Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Operationeel Manager - Ingevuld

Zeist

23-09-2022

Interim Operationeel Manager

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zoeken wij per direct een ervaren Interim Operationeel Manager

"Begeleidt het bevlogen en ambitieuze team van startup naar scale-up."

Organisatie

Het LCPS is in maart 2020 opgericht met als doel de landelijke coördinatie van patiënten spreiding tijdens de eerste Covid-golf te organiseren. Met zo’n 20 medewerkers werkt het LCPS nauw samen met zorgorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en (rijks)instituten, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, te analyseren en van waarde te maken voor de toegankelijkheid van Nederlandse zorg. Daarbij biedt het LCPS naast landelijke patiënten(over)plaatsingen ook prognoses en scenario’s over diverse thema’s in de toegang tot de Nederlandse zorg. Het LCPS deelt deze informatie met organisaties in de zorgketen als basis voor te nemen acties en besluiten over de toegang tot zorg.

Opdracht

Wegens het vertrek van de huidige Operationeel Manager zoekt het LCPS een nieuwe Operationeel Manager in vaste dienst. In de tussentijd wordt van de interim Operationeel Manager gevraagd de dagelijkse leiding over de operatie op te nemen, inclusief de uitvoering van de HR-taken.

Je geeft daarbij leiding aan de teams die trend-, actualiteit- en data-analyse doen en beleid maken ten behoeve van de toegankelijkheid van zorg, het team dat patiëntenverplaatsingen regelt en de ondersteunende afdelingen. Na een intensieve start van de organisatie komt het LCPS nu in een fase waarin ruimte is voor organisatie- en productontwikkeling. In de opdracht is opgenomen het geven van leiding aan het jonge team op procesmatig niveau en het geven van aandacht aan de ontwikkeling van het team. Je helpt het team bij het voortdurend en gezamenlijk werken waar hoog kwalitatieve dienstverlening de norm moet worden.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren interim leidinggevende met een hoge kwaliteitsstandaard en kennis van het Nederlandse zorgstelsel. Deze opdracht kent geen grote verandervraagstukken, maar vraagt juist aandacht voor de continue verbetering van de lopende organisatorische processen en oog voor het team na de dynamische startfase. Wij zoeken iemand die denkt in kansen en mogelijkheden. Je hebt ervaring met teamontwikkeling vanuit aandacht voor individuen en teamdynamiek. Je begrijpt hoe je vanuit dataverzameling betekenisvolle informatie maakt. Ervaring in een datagedreven organisatie is geen harde vereiste maar helpt je wel in je rol als inhoudelijk, positief kritisch gesprekspartner van het team.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht in een jonge en dynamische organisatie die ernaar streeft de zorg elke dag beter toegankelijk te maken. De opdracht is gemiddeld 32 uur per week, kent rustigere periodes en mogelijk ook piekbelasting. De geschatte duur van de opdracht is 4 tot 6 maanden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste ZPer voor deze opdracht te selecteren. Mariët Hofenk en Kyra Cools zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van je tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 3 oktober. De kennismaking met de opdrachtgever staat gepland op 10 oktober.