Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teammanager

Leeuwarden

10-03-2023

Teammanager

Voor LIMOR zoeken wij een ervaren teammanager die synergie brengt in de Friese teams Housing First en Ambulant Noord. 

‘Teambuilder & netwerker: 1 + 1 = 3’ 

Organisatie

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. 

LIMOR is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een grote maatschappelijke functie. LIMOR richt zich op mensen met complexe problematiek die psychische begeleiding en rehabilitatie nodig hebben bij hun herstel en het meedoen in de samenleving. Dit ongeacht de onderliggende aandoening of beperking en gericht op alle levensgebieden. Waar nodig verbindt LIMOR begeleiding met behandeling en/of welzijn & maatschappelijk werk om dit herstel en het meedoen te bevorderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het netwerk van de cliënt of wordt met de cliënt een nieuw netwerk gecreëerd. Preventie en nazorg behoren ook tot de aandachtspunten van LIMOR.


De methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’ zijn voorbeelden van het zorgaanbod. De kernwaarden van LIMOR zijn Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend (BIOS). Je merkt deze kernwaarden terug in de organisatie, onder andere door de ruimte die de organisatie biedt om je vanuit je werk te ontwikkelen.

LIMOR werkt in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland. 

Over de teams Housing First en Ambulant Friesland Noord
Het team Housing First Friesland begeleidt de groep dakloze mensen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden. Met Housing First streeft het team naar het succesvol beëindigen van de dakloosheid. In haar ondersteuning richt LIMOR zich op drie met elkaar samenhangende doelen voor de cliënt: het leveren en behoud van huisvesting, de verbetering van gezondheid en welzijn en het bevorderen van sociale integratie. Het team streeft naar een situatie waarin alle gemeenten in Friesland Housing First aanbieden in het regulier aanbod, conform de kernprincipes van Housing First.

In het team werken 4 trajectregisseurs en 9 trajectbegeleiders. 

Het team Ambulant Friesland Noord begeleidt cliënten in Noordwest en Noordoost Friesland. Het team biedt forensische zorg, VPT, ambulante zorg en ambulant beschermd wonen. LIMOR is daarbij in Friesland dé gespecialiseerd partij op het gebied van hoarding, complexe zorg en zorgmijders. Het team heeft de ambitie te groeien in haar dienstverlening voor justitie.In het team Ambulant Friesland Noord werken 2 trajectregisseurs en 9 trajectbegeleiders.

Beide teams werken nu nog grotendeels naast elkaar. Om synergie te bereiken is de ambitie deze teams zelfstandig te laten bestaan maar te laten samenwerken op thema’s als kennisoverdracht en de  opvangen van elkanders piekbelasting. Om die reden wordt een gezamenlijk teammanager gezocht. De teams hebben hun standplaats op het regiokantoor in Leeuwarden.

Functie

Als teammanager geef je leiding aan de teams Housing First Friesland en Ambulant Friesland Noord. Je bent integraal verantwoordelijk voor de gezonde bedrijfsvoering en je creëert de voorwaarden voor een goede en verantwoorde dienstverlening. Je geeft coachend leiding aan ongeveer 25 medewerkers.

In jouw team werken bevlogen en kundige medewerkers die een groot hart hebben voor kwetsbare mensen in complexe situaties. Je faciliteert jouw teams om het werk goed te kunnen uitvoeren, waarbij zij de ballast van de bedrijfsvoering niet ervaren maar wel oog houden op de resultaten. Je werkt vanuit een, met de teams opgesteld jaarplan, bewaakt de voortgang en vertaalt organisatiebeleid – en doelen naar het team.

Je brengt synergie in de werkzaamheden van de beide teams en stimuleert de teamleden tot team-overstijgend samenwerken. Dat vraagt samen kijken naar wat mogelijk is. Het gevraagde resultaat is 2 stabiele teams die beiden rendabele dienstverlening bieden.

Binnen jouw werkgebied onderhoud je relaties met gemeenten en samenwerkingspartners. Je bent als vertegenwoordiger van de ambulante dienstverlening zichtbaar in de relevante netwerken. Dat doe je niet alleen. Je werkt hierin nauw samen met de trajectregisseurs, accountmanager en collega teamleiders. Samen staan jullie voor de cliënten en werken jullie aan het bereiken van de ambities van beide teams.

De dienstverlening Housing First, laat zich niet makkelijk in de bestaande kaders en financieringsstromen vangen. Ook de dienstverlening van het team Ambulant valt niet binnen de bestaande kaders. Het gaat om mensen met veelal zeer complexe problematiek die bij andere organisaties buiten de boot vallen. Er is altijd sprake van maatwerk. Dit vraagt van jou en de trajectregisseurs veel afstemming met opdrachtgevers. 

Wie wij zoeken

Voor deze mooie functie zoeken wij een leidinggevende, die de visie van LIMOR op ondersteuning en rehabilitatie deelt. Sterker nog, je bent bereid de spreekwoordelijke barricade op te gaan om zo de beste zorg aan cliënten georganiseerd (en gefinancierd) te krijgen. Je hebt affiniteit met cliënten met multiproblematiek en gelooft in de het Housing First-principe en in maatwerk voor de mensen die tussen wal en schip vallen.

Je bent een teambuilder die zowel oog heeft voor het individu als voor de groep. Je haalt plezier uit het stimuleren en faciliteren van medewerkers in hun ontwikkeling en bij de verantwoordelijkheid die ze dragen. Je waardeert je medewerkers en erkent hen in hun kwaliteiten. Met oog voor groepsdynamiek (h)erken je weerstanden en belemmeringen. Al deze vaardigheden zet je in om jouw team op een hoger plan te brengen.

Je bent een netwerker. Je bent pro-actief in je contacten met externen en je komt op positieve wijze op voor de belangen van jullie cliënten en jouw medewerkers. Je werkt vanuit de gedachte dat je met een gezamenlijke focus meer doelen bereikt. Het lukt je daarbij om, indien nodig, anderen succesvol richtinggevend te beïnvloeden, ook daar waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen spelen. Misschien lukt je dat wel omdat jij weet hoe je ‘out of the box’ met creatieve oplossingen komt?

Als persoon ben je een mensenmens, enthousiast en sta je open voor nieuwe dingen. Je bent een stevig gesprekspartner en gaat een goede inhoudelijke discussie niet uit de weg.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bij LIMOR merk je dat je alle ruimte krijgt om met jouw teams de beste ondersteuning te bieden aan mensen die dat heel hard nodig hebben. Je komt terecht in een leuke, open en eigenzinnige organisatie die haar missie doorleeft vanuit een duidelijke visie op wat nodig is in de Maatschappelijke Opvang. De arbeidsvoorwaarden vallen onder de cao Sociaal Werk. Deze functie is ingeschaald in schaal 11 (maximaal € 5.463,- per maand). Het betreft een functie voor 32 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Mariët Hofenk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je actueel CV en een motivatiebrief waaruit je affiniteit met het werk van LIMOR blijkt. Gebruik daarvoor het reactieformulier onder de vacature op onze website. Heb je vragen? Neem contact op met Mariët op 06-19438068 of via mariet@voor.nl.

Een referentenonderzoek, een (ontwikkel)assessment en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de procedure. De gesprekken met VOOR plannen we onderling in. De selectiegesprekken bij LIMOR vinden plaats op 18 april.