Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd Huisvesting en Inkoop

Rotterdam

22-05-2023

Hoofd Huisvesting en Inkoop

Expert in maatschappelijk vastgoed, coach en verbinder

Organisatie

De stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. In totaal zo'n 75 scholen op 120 locaties, waar dagelijks door 4000 leraren aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven.  

Midden in de Rotterdamse omgeving – de meest diverse plek van Nederland – heeft stichting BOOR als koepel van 75 scholen een bijzondere positie. Als openbaar onderwijs is stichting BOOR er voor iedereen. Welke levensovertuiging, seksuele voorkeur, fysieke en mentale mogelijkheid, afkomst, politieke overtuiging je ook hebt: bij BOOR ben je welkom, op onze scholen ontmoeten we elkaar.

De belangrijkste opdracht is om het best denkbare openbaar onderwijs van Rotterdam vorm te geven. Iedere dag zetten de leerkrachten en medewerkers zich in om de volgende generatie een goede start te geven, om hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en hun talenten te ontwikkelen. En om ervoor te zorgen dat er maximale kansen zijn voor ieder kind, ook in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is. De openbare scholen van stichting BOOR zijn open en verschillen worden gezien als kracht. Waar we snappen dat we samen zoveel verder komen dan alleen. Zo leveren zij een bijdrage aan het Rotterdam van de toekomst. En aan een samenleving die sterk, solidair en veerkrachtig is. Niet ondanks, maar juist dankzij verschillen tussen mensen. Onder de titel Sta Open is de koers voor de komende jaren (2022-2026) uitgezet.

“In deze rol kun je zichtbaar verschil maken voor leerlingen en leraren in de stad.”

BOORservices is het gemeenschappelijke organisatieonderdeel van stichting BOOR dat beoogt met goede dienstverlening en advisering scholen optimaal te ondersteunen en ontzorgen. BOORservices heeft een breed en divers serviceaanbod op verschillende expertises, zoals bestuur en beleid, onderwijskwaliteit, finance & control, hrm, ICT en huisvesting & inkoop. Het MT van BOORservices bestaat uit 6 MT-leden. De komende jaren wordt verder gewerkt aan doorontwikkeling van de dienstverlening voor en met de scholen, aan een meer samenhangend service aanbod en goede inrichting van dienstverleningsprocessen.

De afdeling

De afdeling is in de volle breedte bezig met de doorontwikkeling van de dienstverlening en draagt zorg voor en ondersteunt bij alle werkzaamheden rondom de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Onder de werkzaamheden vallen grootschalige renovaties en complete nieuwbouw van locaties met de daarbij behorende facilitaire zaken en het reguliere onderhoud en beheer. 

Het onderdeel Inkoop heeft een signalerende en controlerende functie en zorgt voor advisering bij (Europese) aanbestedingen en een goed contractmanagement. De aard van de ondersteuning en samenwerking binnen BOOR is verschillend. Zo werkt men in het voortgezet onderwijs nauw samen met de experts op huisvestingsgebied van de verschillende scholen. In het primair onderwijs ligt het accent meer op complete ontzorging.

Binnen stichting BOOR geeft het hoofd Huisvesting en Inkoop samen met het CvB, de rectoren, bovenschoolse directeuren en hoofden BOOR services vorm aan het integraal strategisch Huisvesting – en Inkoopbeleid en daarmee de invulling van de verdere ontwikkeling van de organisatie en realisatie van de koers ‘Sta open’. Een belangrijke gesprekspartner op het gebied van huisvesting is de gemeente Rotterdam. Een van de thema’s die de komende jaren verder aandacht zal vragen om vorm te geven is duurzaamheid.

Bij de afdeling Huisvesting en Inkoop werken zo’n 20 medewerkers. De afdeling bestaat uit verschillende disciplines. Het deel Huisvesting bestaat uit de onderdelen Beheer/Onderhoud, Facilitair en Projecten & Advies. Het deel Inkoop bestaat uit strategisch inkoopadvies, aanbestedingen en contractmanagement. Het onderdeel Projecten & Advies is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op dit moment lopen er zo’n 30 bouwprojecten voor renovatie en nieuwbouw. Dit team wordt aangestuurd door een teamleider Projecten en Advies.  De werksfeer is informeel en professioneel met een behoorlijke mate van zelfwerkzaamheid en samenwerkingsgerichtheid. Er wordt deels op kantoor, deels op locaties van de scholen en deels vanuit huis gewerkt.

“Ik ervaar een grote vrijheid en zelfstandigheid om mijn werk binnen de kaders zelf in te richten.” Aldus een collega van de afdeling.

Functie

Het hoofd is de spin in het web op het gebied van Huisvesting en Inkoop. Hij/zij is verantwoordelijk voor de afdeling Huisvesting en Inkoop. Je zorgt ervoor dat op strategisch niveau de kaders van de afdeling worden geschetst en dat deze in lijn zijn met de strategie van stichting BOOR. Een belangrijk aandachtsgebied ligt daarbij op huisvesting en vastgoed. Je vertegenwoordigt BOOR binnen de gemeente en andere collega schoolbesturen en zorgt ervoor dat je een stevige en betrouwbare gespreks- en onderhandelingspartner bent die namens het CvB de gesprekken voert. Ook voor het CVB ben je een strategisch gesprekspartner en zorg je voor goede relaties met de rectoren en directeuren van de scholen en de collega’s van BOORservices. Als hoofd werk je continu aan het verbeteren van de dienstverlening die is afgestemd op de behoeftes van de sectoren. Je draagt zorg voor heldere en tijdige communicatie. Als leidinggevende bewaak je het overzicht van de afdeling en de samenhang met de andere delen van BOORservices.

Wie wij zoeken

Je bent een verbinder met een Rotterdamse mentaliteit. Je werkt met begrip en geduld voor de stakeholders en hebt gevoel voor een besluitvormingsproces met verschillende belangen. Je communiceert duidelijk en direct en werkt samen waar dat kan en weet voortgang te boeken in een dynamische omgeving met meerdere partijen. Je bent een stevige gesprekspartner met natuurlijk gezag die in staat is om passende oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken te bedenken. Je weet dit met je afdeling uit te voeren en tot resultaat te brengen.

Je hebt ervaring als leidinggevende en weet vooral met een coachende stijl, een helicopterview en humor medewerkers te motiveren. Je hebt een goed ontwikkelde antenne voor kwaliteit en planning en je houdt het overzicht. Met je vakinhoudelijke expertise weet je richting te geven aan de koers van je afdeling en ben je een gewaardeerd gesprekspartner. Daarbij kun je goed schakelen tussen de diverse opdrachtgevers. Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding en of vergelijkbaar werk en denkniveau op het gebied van maatschappelijk vastgoed en huisvesting. Kennis van onderwijs(huisvesting) is een pre. Je hebt ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van strategische huisvestingsplannen en het managen van vastgoedportefeuilles of bouwprojecten. Je hebt aantoonbare ervaring opgedaan op het vlak van inkoop en contractmanagement, zo mogelijk vanuit een aanbestedende dienst.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je werkt voor een organisatie met een grote maatschappelijke doelstelling voor de kinderen in een grote stad waarin met jouw bijdrage het verschil kan worden gemaakt. Die gedrevenheid en betrokkenheid verbindt iedereen die werkzaam is bij stichting BOOR. De collega’s van BOOR zijn bevlogen en betrokken en werken ieder vanuit hun rol iedere dag aan het beter maken van het onderwijs. Bij BOOR is veel ruimte voor eigen ideeën en inzichten om zaken te verbeteren. Je krijgt een contract voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling en op basis van kennis en ervaring een marktconform salaris. Het gaat bij voorkeur om een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Je valt onder de CAO VO waarin alle belangrijke arbeidsvoorwaarden als pensioen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering goed zijn geregeld.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Tim de Jong en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onderaan op onze website :https://www.voor.nl/vacatures/1188/hoofd-huisvesting-en-inkoop . Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook gelegenheid voor jou om je vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op donderdag 22 juni in Rotterdam. De selectiegesprekken bij stichting BOOR vinden de week erop volgend plaats in Rotterdam. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van deze procedure.