Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager ZorgSamen MVS - Ingevuld

Maassluis Vlaardingen Schiedam

01-02-2023

Manager ZorgSamen MVS

‘Resultaatgerichte procesmanager die samenwerken verder versterkt voor ondersteuning in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam’

ZorgSamen MVS is een samenwerkingsverband van vijf zorgorganisaties. Door het bundelen van hun kennis en ervaring, bieden ze ondersteuning op maat in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Om de samenwerking verder te versterken is ZorgSamen MVS op zoek naar een manager voor 32-36 uur per week.

Organisatie

ZorgSamen MVS bestaat uit ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak. Haar missie is werken aan een samenleving waarin mensen zo goed en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in hun eigen omgeving. Ook als dat niet vanzelfsprekend is en er tijdelijk wat ondersteuning nodig is. Cliënten kunnen begeleiding en dagbesteding krijgen vanuit de Wmo gericht op diverse levensterreinen zoals werken, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact.

Maatwerk is mogelijk omdat de kennis en ervaring van de vijf organisaties elkaar aanvullen. Uitgangspunt is dat daarbij het eigen en lokale netwerk wordt ingezet (vrijwilligers, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en stakeholders in de wijk). Concreet betekent dit dat ZorgSamen, vanuit een visie op positieve gezondheidszorg, helpt bij:

  • het versterken van de eigen kracht op diverse levensterreinen
  • het omgaan met belemmeringen
  • het versterken van het sociale netwerk
  • het bijdragen aan de samenleving door het stimuleren van onderlinge verbinding tussen bewoners


Op dit moment ondersteunt ZorgSamen MVS ongeveer 1200 mensen. Het samenwerkingsverband werkt daarbij nauw samen met gemeenten, mantelzorgers, zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. De eerste stappen zijn succesvol gemaakt. Het is nu tijd voor doorontwikkeling.

ZorgSamen MVS is in de zomer van 2020 gestart vanuit een aanbestedingstraject en heeft zich een aantal jaren gecommitteerd aan de samenwerking. De wens is om de samenwerking in ZorgSamen MVS daarna nog zeker voor een periode te verlengen. Namens de vijf betrokken bestuurders, voert Pameijer het penvoerderschap uit.

De organisatie kent een stuurgroep en een kerngroep. In de stuurgroep nemen de bestuurders van de samenwerkende organisaties plaats. De kerngroep bestaat uit managers van deze organisaties. Alle deelnemende organisaties leveren trajectcoaches, die zich inzetten om de ondersteuning van de cliënt vorm te geven en zo nodig toe te wijzen aan één van de vijf organisaties.

Functie

Als Manager ZorgSamen MVS ben je verantwoordelijk voor optimale samenwerking in dienstverlening vanuit de vijf organisaties die de combinatie ZorgSamen MVS vormen. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de contractuele verplichtingen van de opdrachtgever en de kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering van de begeleiding.

Je geeft functioneel leiding aan de 12 trajectcoaches. Je ontvang leiding van het Bestuur ZorgSamen MVS. Je krijgt ondersteuning vanuit de ondersteunende diensten van Pameijer en de overige partners zoals HR-adviseurs en controllers.

De opgave voor de manager voor de komende jaren is:

  • Met een scherp oog bewaak je het budget, zie je toe op de verdeling van middelen en het behalen van resultaten.
  • Het verbeteren van de processen voor het gewenste resultaat. Met oog voor de diversiteit en de (on-)mogelijkheden binnen de vijf deelnemende organisatie.
  • Het versterken van de kwaliteit van dienstverlening, de inzet van trajectcoaches en de teamsamenwerking. En de samenhang tussen de diverse gremia.
  • Het verder bekendmaken waar ZorgSamen MVS voor staat. Zowel binnen de vijf organisaties als in het netwerk daarbuiten: hoe weet iedereen wat we wel en niet doen en waar kunnen we nog meer in samenwerken? En het aanjagen van innovatie.

Wie wij zoeken

ZorgSamen MVS zoekt een manager die zowel het boegbeeld is als de verbinding legt tussen strategie, management en uitvoering.

Je versterkt het team van trajectcoaches in de kwaliteit van dienstverlening, hun inzet en hun samenwerking. Dat kan je vanuit jouw ervaring met het primair proces. Door jouw coachende managementstijl gebeurt dat op een prettige toon en met een behapbaar tempo. En haal je het beste uit het team.

Je hebt ervaring in het verduidelijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur, management tot medewerkers. Je weet zaken op het juiste moment op de juiste plek te beleggen. Je houdt de betrokken trajectcoaches, managers en bestuurders op de hoogte, haalt relevante informatie op en adviseert hen. Je kunt richting geven aan overzichtelijke rapportages op financieel en inhoudelijk vlak.

Je vertaalt succesvol (landelijke) ontwikkeling naar beleid en uitvoering. Het is een grote pré als je dat eerder hebt gedaan binnen een samenwerkingsverband. Je hebt daarvoor leren schakelen tussen organisaties met verschillende achtergronden.

Je kan een visie effectief maken vanuit een voortrekkersrol in het faciliteren van zo lokaal mogelijke oplossingen, rekening houdend met financieringsvormen en verantwoordingseisen. Je weet organisaties en/of netwerken effectief te betrekken en te laten samenwerken.

Jouw stevige en vriendelijke persoonlijkheid zet je daarbij in. Je bent toegankelijk en betrouwbaar in ZorgSamen MVS vertegenwoordigen binnen en buiten het netwerk. Je voelt je thuis in deze soms wat eenzame rol.

Je hebt een opleiding zoals HBO+/WO-Managementopleiding Zorg en/of Sociaal Domein en je bent een ervaren (project-)leidinggevende. Een wens is dat je bekend bent met het project en/of het werkgebied.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met uitzicht op een vast contract?). De functie is ingedeeld conform de cao Gehandicaptenzorg FWG 65, een eindejaarsuitkering en een werk-werk reiskostenvergoeding van € 0,38 per km. Daarnaast heb je flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden die je mag inrichten naar jouw wens.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 23 maart 2023. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.