Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Programmaleider (vast of interim) - Ingevuld

Utrecht

20-02-2023

Programmaleider (vast of interim)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

"Boegbeeld voor de patiëntveiligheid in Nederland die werkt vanuit vertrouwen, vakmanschap en verbinding."

Tijd voor Verbinding wil de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder verbeteren. De netwerkorganisatie doet dat door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen. De missie van het programma is om gezamenlijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg.

Organisatie

Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland.

Het programma is gestart in 2020 en loopt tot september 2024. In de eerste fase van het programma zijn goede voorbeelden uit het werkveld geïnventariseerd, beschreven en verspreid. In de volgende fase staat het continu leren en verbeteren en de inbedding in de ziekenhuizen en zelfstandig klinieken centraal. Evenals het zichtbaar maken welke concrete resultaten met het programma zijn bereikt.

Tijd voor Verbinding gaat uit van een nieuwe kijk op patiëntveiligheid. Het principe van Safety-II is het uitgangspunt in dit programma. Safety-II richt zich op het vergroten en ondersteunen van het aanpassingsvermogen en de veerkracht (‘resilience’) van professionals in de context waarin zij werken. Waar Safety-I zich vooral richt op het achterhalen van oorzaken van het afwijken van procedures, richt Safety II zich meer op de dagelijkse praktijk, hoe ziet die eruit en wat kunnen we daarvan leren, waarbij je ook kijkt naar wat goed gaat. Het programma wordt nadrukkelijk gedreven vanuit verandermethoden als Appreciative Inquiry en het principe van psychologische veiligheid.

Opdracht

De programmaleider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische aansturing van het programma. De programmaleider is samen met de programmamanager verantwoordelijk voor het programma. Zij werken dan ook nauw samen, waarbij de programmaleider zich richt op de externe aansturing en verbinding. De programmamanager is verantwoordelijk voor de interne aansturing van de programmaorganisatie.

Als boegbeeld van Tijd voor Verbinding draag je de urgentie en de doelstellingen van het programma actief en zichtbaar uit naar de instellingen voor medisch specialistische zorg, zorgprofessionals, patiënten en stakeholders. Je zorgt dat bestuurders van instellingen zich committeren aan het programma en weet zorgprofessionals enthousiast te maken om met elkaar, binnen en buiten de eigen instelling, de verbinding aan te gaan en aan de hand van praktijkvoorbeelden samen te leren en te verbeteren. Je stimuleert stakeholders om bottom-up de volgende stap in patiëntveiligheid te zetten en deze toekomstbestendig te verankeren in de huidige zorgprocessen en -systemen. Daarbij stuur je op de voortgang en impact van het programma met behulp van sturende elementen die passen bij de aard en doelen van het programma. Je rond de opdracht af met een visie op hoe het thema ‘de volgende stap in patiëntveiligheid’ blijvend de aandacht houdt die het nodig heeft.

Wie wij zoeken

Met jouw visie op patiëntveiligheid, die aansluit bij de visie van Tijd voor Verbinding, ben je gemotiveerd om dit belangrijke thema de aandacht te laten krijgen die het nodig heeft. Je weet strategie en inhoud van het programma verder uit te werken. Je bent voortdurend geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in de praktijk, onderzoek en beleid van de medisch specialistische zorg, en bent in staat deze te duiden, hierop in te spelen en zo nodig plannen aan te passen.

Je bent bij uitstek een verbinder. Je kent de partijen die een rol spelen bij de genoemde veiligheidsthema’s en onderhoudt een relevant netwerk. Vanuit jouw rol als boegbeeld ben je in staat om draagvlak te creëren bij patiënten(vertegenwoordigers), zorgprofessionals en bestuurders. Je hebt het vermogen om hen op positief-kritische wijze aan te spreken, te enthousiasmeren en te verbinden over de grenzen van vakgroepen en organisaties heen. Je hebt aantoonbare, succesvolle ervaring in het leiden van programma’s op landelijk niveau met meerdere stakeholders en organisatie-overstijgende thema’s. Je bent politiek bestuurlijk sensitief waardoor je weet wanneer en waar je welke onderwerpen op de agenda kunt zetten.

Je bent een stevig en inhoudelijk programmaleider, een pionier. Met gevoel voor PR en communicatie. Je weet de inhoudelijke richting vast te houden in verschillende contexten en het programma en de programmaorganisatie overtuigend neer te zetten. Je brengt daarbij creativiteit en flexibiliteit, waarin je ook de leden van de programmaorganisatie meeneemt en op koers houdt. Je bent een samenbindend leider.

Je hebt daarbij:

  • academisch werk- en denkniveau
  • een relevant netwerk in de medisch specialistische zorg;
  • kennis van en affiniteit met patiëntveiligheid;
  • ervaring met het creëren én verankeren van een bottom-up beweging en/of kennis van methoden als appreciative inquiry;
  • visie en ideeën voor het continueren van de de ingezette beweging na afronding van het programma;
  • politieke-bestuurlijke sensitiviteit;
  • sterke persoonlijke communicatievaardigheden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een boeiende opdracht rond een thema dat van grote invloed is op de patiëntveiligheid in een, voor de medisch specialistische zorg, unieke programmavorm. Deze rol kan zowel in een tijdelijk dienstverband als via een opdracht worden uitgevoerd. Afhankelijk van ervaring en expertise kan deze rol in 16 tot 24 uur per week worden uitgevoerd. De opdracht eindigt medio september 2024.

De salarisindicatie bij een dienstverband is € 6500 - € 8300,- bij een fulltime dienstverband. Een eventueel af te spreken managementfee is hierop gebaseerd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Mariët Hofenk en Tim de Jong zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze rol, ontvangen wij graag voor 5 maart je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Geef daarbij aan of je voorkeur hebt voor een dienstverband of een interimrol. In dat laatste geval vernemen we graag een indicatie van je tarief voor deze opdracht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariët op mariët@voor.nl of 06 - 19 43 80 68.

De kennismaking met VOOR vindt plaats op 16 maart 2023. De selectie gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 12.