Wij zijn VOOR.

Manager Facilitair

Zorggroep Liante

29-09-2020

Manager Facilitair

Ruim baan voor een nuchtere, innovatieve Manager Facilitair die vanuit regie verschil maakt in gastvrijheid van(uit) onze woonzorglocaties

Organisatie

Zorggroep Liante bestaat uit zeven woonzorgcentra en een kantoorlocatie in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland. De Zorggroep biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 400 ouderen in de zeven woonzorgcentra, in de thuiszorg in de wooncomplexen in nabijheid van de wooncentra en bij de mensen thuis. Er werken zo’n 650 medewerkers en 600 vrijwilligers bij Liante. De Zorggroep kende in 2019 een omzet van zo’n 30 mio.

Kenmerkend voor Zorggroep Liante is de lokale inbedding van de wooncentra. Elk wooncentrum heeft zijn eigen signatuur en is een vitaal onderdeel van de lokale gemeenschap. Als Zorggroep maken de wooncentra gebruik van schaalvoordelen (o.a. inhoudelijke expertise, efficiënte bedrijfsvoering), terwijl op de locaties de menselijke maat wordt behouden (o.a. met eigen keukens op de locaties).

Zorggroep Liante kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT bestaande uit een Bestuurssecretaris, een manager Zorg, een manager ZorgThuis, een manager Facilitair, een manager HR, een Controller, een Kwaliteitsadviseur en een Marketing Communicatieadviseur.

De facilitaire dienst is als volgt opgebouwd. De manager Facilitair geeft direct leiding aan een leidinggevende Voeding en Gastvrijheid, een leidinggevende Facilitaire diensten, een inkoper en tijdelijk een projectleider ingezet op een aantal basis op orde-projecten. Op de locaties wordt samengewerkt met de leidinggevende Zorg & Dienstverlening (LGZD, per locatie) die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de manager Zorg. De organisatie kent verder een Ondernemingsraad, VVAR, een Centrale Cliëntenraad en zes lokale cliëntenraden.

Zorggroep Liante maakt een transitie door van een traditioneel verzorgingshuis naar een modern woonzorgcentrum met basis verpleeghuiszorg. De Zorggroep werkt aan een cultuur waarin medewerkers en multidisciplinaire teams de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeftes van de bewoners.

De transitie wordt professioneel begeleid en voortvarend opgepakt. Er is een leiderschapsprogramma voor alle leidinggevenden en de zeven locaties van Zorggroep Liante geven thans vorm aan de uitkomsten van de recente WOL scans (Waardigheid & Trots Op Locatie).


Functie

De manager Facilitair is in brede zin verantwoordelijk voor het faciliteren van het woon- en leefklimaat van bewoners en het werkklimaat van medewerkers. Daarmee draagt de manager Facilitair zorg voor alle ondersteunende activiteiten die binnen de zorggroep nodig zijn, zowel op strategisch niveau als op tactisch en operationeel, niveau.

Op centraal niveau draag je o.a. verantwoordelijkheid voor het vertalen van visie en strategie naar beleid en plannen rond de huisvesting, ICT (waaronder EHealth en administratie) en de inkoop. Je legt verantwoording af aan de bestuurder en bent een belangrijke sparringpartner in het MT en voor de leidinggevenden binnen de organisatie.

Op de diverse locaties werken zo’n 80 medewerkers in vakinhoudelijke teams die zorg dragen voor maaltijden vanuit de keukens en restaurants, schoonmaak, was en linnen, receptie en de technische dienstverlening. Iedere locatie heeft daarbij zijn eigen ‘couleur locale’ en eigen mate van taak- en teamvolwassenheid. Samen met de leidinggevenden rond voeding, gastvrijheid en facilitaire diensten, ben je leidinggevende, vliegende keep en sparringpartner voor deze teams op de locaties. De locatie leidinggevende is een daarnaast een belangrijke samenwerkings- en sparringpartner.

De manager Facilitair heeft geen vaste standplaats en zal zelf roulerend zijn of haar werkplek inrichten op de locaties en op het Centraal Kantoor.


Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren manager Facilitair met een eigen visie, doortastendheid en begrip van de samenhang tussen zorg en gastvrijheid in de ouderenzorg. Je hebt een brede en moderne opvatting over het woon-, leefklimaat voor bewoners en het werkklimaat voor medewerkers in de ouderenzorg, out of the box ideeën en daarin je successen al behaald.

Met jouw kennis en ervaring heb je scherp zicht op wat voor expertise en aanvliegroute er nodig is om de transitie die de organisatie doormaakt te faciliteren. De stap van sturen op taken naar sturen vanuit regie heb je eerder succesvol met jouw team gemaakt. Vanuit die ervaring kun je de leidinggevenden in jouw team in positie brengen, aansturen en coachen. De breedte van je portefeuille zie je als kans om meer integraal de zorg te gaan ondersteunen. Jouw kracht en plezier is het inzichtelijk maken van wat daarin op termijn optimaal en allemaal mogelijk is en tegelijkertijd het faciliteren van de eerste concrete stap daarnaar toe voor medewerkers. Je kunt in deze functie veel bereiken en veel bieden want er is nog weinig. De kunst is om (en voldoening haal je uit) kleine stapjes te bieden en te realiseren.

Je bent duidelijk in wat er van medewerkers wordt verwacht en weet medewerkers daartoe te bewegen. Grenzen stellen en voor draagkracht zorgen is voor jou geen tegenstelling. Je schakelt daarbij net zo makkelijk met de bestuurder als met de kok als het gaat om het sturen en realiseren van jouw visie en aanpak. Waar nodig put je inspiratie en kennis uit jouw externe netwerk van leveranciers en samenwerkingspartners.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van facility management, hospitality en/of Hogere Hotelschool. Je hebt ervaring in de ouderenzorg. Je bent bekend met vigerend beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied. Kennis over en contacten in het regionale netwerk zijn een pré.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

De manager Facilitair is een cruciale functie in een platte organisatie in beweging. Als directe sparringpartner van de bestuurder en het MT draag je veel verantwoordelijkheid, krijg je veel ruimte en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat kent en die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt mee aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 36 uur per week.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Kyra Cools zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 16 oktober a.s. via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Zoom of WhatsApp).

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De organisatie draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.


 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.