Wij zijn VOOR.

lid Raad van Toezicht

Capelle aan den Ijssel

27-06-2024

lid Raad van Toezicht

Innovatief, betrokken en teamplayer

Voor De Zellingen zijn we op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht, met kennis en ervaring van innovatie en digitale transformatie, die vanuit deze rol bijdraagt aan de ontwikkeling van de ouderenzorg.

Organisatie

“We bieden ondersteuning of zorg op de plaatsen en momenten dat het er écht toe doet. Nu en in de toekomst.”

De Zellingen is een ambitieuze en vooruitstrevende ouderenzorgorganisatie en richt zich op mensen en hun naasten die korte of lange tijd ondersteuning, begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben met als doel dat men zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Liefst thuis, in de eigen omgeving en als dat niet kan in een zorgomgeving waar men zich thuis en veilig voelt. Deze zorg en/of ondersteuning wordt op en vanuit verschillende locaties en door diverse thuiszorgteams in alle wijken van Capelle-, Krimpen- en Nieuwerkerk aan den IJssel aangeboden door ruim 1.000 gedreven medewerkers en 500 vrijwilligers.

De Zellingen is stevig verankerd in het verzorgingsgebied en is gericht op het goed onderhouden van relaties met haar samenwerkingspartners. Een mooi voorbeeld hiervan is Capelle Krimpen Verbonden. Daarnaast is De Zellingen actief in Conforte, de brancheorganisatie voor ouderenzorg in de regio Rotterdam.

Recent heeft de De Zellingen de richting bepaald voor de komende periode en vastgelegd in Koers 2030. Zie ook: De Bedoeling van De Zellingen en Koers 2030 | De Zellingen

Naast de ontwikkellijnen van Koers 2030 staat het bouwen van nieuwe huisvesting in Krimpen aan den IJssel (Crimpenersteyn) op de strategische agenda.  Er zijn al goede stappen gezet op het gebied van zorgtechnologie tot behoud van regie van cliënten en ter ondersteuning van collega’s. Er liggen nog veel kansen om de zorgverlening met sociale en technische innovatie te verrijken. De Digitaliseringstrategie die dit jaar wordt opgesteld ondersteunt hierin.

Besturingsfilosofie

Het bestuur van De Zellingen wordt gevormd door bestuurder Frida van der Sloot. De besturingsfilosofie van De Zellingen is gebaseerd op vertrouwen, met respect voor rollen en verantwoordelijkheid van respectievelijk raad van bestuur en raad van toezicht. Gehecht wordt aan het creëren van een dialoog waarbij we nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en waar in een open sfeer alles gezegd kan worden. Vertrouwen in de bestuurder is een wezenlijk uitgangspunt voor de relatie tussen de raad van toezicht en de bestuurder. De raad van toezicht schept een sfeer waarin de bestuurder zich vrij voelt om dilemma’s te delen. Vanuit de besturingsfilosofie heeft de raad van toezicht haar visie op toezicht geformuleerd waarin onderstaande missie is opgenomen:

Mission statement raad van toezicht De Zellingen

“Wij, leden van de raad van toezicht van De Zellingen, zien toe op goede besturing van De Zellingen, zodat de kwaliteit en continuïteit van persoonsgerichte zorg gewaarborgd is. Wij sluiten hierbij aan bij de ontwikkeling die de organisatie doormaakt en de doelen die de organisatie gesteld heeft. We maken contextuele keuzes; we geven de bestuurder ruimte wanneer zij dit wenst en treden op als haar sparringpartner én komen dichterbij wanneer dit noodzakelijk, dan wel statutair verplicht is. Maar altijd stellen we de essentie van De Zellingen – persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan ouderen – centraal in ons handelen. Hierbij beseffen we dat een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is om de klantbeloften te kunnen waarmaken.

In ons toezien zetten we onze persoonlijke competenties en ervaring in en ervaart elk lid de integrale verantwoordelijkheid die we als toezichthoudend team samen dragen. We hebben aandacht voor een goede balans tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’. We pakken elke kans om in verbinding te zijn met cliënten en medewerkers van De Zellingen aan. Dit geeft ons een goed beeld van de échte vraagstukken die er leven. We reflecteren periodiek samen met de bestuurder of het ons lukt volgens ons mission statement te handelen.”

Functie

“De Zellingen is een ongelofelijk mooie organisatie. Je rol is uitdagend omdat je met je kennis en expertise veel kunt bijdragen aan de toekomst van de ouderenzorg.”

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur van De Zellingen, vervult de werkgeversrol voor de bestuurder en brengt als sparringpartner kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. 

De raad van toezicht en de bestuurder werken vanuit de principes van de Governancecode Zorg en de geldende wettelijke kaders. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en komt in formele zin vijf keer regulier per jaar bij elkaar, daarnaast vindt er twee keer per jaar overleg met de CCR en de OR plaats en worden er themabijeenkomsten gehouden. Binnen de raad wordt gewerkt met drie commissies; een Renumeratiecommissie, een commissie Financiën, ICT en Vastgoed en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. Het nieuwe lid zal deelnemen aan de commissie Financiën, ICT en Vastgoed en vanuit zijn/haar expertise op het vlak van innovatie en digitale transformatie een bijdrage gaan leveren, gericht op het realiseren van Koers 2030.

Je werkt mee om vanuit eenheid je toezichthouder rol te vervullen en kunt balans brengen tussen verschillende rollen, waarbij je het vermogen en de attitude hebt om de bestuurder terzijde te staan. Daarbij weet je het juiste evenwicht te bewaren in betrokkenheid en toezichthoudende afstand.

Wie wij zoeken

“Je bent verfrissend, toegankelijk en weet vanuit je inhoudelijke bijdrage gezag en vertrouwen te verwerven.”

Voor De Zellingen zijn we op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht met de portefeuille innovatie & digitale transformatie. De portefeuille innovatie & digitale transformatie zal zich richten op de realisatie van Koers 2030, waarbinnen ook innovatie van de zorg valt. Je hebt expertise opgebouwd in de langdurige zorg en bent in staat om vooruit te kijken en op een proactieve manier de toekomst van de zorg te verkennen. Je bent in staat om integraal te denken en durft buiten het specialisme om te kijken. Je hebt (bij voorkeur) kennis van netwerken in de regio en/of andere relevante netwerken. Daarnaast ben je voldoende beschikbaar om naast vergaderingen ook deel te nemen aan (informele) bijeenkomsten en/of werkbezoeken.

Verder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

  • je kunt de Governancecode Zorg 2022 op een eigentijdse/ passende wijze invulling geven;
  • je hebt affiniteit met de Bedoeling en de functie van De Zellingen;
  • je brengt kennis en ervaring mee op het gebied van innovatie en digitale transformatie;
  • je hebt algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring in een veranderende (maatschappelijke) omgeving;
  • je werkt mee aan de verdere doorontwikkeling van de raad van toezicht als team en het vertalen van nieuwe ontwikkelingen in het toezicht naar de praktijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je gaat onderdeel uitmaken van een relatief nieuwe raad van toezicht bij een vooruitstrevende organisatie. Een organisatie die oog heeft voor de uitdagingen in het heden en in de toekomst en waar het werk met een grote onderlinge betrokkenheid en professionaliteit wordt uitgevoerd. Je krijgt volop de ruimte om met je expertise bij te dragen aan de toekomst van de ouderenzorg.

De leden van de raad van toezicht van De Zellingen ontvangen een financiële vergoeding conform WNT, die is gebaseerd op bezoldigingsklasse IV.

Reactie & informatie

VOOR is door De Zellingen gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze functie te doen. Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie via het reactieformulier onder deze vacature op onze site.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een gesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie.

  • De VOORselectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 4 en 5 september in Zoetermeer;
  • De selectiegesprekken bij De Zellingen vinden plaats in de week van 23 september.

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de procedure. Voor nadere toelichting op het wervingsprofiel en het proces, kun je contact opnemen met: Tim de Jong, Tim@voor.nl, 06-40297285.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.