Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Plus voor de Dagbehandeling en Poli Oncologie Hematologie

Tilburg

02-10-2020

Teamleider Plus voor de Dagbehandeling en Poli Oncologie Hematologie


‘Ervaren teamleider die in een cruciale fase mede vorm geeft aan een van de grootste oncologische centra van Nederland’

Organisatie

Het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis (ETZ) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum en heeft als algemeen ziekenhuis alle gangbare specialismen in huis. Het ETZ kent drie locaties: twee locaties in Tilburg en een in Waalwijk. De verschillende behandelingen worden elk in een andere locatie geconcentreerd, waarbij aan stijgende volume- en kwaliteitsnormen wordt voldaan terwijl elke locatie een deel van de zorg behoudt.


De ambitie van het ziekenhuis is samengevat als Buitengewoon: zorg toegespitst op de individuele patiënt en zijn behoeftes en wensen. De kernwaarden waar het ziekenhuis voor staat zijn verwoord als Passie voor het vak (gedrevenheid), Open staan (oog hebben voor de patiënt als individueel persoon), Flexibel (buiten gebaande paden treden) en Presteren (de lat hoog leggen).


De eenheid Oncologie en Hematologie is met 10 oncologen en hematologen een van de grootste oncologische centra van Nederland. De eenheid biedt basiszorg bij de meest voorkomende soorten kanker en is gespecialiseerd in topzorg bij neuro-, hoofd-, hals-, maag- en slokdarmkanker. Er zijn ook twee stamcelkamers waar patiënten met stamceltransplantatie verzorgd worden.


De eenheid Oncologie en Hematologie heeft medisch en verpleegkundig onderzoek hoog in het vaandel staan. In het ziekenhuis wordt intensief met elkaar samengewerkt op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld tijdens multidisciplinaire overleggen en tumorwerkgroepen. Er wordt volgens de modernste behandelmethodes gewerkt in nauwe samenwerking met regionale zorgprofessionals (zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, andere ziekenhuizen) en academische onderzoekscentra.


De oncologie hematologie is semi-acute zorg die verleend wordt in een uiterst kwetsbare fase van iemands leven. Het is voor veel professionals een bewuste keuze om juist voor deze patiëntgroep te werken: volgens de laatste medische inzichten en met veel aandacht voor psychosociale zorg.

Functie

De eenheid Oncologie Hematologie is op zoek naar een Teamleider voor de Dagbehandeling en Poli.


De Dagbehandeling Oncologie Hematologie

De grootste groep patiënten op de dagbehandeling Oncologie en Hematologie zijn mensen die chemotherapie krijgen als behandeling voor de diagnose kanker. Er worden jaarlijks zo’n 3000 patiënten geholpen op de Dagbehandeling. Er werkt een betrokken team van o.a. oncologie-verpleegkundigen, secretaressen, zorgassistenten, internist/oncologen en internist/hematologen.


In het kader van de concentratie van zorg is besloten de Dagbehandeling van de oncologische zorg te concentreren op één locatie van ETZ. Daarmee wordt de Dagbehandeling van locatie TweeSteden verschoven naar het Elisabeth (verwachting Q1 2021). Het proces van harmonisatie en lateralisatie van de zorg heeft grote impact op de huidige werkprocessen, zowel medisch, verpleegkundig als administratief. Er is thans een teamleider a.i. die als primaire taak het begeleiden van het harmonisatie en lateralisatie proces van de Dagbehandeling heeft. Dat proces heeft door COVID19 vertraging opgelopen en is waarschijnlijk nog actueel als jij start. Onderdeel daarvan is een voorgenomen verbouwing in het Elisabeth om de nieuwe afdeling te huisvesten.


Een uitdaging op de Dagbehandeling is dat het logistiek complex is, met een veelheid aan kuren die elk hun eigen werkproces en doorlooptijd kennen.


De Poli Oncologie Hematologie

Op de polikliniek Oncologie en Hematologie worden jaarlijks zo’n 5600 mensen onderzocht en behandeld voor kanker. Op de polikliniek werken o.a. doktersassistenten, verpleegkundig specialisten, research medewerkers, Oncologen en Hematologen. Op de backoffice van de polikliniek is een ervaren meewerkend coördinator die voor de teamleider veel van de dagdagelijkse werkzaamheden daar voor haar rekening neemt. De polikliniek op de locatie TweeSteden heeft het karakter van een front office (consulten en supervisie).


Een uitdaging op de poli is dat het (semi-)acute zorg betreft die flexibiliteit in de planning vraagt en de uiterst persoonlijk benadering van patiënten en werkwijzen van specialisten die differentiatie in de planning als gevolg heeft.De eenheid Oncologie Hematologie van het ETZ neemt deel aan nationaal en internationaal onderzoek, gericht op een betere behandeling van oncologie. Een team van oncologen en hematologen en research-professionals coördineren patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek: studies (labkits en vragenlijsten) die rond de kuren op de poli en dagbehandeling worden uitgevoerd.


Je legt als Teamleider direct verantwoording af aan het Organisatorisch hoofd Interne Geneeskunde, Oncologie en Hematologie. Je werkt dagelijks in nauwe afstemming met de teamleiders van de andere onderdelen van de eenheid oncologie (kliniek, dagbehandeling TweeSteden) en de teamleider polikliniek Interne Geneeskunde. In totaal geef je leiding aan 28 fte.

Wie wij zoeken

Je bent een teamleider in de ziekenhuiszorg met aantoonbare ervaring met lateralisatie en harmonisatie processen in de cure. Ervaring met Dagbehandeling en/of oncologie is een pré.


Je start als teamleider in een fase dat de teams grote veranderingen hebben meegemaakt: van de start van lateralisatie en harmonisatie, COVID19, NIAZ accreditatie tot overgang naar Epic (Beacon). Er is veel gevraagd van de teams en de uitgezette lijnen zijn helder, maar nog niet helemaal klaar. Om die reden zoeken we een teamleider met (post)fusie ervaring die zichtbaar is en wil investeren in persoonlijke relaties en aandacht voor de medewerkers. De teams wachten op je. Trefwoorden zijn: de transitie faciliteren door samenbrengen, samen doorpakken en samen opbouwen.


Je vindt het leuk om teams en medewerkers in hun kracht te zetten en te ondersteunen naar meer zelfstandigheid. Je hebt een aanstekelijk optimisme en bent overtuigd van het nut en de noodzaak voor lateralisatie als kwaliteitsslag en weet dat met overtuiging over te brengen. Je beschikt daarbij over ruime kennis van procesoptimalisatie en continue verbetering.


Je beschikt over een stevige persoonlijkheid. Je bent een mensenmens en een doener: in staat goed te luisteren en begrip te tonen, maar dat maakt je niet minder daadkrachtig: zonder de nuances en de relaties uit het oog te verliezen werk je slagvaardig naar het resultaat toe. Je leiderschap wordt gekenmerkt als hard op de inhoud, zacht op de relatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je komt te werken voor een van de grootste oncologische centra in Nederland, in een fase waarin er volop ruimte is voor jouw invloed en meedenken. Een unieke kans voor een teamleider die invloed & impact wil hebben op de oncologische zorg in de regio Midden-Brabant en (ver) daarbuiten. De functie wordt marktconform gewaardeerd: meer informatie daarover is op te vragen bij de partner van VOOR.


Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via Skype/ZOOM. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.


Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Het ETZ draagt de kosten van de aanvraag. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.