Wij zijn VOOR.

Manager(s) MVG 's Heeren Loo

01-03-2019

Toegankelijk, betrokken en stevig in je schoenen

Organisatie

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorg, begeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking. ’s Heeren Loo stelt alles in het werk om cliënten, verwanten en professionals samen sterk te maken zodat cliënten hun dromen kunnen realiseren. Dat doen ze door het werken in de driehoek cliënt-verwant-medewerker altijd en overal centraal te stellen.

Het functioneren en het faciliteren van de zorgteams staat centraal in de Koers. Die is vertaald naar drie beloftes: goed leven voor cliënten, mooi werk voor professionals en een duurzaam gezonde organisatie.

Over de regio / locatie
In Monster (Westland) en omgeving wonen ongeveer 580 cliënten. Omstreeks 1300 medewerkers werken aan de zorg en begeleiding van deze cliënten. Het managementteam bestaat uit een directeur en dertien managers zorg en een manager bedrijfsbureau. Daarnaast zijn er negen teamcoaches.

De regio is verdeeld in vier ketens, ingedeeld op zorgbehoefte:

- MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag, vijf managers zorg)
- EMB (ernstig meervoudig beperkt, één manager zorg)
- Ouderen (vier managers zorg)
- Jeugd/LVB (licht verstandelijk beperkt, drie managers zorg).

De managers faciliteren en managen direct de teams op de woon- en dagbestedingslocaties. Een manager heeft verschillende woningen en dagbestedingslocaties binnen zijn/haar aandachtsgebied.

De manager werkt op zorginhoud nauw samen met de gedragswetenschapper van Advisium (behandeldienst van ’s Heeren Loo) en voor teamontwikkeling met de teamcoach. Alles vanuit het idee om de driehoek cliënt-cliëntvertegenwoordiger en persoonlijk begeleider én het team goed te kunnen faciliteren. Daarnaast is er ondersteuning vanuit o.a. een controller, twee HR-adviseurs, communicatieadviseur, -medewerker, het secretariaat en een planbureau.

In 2017 is de regio samengevoegd vanuit twee regio’s en is tevens het project Westerhonk 2.0 gestart, wat de weg naar meer zelforganisatie en eigenaarschap van medewerkers behelst. Zelforganisatie is inmiddels losgelaten. Wel wordt sterk ingezet op eigenaarschap en regelruimte binnen de teams.

Het zorgpark “Het Westerhonk” is naast wonen (en dagbesteding) voor cliënten en particulieren ook een werk- en recreatiegebied. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel.

Functie

’s Heeren Loo heeft alle specialismen in huis om mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag te begeleiden en te behandelen. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag hebben vanzelfsprekend recht op een zo normaal mogelijk leven, met de dagelijkse routines die daarbij horen. Daarom werkt 's Heeren Loo volgens de Triple C methode: Cliënt-Competentie-Coach. De begeleiders en andere zorgprofessionals kijken naar iemands mogelijkheden en werken toe naar herstel van het normale leven op het gebied van wonen, werken, vrijetijd en zorg.

Als manager MVG ben je verantwoordelijk voor een kwalitatieve en duurzame zorg- en dienstverlening voor cliënten met MVG problematiek. Je bent ambassadeur voor clienten en verwanten en wijst hen de weg naar ’s Heeren Loo. Je bouwt goede contacten op en houdt deze ‘warm’. Doel is een optimale clienttevredenheid te realiseren.

Je bent verantwoordelijk voor het coachen van de teams. Je ondersteunt medewerkers bij het vergroten van de kennis en ervaring die noodzakelijk is voor een cliëntgerichte en effectieve behandeling en begeleiding. Het creëren van een feedbackcultuur om samen de kwaliteit van werken te verbeteren (het zelflerend vermogen) is een speciaal aandachtspunt.

Tot slot draag je zorg voor het ontwikkelen en realiseren van eigentijdse en innovatieve zorgconcepten, zodat meer cliënten de gewenste zorg kunnen ontvangen met behoud van een ‘gezond huishoudboekje’.

De vijf managers MVG maken éénderde uit van het totaal van het managementteam. In 2019 wordt gekeken wie welk specifieke aandachtsgebied krijgt toebedeeld binnen de organisatie. Als manager denk je hier constructief over na en faciliteer en stimuleer je de samenwerking tussen de verschillende collega’s.

Wie wij zoeken

Je bent een veranderingsgerichte manager met oog voor resultaat en mens. Een manager die op sturende en stimulerende wijze leiding weet te geven. Iemand die zich niet laat leiden door de waan van de dag. Je kunt je snel inwerken in de uitdagingen die er liggen en hier mee aan de slag gaan. Dit vraagt flexibiliteit en enthousiasme. Je beschikt over een relevante HBO/WO opleiding of je bent bereid deze te volgen. Je hebt ervaring als manager binnen de complexe zorg. Ervaring met de doelgroep is een pré. Je hebt bijzondere betrokkenheid met mensen met complexe gedragsproblematiek.

Je bent resultaatgericht en hebt duidelijk oog voor medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Je motiveert en stimuleert je medewerkers en maakt hen verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van hun eigen werkzaamheden. Je weet als geen ander wanneer een situatie vraagt om optreden of juist terugtreden. Je bent in staat om je medewerkers ook op een coachende manier te begeleiden. Je hebt oog voor meer dan je eigen locaties en zoekt verbinding, zowel intern als extern. Binnen deze functie ben je veel in contact met ketenpartners. Dit vraagt om sterke communicatieve vaardigheden en ondernemerschap.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Wij bieden een veelzijdige functie op een bijzondere locatie. Er wordt begonnen met een jaarcontract, met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband. Via “Mijn Leeromgeving” heb je inzicht in, en regie over je persoonlijke groei. Daarnaast biedt ’s Heeren Loo e-learning aan via GoodHabitz. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week. Inschaling wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding.

’s Heeren Loo Zorggroep beloont niet alleen in salaris. Men vindt het belangrijk dat je blijft groeien in je eigen ontwikkeling. Daarom investeert ’s Heeren Loo in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden.

Een assessment en het overleggen van referenties maken mogelijk onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV via  reactieformulier op de website. Vermeld in je reactie ook a.u.b. eventuele vakantieplanning en skypeadres.