Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Clustermanager gehandicaptenzorg - Ingevuld

Amsterdam

09-05-2024

Clustermanager gehandicaptenzorg


Leidinggevende met hart voor de cliënt, oog voor de medewerker en een oor voor kansen. 

Voor Amsta zoeken wij een clustermanager (fwg 60, 32 u/wk) die leiding geeft aan zelfstandig werkende ambulante teams en gedragswetenschappers. In deze functie vertegenwoordig je de organisatie in het externe veld en stimuleer je de groei van zowel de ambulante specialistische als de ambulant forensische dienstverlening. 

Organisatie

“Wat ik leuk vind aan Amsta is dat het heel Amsterdams is. Alles en iedereen is in Amsterdam te vinden. We zijn sterk in het lokale netwerk, wat veel mogelijkheden geeft voor samenwerkers. Èn we barsten van de energie en ambitie.” Mark (directeur zorg)

Amsta biedt zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Dat doet Amsta middels diensten als wonen, ambulante begeleiding en (specialistische) dagbesteding. 


De missie van Amsta luidt: Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. We zijn er voor (oudere) mensen die door ziekten of een verstandelijke beperking behoefte aan zorg en ondersteuning hebben. En in het bijzonder voor mensen met complexe ondersteuningsvragen, die moeilijk ergens een plek vinden. Zij zijn welkom bij Amsta.

Amsta stelt zich zelf aan je voor:


Horen en gezien worden
Sinds 2023 werkt Amsta vanuit een nieuwe koers: Horen en gezien worden. Kwetsbare en krachtige mensen, oudere en jongere mensen: iedereen wil van betekenis zijn voor een ander. Waardevolle relaties vormen de basis van geluk en plezier. Amsta zet daarom kwaliteit van de relatie voorop. Zodat iedereen zich gehoord en gezien voelt. 

Functie

“Bij Amsta gaan we ver in onze dienstverlening. We denken in mogelijkheden en kijken voor iedere cliënt naar hóe we het kunnen doen.” Len (clustermanager)

In deze functie van clustermanager ben je verantwoordelijk voor de ambulante dienstverlening van Amsta Karaad. Je geeft leiding aan de teams, bent een speler in het Amsterdamse netwerk en bent verantwoordelijk voor de aanbestedingen voor de ambulante dienstverlening van Amsta Karaad. Je maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) legt verantwoording af aan de directeur wonen en zorg. De vacature ontstaat wegens uitbreiding van het MT.


Over de teams
Als clustermanager geef je leiding aan drie verschillende teams, met ieder zo’n 12 - 15 medewerkers:

  • ambulant specialistisch team (AST)
  • justitieel team (JUST)
  • behandelteam


De medewerkers van het AST werken in de wijk, veelal in samenwerking met andere zorgaanbieders. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek of verslaving. 
Het JUST team werkt eveneens ambulant en is gericht op de begeleiding van mensen met een ifzo-indicatie. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd in combinatie met complexe sociale en psychologische problemen en een licht verstandelijke beperking (LVB). 
Het behandelteam heeft 3 aandachtsgebieden: ondersteuning aan de ambulante teams, ondersteuning aan de woonteams en de behandeling van cliënten met een verstandelijke beperking en complexe problematiek in het behandel- en expertiseteam Wijzer. Amsta is opleider voor GZ-psychologen & orthopedagogen-generalist.

De medewerkers in de teams zijn ondernemend, deskundig en zeer betrokken bij hun cliënten. Het verloop en verzuim is betrekkelijk laag. Jouw belangrijkste rol als integraal leidinggevende is medewerkers horen en zien. Je faciliteert en stimuleert de teams in hun werk voor de cliënt. Daarbij hoort ook het bevorderen van het leerklimaat in de teams en het realiseren van de resultaten. Er is groei mogelijk is in de ambulante dienstverlening en met de teams probeer jij deze groei te realiseren. Uiteraard hoort ook het vertalen en realiseren van o.a. financieel en HR-beleid bij jouw werkzaamheden. 

Over het Amsterdamse netwerk
Amsta Karaad werkt voor haar ambulante dienstverlening nauw samen met andere partners in Amsterdam en omgeving. Als enige clustermanager van de ambulante dienstverlening ben jij het gezicht voor deze dienstverlening in het Amsterdamse netwerk. Deze functie is dan ook bij uitstek passend voor managers die veel plezier beleven aan het onderhouden van relaties, het (gezamenlijk) signaleren van kansen voor ambulante dienstverlening in het werkgebied en het onderhouden van de contacten met de opdrachtgevers. Jouw netwerk onderhoud je aan de hand van de contacten van de financieringsvormen van de dienstverlening: WLZ, WMO en forensische zorg (ifzo).

Over de aanbestedingen
De ambulante dienstverlening wordt aan Amsta Karaad gegund via aanbestedingsprocedures. De dienstverlening van jouw teams is de enige dienstverlening binnen Amsta die op deze manier gegund wordt. Je hebt dan ook een uniek proces binnen Amsta en neemt hierin een regisserende rol. Je wordt daarbij ondersteund door o.a. een zorgverkoper.  

Wie wij zoeken

“Wat ik mooi vind aan Amsta is dat het een warme organisatie is, die laagdrempelig is voor cliënten. En waar goed wordt omgekeken naar medewerkers.” Louise (gedragswetenschapper)

Voor deze mooie functie, waarbij je zowel een in- als externe oriëntatie hebt, zoeken wij een ervaren (cluster)manager ‘die zaken voor elkaar speelt’. In deze rol ben je sterk in de in- en externe samenwerking, het positief beïnvloeden, ben je analytisch en heb je zowel doorzettingskracht als uithoudingsvermogen. Je blijft in verbinding met jouw medewerkers, ook als zij en jij veel onderweg zijn.


In jouw stijl van leiding geven sluit je goed aan bij de leiderschapsvisie van Amsta: je hoort en ziet jouw medewerkers. En ook de cliënt en je relaties. Je leidt vanuit het hart, met een duidelijk moreel kompas. Je stuurt op resultaat, bent open en duidelijk in wat je samen wilt bereiken. Je bent toekomstgericht en staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Je zet in op de kwaliteit van de relatie en geeft aandacht en vertrouwen. Je bent gericht op samenwerking. En je stimuleert het met en van elkaar leren en leeft feedback geven en reflecteren voor. 

Daarbij heb je:

  • een afgeronde opleiding op HBO-niveau aangevuld met een managementopleiding;
  • ervaring met situationeel en resultaatgericht leidinggeven, budgettering en planning;
  • inzicht in de dynamiek van ambulante begeleiding van mensen met een LVB en psychiatrische problemen en/of verslaving;
  • bij voorkeur heb je kennis van forensische zorg of je bent in staat je deze kennis snel eigen te maken;
  • een warme en open houding die maakt dat mensen bij jou zichzelf kunnen zijn.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een brede leidinggevende functie in een typisch Amsterdamse organisatie die van nature denkt in kansen, waar veel energie en ambitie is. En een duidelijke koers. Je wordt ontvangen door drie teams die uitkijken naar je komst en met jou verder willen werken aan de groei van de zorg aan cliënten met een LVB en aanvullende problemen in Amsterdam en omgeving. Er ligt een mooi inwerkprogramma voor je klaar en je kunt terugvallen op de huidige manager die in de organisatie blijft. 

De functie is voor 32 uur per week en is gewaardeerd in FWG 60 van de cao Gehandicaptenzorg. Het maximumsalaris bedraagt € 5370,-. De cao wordt in 2024 in 2 stappen van 2% verhoogd. 

Reactie & informatie

Wil je meer weten over deze functie? VOORpartners Kyra Cools en Mariët Hofenk begeleiden de werving en voorselectie. Heb je vragen, bel dan met Mariët (06-19438068).

Meteen solliciteren?
Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan het reactieformulier in en voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. Je vindt het reactieformulier onderaan de vacature op onze website. Wij maken graag eerst kennis via beeldbellen, waarna we met de best passende kandidaten een uitgebreid VOORselectiegesprek voeren op 4 juni. De selectiegesprekken bij Amsta vinden plaats op 11 juni. 

Een referentenonderzoek maakt standaard onderdeel uit van de procedure. Een assessment is optioneel. Als voorwaarden voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen.