrijf met een enthousiaste en jonge uitstraling. Bij Florence zijn meer dan 3500 medewerkers en 1700 vrijwilligers actief om een bijdrage te leveren aan de regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van haar cliënten. 

“Ik ervaar Florence als een leuke jonge organisatie waarin heel veel mogelijkheden worden geboden om je persoonlijk te ontplooien. Er is veel flexibiliteit op alle nivo’s en een sterke wil om met elkaar het einddoel te bereiken: goede zorg voor onze clienten” Zegt Sandra van Apeldoorn, declaratiemedewerker en teamlid van het Clientbureau. 

De ouderenzorg maakt grote transities door die ook op Florence impact hebben. De uitdaging is om goede kwaliteit van zorg te bieden bij een steeds ‘zwaarder’ wordende zorgvraag. Daarnaast is het zaak om financieel en procesmatig goed in control te zijn en scherp aan de wind te varen. Florence is volop in ontwikkeling. Er worden flinke stappen gezet in de verbetering van de bedrijfsvoering en de beheersing van de kernprocessen. De financiële kolom binnen Florence is op sterkte gebracht en verder geprofessionaliseerd. Een volgende stap is het tegen het licht houden van de kernprocessen. Een goed functionerend proces van verkopen-, leveren en betalen van geleverde zorg wordt als voorwaarde beschouwd voor een succesvolle toekomst van Florence. Veel energie is daarom gericht op de vernieuwing en versterking van dat proces. Functie

Als onderdeel van die vernieuwing en versterking zijn we nu op zoek naar een ‘Senior Controller Productie’ met controle taken in de levering van zorg. Het betreft een bestaande functie in de organisatie. De Senior Controller Productie’ ontvangt leiding van de Manager Clientbureau en vormt samen met haar, de declaratieadviseurs (3) en de declaratiemedewerkers (6), het Clientbureau.

De controller maakt deel uit van het Clientbureau.  Binnen het bureau wordt alle financiering van geleverde zorg voor alle financieringsstromen geregeld met als doel dat alle geleverde zorg financieel gedekt is. Medewerkers en adviseurs van het Clientbureau werken in nauw teamverband. De samenstelling van het team is divers en vernieuwd. De sfeer is ‘samen schouders eronder’. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van doorontwikkeling en aanpassing aan de eisen van de nieuwe tijd met name met betrekking tot transparantie en de kwaliteit van externe verantwoording. De onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen is mede door deze ontwikkeling verbeterd. Tegelijkertijd is de gedeelde verwachting dat er nog veel verbeterpotentie is met een directe positief impact op de resultaten van Florence (financieel en kwalitatief). De senior controller overziet het werk binnen de afdeling, is drager van de verbeter cultuur en voortrekker in het dagelijkse werk.

"De wij/zij sfeer op de werkvloer is doorbroken, wij kijken bij elkaar in de keuken en leren elkaars talen spreken. Dat is heel goed voor de samenwerking” typeert Sandra de nieuwe cultuur. 

De Senior Controller Productie ondersteunt het management van Florence bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het strategisch, tactisch en operationeel beleid.  Daarin staat het leveren van de juiste management informatie aan de organisatie over het basis productieproces en over het maatwerk centraal. Daarbij hoort nadrukkelijk het signaleren en analyseren van kansen en risico’s.   Samen met je teamgenoten van het cliëntbureau werk je aan de optimalisatie van het facturatie- en declaratieproces voor alle financieringsstromen. Controle op juiste facturatie en productie, monitoring van de toegekende budgetten en verantwoording naar financiers en interne klanten zijn voor jou de piketpalen.

“Ik signaleer en analyseer waar kansen en risico’s voor Florence liggen. Vanuit mijn affiniteit met de zorg  ben ik ook op de werkvloer te vinden waar de zorgproductie plaats vindt en geregistreerd wordt. Daardoor zie je verbanden die anderen niet zien” zegt Amir Salman, de huidige Interim Senior Controller Productie.

Je speelt een belangrijke rol als sparring partner. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie, denkt mee en biedt tegelijkertijd ook kritisch tegenwicht. Afspraken maak je concreet en monitor je kritisch. Ook het begeleiden van zorgaanvraag trajecten, afrekeningen, nacalculaties en bijdragen aan de P&C cyclus maken, zijn onderdeel van je rol. Er is verbeterruimte in het op elkaar afstemmen van de huidige IT/AO systemen. Verwacht wordt dat je aan de ontwikkeling hiervan je steentje bijdraagt. Als spin in het web draag je er aan bij dat de medewerkers van het cliëntbureau met plezier werken aan de ‘going concern’ taken, het gevraagde maatwerk en aan het bouwen aan het nieuwe Florence.
Wie wij zoeken

Je bent analytisch sterk, recht door zee, creatief, je hebt inlevingsvermogen en je bent duidelijk en confronterend. Humor wordt op prijs gesteld. Je kunt adviseren, meedenken en coachen goed combineren met sturen en confronteren. Je vindt het leuk om een dragende rol binnen het Cliëntbureau te vervullen. Je kunt duidelijk en overtuigend communiceren in woord en geschrift en je weet je boodschap helder te brengen op alle niveau’s binnen de organisatie. Je hebt een hoog energieniveau dat alleen maar versterkt wordt bij de gedachte om een belangrijke bijdrage te leveren aan de inrichting van een sluitend facturatie – en declaratieproces voor Florence. 

“De senior controller kan het simpel maken, vraagt op de juiste manier door en is geduldig zodat ik mijn eigen vraag goed snap. Door het zo te doen beantwoord ik vaak al mijn eigen vraag” zegt zorgverkoper Mieke Efting.  “Doordat veel informatie met mij gedeeld wordt, voel ik heel veel respect en loyaliteit voor de uitvoering van de ouderenzorg en een sterke wil om het samen goed te doen”

Je vindt het uitdagend om in je rol als spin in het web gesprekspartner te zijn voor je team, het management, directie en alle andere in- en externe stakeholders. Op basis van je kennis van de organisatie en je inzicht in het proces vervul je de rol van vraagbaak, adviseur en dienstverlener. Je signaleert relevante ontwikkelingen op basis van sterke rapportages en scherpe analyses. Je vindt het daarbij prettig buiten je comfortzone te acteren en door je stakeholders uitgedaagd te worden het nog beter te doen.

Je hebt een bedrijfseconomische opleiding op HBO/WO niveau afgerond en ervaring in een controllers functie. Daarbij heb je kennis opgebouwd van de financieringsstromen in de (ouderen-) zorg en van de relevante wet en regelgeving. Je begrijpt wat het primair proces in de ouderenzorg inhoudt. Je denkt in mogelijkheden van vernieuwing en verbetering, neemt van nature het voortouw, en zet vernieuwing door.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie met de potentie om resultaat neer te zetten voor een mooie maatschappelijke organisatie in ontwikkeling. Een functie waarin verwacht wordt om samen met de organisatie te bouwen aan een sterke en professionele financiële kolom. De functie is voor 36 uur per week, startend met een jaarcontract. De inschaling is marktconform.


Reactie & informatie

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, reageer dan s.v.p. via onderstaand reactieformulier. Voor vragen kan je contact opnemen met Eric de Macker (eric@voor.nl ).  De sluitingstermijn voor deze vacature is 12 november 2018.