Wij zijn VOOR.

Manager Medische Educatie

03-07-2019

Een flexibele teamplayer met daadkracht en visie

Organization

De European Hematology Association (EHA) bevordert excellente patiëntenzorg, onderzoek en educatie in Hematologie. EHA stelt zich een wereld voor zonder bloedaandoeningen en wil hematologen daartoe wereldwijd verbinden. EHA ondersteunt en faciliteert clinici om hematologische zorg voor patiënten te verbeteren. Elk jaar organiseert EHA een congres in een grote Europese stad, waaraan circa 12.000 hematologen deelnemen. Daarnaast ontwikkelt en organiseert EHA onderwijs- en traningsprogramma's, publiceert wetenschappelijke artikelen en zet zich in voor belangenbehartiging. EHA is een bestuurlijke organisatie en wordt in haar activiteiten ondersteund door verschillende com-missies en het bureau in Den Haag. Met 30 (resultaat) gedreven en enthousiaste medewerkers van meer dan 15 nationaliteiten groeit de organisatie snel. Vanwege deze groei werkt de organisatie aan een nieuwe structuur met nieuwe managementrollen. De Manager Medische Educatie is een nieuwe rol binnen EHA.

Het aanbieden van medische educatie is één van de pijlers van EHA. Er wordt zowel online als live een breed programma aangeboden. De onlangs gelanceerde EHA Campus, een nieuw online leerplatform, is een belangrijke stap in de ontwikkeling.

De afdeling Medisch Educatie bestaat momenteel uit 3 projectcoördinatoren. De projectcoördinatoren houden zich bezig met de algehele organisatie en uitvoering van een verscheidenheid aan projecten van het Medical Education Program van EHA. De afdeling wordt gekenmerkt door daadkracht, een hands-on mentaliteit en de ambitie om een leidende positie te verwerven op het gebied van hematologisch onderwijs.

Function

Als Manager Medische Educatie is jouw rol tweeledig. Enerzijds ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en het aansturen en coachen van de projectcoördinatoren. In nauwe samenwerking met de projectcoördinatoren en het managementteam formuleer je doelen en maak je plannen om deze te verwezenlijken. Anderzijds behoort ook het zelf coördineren van een aan-tal projecten tot jouw takenpakket.

In deze functie is het samenwerken met medisch specialisten en wetenschappers van groot belang. Deelname aan commissies en werkgroepen is een belangrijk onderdeel van het werk. Daarnaast bereid je het jaarplan van de afdeling voor, ben je verantwoordelijk voor de implementatie daarvan en beheer je het afdelingsbudget. Het optimaliseren van werkprocessen, de verdere ontwikkeling van het onderwijsaanbod (waaronder de EHA Campus), de samenwerking binnen de afdeling, de commissies en de werkgroepen en het bewaken van de voortgang van projecten zijn jouw belangrijke aandachtsgebieden. Je rapporteert aan de directeur en neemt deel aan het managementteam. Als lid van het MT lever je een bijdrage aan de implementatie van de ambitieuze strategische koers.

Your profile

Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en opzetten van educatieve programma's, een relevante opleiding en een academisch werk- en denkniveau. Je bent operationeel slagvaardig op het gebied van projectcoördinatie en tevens een strategisch denker, die een actieve bijdrage levert aan de beleidsvorming in het MT. Bij voorkeur hebt je enige ervaring in de zorg en als leidinggevende van een (klein) team met zelfstandig werkende professionals.

Resultaatgericht, daadkrachtig en tactvol zijn woorden die jou kenmerken. De missie van de organistie is bij jou altijd “top of mind” en zichtbaar in jouw handelen. Je hebt oog voor detail, maar verliest het overzicht en de hogere doelstellingen niet uit het oog.

Je bent gericht op samenwerking en het verbinden van mensen. Je motiveert en ondersteunt hen om het beste uit zichzelf te halen. Je neemt het voortouw in veranderprocessen. Duidelijkheid en open communicatie staan bij jou hoog in het vaandel. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en spreekt goed Engels.

Belangrijk is dat je je thuis voelt in een kleine, relatief complexe, bestuurlijke organisatie, waarin flexibiliteit, collectieve verantwoordelijkheid en hands-on mentaliteit een centrale plaats innemen. Bij voorkeur heb je samengewerkt met clinici en wetenschappers in een multiculturele omgeving.

Our offer

Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en opzetten van educatieve programma's, een relevante opleiding en een academisch werk- en denkniveau. Je bent operationeel slagvaardig op het gebied van projectcoördinatie en tevens een strategisch denker, die een actieve bijdrage levert aan de beleidsvorming in het MT. Bij voorkeur hebt je enige ervaring in de zorg en als leidinggevende van een (klein) team met zelfstandig werkende professionals.

Resultaatgericht, daadkrachtig en tactvol zijn woorden die jou kenmerken. De missie van de organisatie is bij jou altijd “top of mind” en zichtbaar in jouw handelen. Je hebt oog voor detail, maar verliest het overzicht en de hogere doelstellingen niet uit het oog.

Je bent gericht op samenwerking en het verbinden van mensen. Je motiveert en ondersteunt hen om het beste uit zichzelf te halen. Je neemt het voortouw in veranderprocessen. Duidelijkheid en transparantie staan bij jou hoog in het vaandel. Je beschikt over goede communicatievaardigheden en spreekt goed Engels.

Belangrijk is dat je je thuis voelt in een kleine, relatief complexe, bestuurlijke organisatie, waarin flexibiliteit, collectieve verantwoordelijkheid en hands-on mentaliteit een centrale plaats innemen. Bij voorkeur heb je samengewerkt met clinici en wetenschappers in een multiculturele omgeving.

How to apply

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek. Graag ontvangen wij uiterlijk 6 september jouw motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder.

Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (06 41765586 of janwillem@voor.nl) en Heike Rook (06 24515662 of heike@voor.nl).Apply

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.