Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior beleidsadviseur

Zeist

06-10-2022

Senior beleidsadviseur

‘Geeft input en betekenis aan data-analyse voor inzicht in een betere toegankelijkheid van de zorg.’

Het LCPS coördineert de landelijke spreiding van COVID-patiënten en biedt prognoses en scenario’s over diverse thema’s in de toegang tot de Nederlandse zorg. Het LCPS deelt deze informatie met organisaties in de zorgketen en neemt besluiten om de toegang tot zorg te borgen ook in tijden van schaarste. Vanwege het vertrek van de huidige Senior beleidsadviseur, is het LCPS op zoek naar een Senior beleidsadviseur voor 32-36 uur per week.

Organisatie

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is opgericht tijdens de eerste COVID-golf en is onderdeel van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het LCPS heeft als missie dat elke Nederlander ongeacht woonplaats, gelijke toegang heeft tot zorg. Dit doet het LCPS door het spreiden van patiënten over de Nederlandse ziekenhuisregio’s en het in kaart brengen van de zorgcapaciteit en zorgvraag in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast houdt het LCPS zicht op de continuïteit van zorg in de gehele acute zorgketen en maken ze prognoses en scenario’s waarmee ze zorgpartners informeren.

Met zo’n 20 medewerkers, werkt het LCPS nauw samen met zorgorganisaties, (rijks)instituten, brancheverenigingen en zorgverzekeraars om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, te analyseren en van waarde te maken voor de toegankelijkheid van de acute Nederlandse zorg. Daarbij biedt het LCPS naast de landelijke spreiding van COVID-patiënten ook prognoses en scenario’s over diverse thema’s in de toegang tot Nederlandse zorg. Het LCPS deelt deze informatie met organisaties in de zorgketen, zodat iedereen weet hoe de toegankelijkheid ervoor staat en er pro-actief keuzes kunnen worden gemaakt in de spreiding van acute zorg.

Het LCPS is een kleine, flexibele organisatie die zo is ingericht dat ze makkelijk kan inkrimpen en uitbreiden. Na een intensieve opstart komt het LCPS nu in een fase waarin ruimte is voor team-, organisatie- en productontwikkeling. De ambitie van het LCPS is om binnen 5 jaar een rol te spelen in de landelijke toegang tot (acute) zorg in samenwerking met zorgketens en de regionale organisaties voor acute zorg (ROAZ).

Functie

In de functie van Senior beleidsadviseur zorg je er enerzijds voor dat de data die door het LCPS verzameld en geanalyseerd worden, goed worden geduid. Anderzijds signaleer je actualiteiten en ontwikkelingen met als doel data daaromtrent te verzamelen. Daarnaast neem je deel aan werkgroepen met externe partijen en maximaliseer je productwaarde door contact met gebruikers.

Samen met onder meer collega’s die zich richten op data, onderzoek je trends en geef je duiding aan de uitkomsten van de analyses, om zo een duidelijke boodschap over te kunnen brengen naar het zorgveld. Het structureel inzichtelijk maken van data rond zorgcapaciteit en zorgvraag vindt bij het LCPS zijn oorsprong in de data rondom COVID. Je volgt de ontwikkelingen rond de toegankelijkheid in de Nederlandse zorg waar inzicht en scenario’s kunnen worden gegeven. In jouw rol als Senior van het beleidsteam neem je het voortouw bij het bepalen welke trends prioriteit hebben om inzichtelijk te worden gemaakt. Dat doe je in afstemming met collega’s en de externe partijen met wie je veel samenwerkt, zoals het LNAZ en de ROAZ’en. Je bouwt inhoudelijk mee aan de uitbreiding van datagedreven producten zoals een dashboard waarin het LCPS haar informatie deelt met zorgpartijen.

Je neemt deel aan of coördineert meerdere werkgroepen met samenwerkingspartners, waarbij jullie beleidsvoorbereidend werkzaam zijn. Je vertaalt de ontwikkelingen bij en wensen van de samenwerkingspartners naar beleid en bruikbare producten en neemt hen mee in ontwikkelingen. Met jouw overstijgende blik breng je op landelijk niveau verbinding tussen samenwerkende partijen en gezamenlijke thema’s.

Je hebt een dynamische functie waarbij je veel in contact bent met externen, invloed hebt op de toegankelijkheid van de zorg en producten ontwikkelt die vandaag nog niet bestaan. Daarbij bouw je mee aan de organisatie LCPS. Als Senior beleidsadviseur geef je richting aan de werkzaamheden van het beleidsteam (3 medewerkers), waarbij je collega’s inhoudelijk coacht in de uitoefening van hun werk en uitdaagt tot excellente prestaties. Daarbij ben je gesprekspartner van de COO en CEO over de uitvoering van de organisatiestrategie.

Wie wij zoeken

Voor deze functie zoeken wij een HBO+/WO-opgeleid professional met ervaring in rollen als (beleids-)adviseur, projectleider, programmamanager of bestuurssecretaris. Je slaat aan op het thema toegankelijkheid van de (acute)zorg en begrijpt goed welke klussen nog geklaard moeten worden om ook op de langere termijn de Nederlandse zorg toegankelijk te houden voor iedereen.

Je bent analytisch, onderzoekend, autonoom, visierijk en verbindend. Dat betekent dat je in staat bent om partijen mee te nemen in ontwikkelingen, visie en producten, ook als er sprake is van tegengestelde belangen. Je kunt de uitkomsten van data-onderzoek duiden en vertalen en weet er een toegankelijk verhaal bij te schrijven. Een verhaal dat klopt. Je hebt dan ook een hoge kwaliteitsstandaard. Je bent nieuwsgierig en hebt oog voor opvallendheden. Die triggeren de onderzoeker in jou. Je hebt een visie op de toekomst van zorg die je voedt en waarmee je anderen kunt inspireren. Tenslotte kom je goed tot je recht in een jonge organisatie waarin veel ruimte is om zelf richting te geven en die weinig kaders kent.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie uitdagende baan in een jonge en dynamische organisatie die ernaar streeft de zorg elke dag beter toegankelijk te maken. Je treft een team van zeer bevlogen collega’s die samen voor een opdracht staan en veel plezier maken. Je krijgt alle ruimte om jouw werk zelf vorm en inhoud te geven. Jouw inbreng doet er direct toe.

De vacature is voor 32 - 36 uur per week. Je start met een arbeidsovereenkomst voor de periode van één jaar met de intentie je daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te kunnen bieden. De functie is ingeschaald in schaal 65 – 70 van de cao Ziekenhuizen. Het maximumsalaris bedraagt € 6887,- per maand.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. 

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.