Wij zijn VOOR.

Manager Wonen

Amsterdam

03-07-2024

Manager Wonen

Leidinggevende met hart voor de cliënt, oog voor groei van teams en oor voor de medewerker.

Voor Amsta Karaad zoeken wij een manager Wonen (fwg 60, 32 u/wk) op Nellestein in Amsterdam Zuidoost. Samen met je teams, een teamcoach en een gedragsdeskundige zorg je voor optimale begeleiding van 35 cliënten met een ernstig (meervoudig) verstandelijke beperking. In het verschiet ligt jullie nieuwbouw op de Overtoom (2 jaar).

Organisatie

“Wat ik leuk vind aan Amsta is dat het heel Amsterdams is. Alles en iedereen is in Amsterdam te vinden. We zijn sterk in het lokale netwerk, wat veel mogelijkheden geeft voor samenwerkers. Èn we barsten van de energie en ambitie.” Mark (directeur wonen en zorg).

Amsta biedt zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en aan iedere Amsterdammer die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig heeft. Dat doet Amsta middels diensten als wonen, ambulante begeleiding en (specialistische) dagbesteding.

De missie van Amsta luidt: Amsta biedt zorg en ondersteuning aan iedereen in Amsterdam die om welke reden dan ook niet in staat is zijn of haar leven op eigen kracht vorm te geven. We zijn er voor (oudere) mensen die door ziekten of een verstandelijke beperking behoefte aan zorg en ondersteuning hebben. En in het bijzonder voor mensen met complexe ondersteuningsvragen, die moeilijk ergens een plek vinden. Zij zijn welkom bij Amsta.

Amsta stelt zichzelf aan je voor:
Horen en gezien worden

Sinds 2023 werkt Amsta vanuit een nieuwe koers: Horen en gezien worden. Kwetsbare en krachtige mensen, oudere en jongere mensen: iedereen wil van betekenis zijn voor een ander. Waardevolle relaties vormen de basis van geluk en plezier. Amsta zet daarom kwaliteit van de relatie voorop. Zodat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Deze nieuwe koers is uitgewerkt in het visiedocument van Amsta. Volg daarvoor deze link.


Over Nellestein

De locatie Nellestein ligt nabij het Gaasperpark op 3 minuten afstand van metrostation Gaasperplas en met goede parkeermogelijkheden.

In juni 2024 zijn er 71 van de 90 bewoners van de locatie Overtoom tijdelijk verhuist naar Nellestein. Op locatie Overtoom wordt de komende 1,5-2 jaar nieuw gebouwd om de leefruimte van cliënten te vergroten. Nellestein, van oorsprong een locatie voor kortdurende zorg, is al ruimer van opzet.

De cliëntgroepen en de teams zijn, met de verhuizing, in meer of mindere mate anders van samenstelling. Voor ouders, verwanten en medewerkers was dat spannend. Medewerkers geven nu aan, na zo’n 3 weken, dat de verhuizing is meegevallen. De komende tijd is van belang dat de huiselijke sfeer weer met elkaar wordt opgebouwd, nu op deze plek.

De betrokken medewerkers zijn verdeeld over 10 teams (totaal 100 fte): 8 woongroepteams, een nachtzorgteam en een Werken/Leren/Dagbestedingsteam. Op de locatie Nellestein ontvangen de cliënten dagelijks zorg. De meesten krijgen begeleiding bij Leren/Werken/Dagbesteding. Sommigen worden op de groep geactiveerd.

Functie

“Natuurlijk heb je als manager of gedragsdeskundige een andere invalshoek. Bij ons is er een groot besef van het belang van al die kanten van de medaille voor de cliënt en medewerkers. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het geheel.” Marc (gedragsdeskundige).

In deze functie van manager Wonen ben je verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg voor 39 cliënten vanuit vier woongroepteams en één nachtzorgteam op de locatie Nellestein.

Je collega manager Wonen heeft dezelfde verantwoordelijkheid voor vier andere woongroepteams en je collega manager Leren/Werken/Dagbesteding voor zijn team. Met elkaar stuur je de locatie aan en bereiden jullie je voor op de verhuizing naar de nieuwbouw op de Overtoom over 1,5-2 jaar.

Als manager Wonen geef je leiding aan jouw teams. Ieder woongroepteam bestaat uit 8-10 medewerkers en geeft zorg en begeleiding aan 8-10 cliënten. Medewerkers zijn meestal MBO-geschoold, 50% is jonger dan 35 jaar en allen zijn zeer betrokken bij hun cliënten. Het verloop en verzuim is in sommige teams wat hoger.

Als manager Wonen ben je voorzitter van het teamoverleg en coach je het team (individueel) op functioneren in het team. Een gedragsdeskundige stuurt de teams aan op de inhoud van de behandeling en/of begeleiding.
Om medewerkers te ondersteunen bij kwaliteit van zorg is voor de teams een nieuwe functie gecreëerd: de begeleider kwaliteit. Deze begeleiders werken dagelijks samen met teams aan het verbeteren van processen, het invoeren van nieuwe richtlijnen en aan scholing van teams.
De manager, de begeleider kwaliteit en de gedragsdeskundige vormen de driehoek waarin het primaire proces wordt aangestuurd en ondersteund.

Je maakt onderdeel uit van het managementteam (MT) van Amsta Karaad legt verantwoording af aan de directeur wonen en zorg.

Binnen Amsta (Karaad) werkt je samen met je collega-managers, aan het uitvoeren van de Koers 2026. Om je daartoe te ondersteunen in je leiderschap, is er een doorlopend management development programma.

Jouw opgave:

  • Jouw belangrijkste rol als integraal leidinggevende is medewerkers horen en zien.
  • Je faciliteert en stimuleert de teams in hun werk voor de cliënt.
  • Je bevordert kwaliteit en een goed werk- en leerklimaat in de teams.
  • Je vertaalt en realiseert financieel en HR-beleid naar werkzaamheden binnen jouw teams en de locatie.
  • Je voert, in samenwerking met je collega’s in het MT en Amsta-breed, de Koers 2026 uit.

De vacature ontstaat omdat de huidige manager een andere functie oppakt binnen Amsta Karaad.

Wie wij zoeken

“We streven naar een optimale werk- en leefsfeer. Dat betekent, met de huidige arbeidsmarktproblematiek, dat we andere manieren bedenken om kwaliteit te blijven bieden. Want we willen het beste uit onszelf halen voor de cliënten.” Maaike van Essen (manager Wonen).

In jouw stijl van leiding geven sluit je goed aan bij de leiderschapsvisie van Amsta: je hoort en ziet jouw medewerkers. En ook de cliënt en je relaties. Je leidt vanuit het hart, met een duidelijk moreel kompas. Je zet in op kwaliteit van de zorg, de relatie en geeft aandacht en vertrouwen. Hebt oog voor, en viert, de kleine positieve veranderingen.

Je zet in op groei van teams. Je bent gericht op optimale samenwerking van functiegedifferentieerde teams. Je stimuleert op het met en van elkaar leren. Je leeft feedback geven en reflecteren voor. Je coacht medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling, biedt teams structuur en helpt hen groeien in taakvolwassenheid.

Je bent een ervaren manager ‘die zaken voor elkaar speelt’. Je stuurt op resultaat. Je bent open en duidelijk in wat je samen wilt bereiken, toekomstgericht en je staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Je ontwikkelde eerder een positief woon-/leefklimaat misschien zelfs wel binnen een nieuwbouwproject. Je geeft uitvoering aan de strategische koers 2026

Je hebt een afgeronde opleiding op Hbo-niveau aangevuld met een managementopleiding. Je hebt inzicht in dynamiek van zorg en begeleiding aan cliënten met een ernstig (meervoudig) verstandelijke beperking, hun familie en verwanten.

“Je doet het voor de kleine dingen. We dagen de cliënten dagelijks uit om ondanks hun beperking toch hun zelfstandigheid te behouden.” Mirjam Meije (Persoonlijk Begeleider).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een leidinggevende functie in een typisch Amsterdamse organisatie die van nature denkt in kansen. Waar veel energie en ambitie is. En een duidelijke koers. De teams en collega-managers zien uit naar je komst om samen de sfeer op Nellestein op te bouwen en de zorg voor cliënten verder te verbeteren. Er ligt een mooi inwerkprogramma voor je klaar en je kunt terugvallen op de huidige manager die in de organisatie blijft.

De functie is voor 32 uur per week met een salaris in FWG 60 van de cao Gehandicaptenzorg. Het maximumsalaris bedraagt € 5.370, -. De cao wordt in 2024 in 2 stappen van 2% verhoogd.

Reactie & informatie

Wil je meer weten?

Meer weten over deze interessante functie? Dan kun je bellen of mailen met VOORpartner Kyra Cools. kyra@voor.nl | 06 52 33 64 80.


Meteen solliciteren?

Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan hieronder het formulier in en voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. Het streven is om de procedure voor deze vacature in september af te ronden. Kandidaten worden gevraagd snel te reageren in verband met de VOORselectie gedurende de zomervakantie. Vermeld in je motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Met interessante kandidaten maken we eerst kennis via videobellen. Is er een klik, dan nodigen we je uit voor een live VOORselectiegesprek. De selectiegesprekken bij de Amsta Karaad vinden plaats in september 2024.

Vanuit VOOR vragen we daarna twee referenties op. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.