Wij zijn VOOR.

Interim Manager Centrum voor Acute Psychiatrie

02-06-2019

Interim Manager Centrum voor Acute Psychiatrie

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Brede strategische veranderopdracht binnen GGZ spoedzorg

Organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen. Yulius beschikt over ongeveer 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij Yulius werken ongeveer 1.600 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden meer dan 10.000 cliënten behandeld. Verder worden 1.500 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Centrum voor Acute Psychiatrie
In 2019-2020 worden de verschillende onderdelen voor de spoedzorg van Yulius samengebracht in één – state of the art - Centrum voor Acute Psychiatrie in Sliedrecht voor de hele regio Zuid-Holland Zuid. Het gaat hierbij om de spoedklinieken, het IHT-team en de crisisdienst. Uitgangspunt is om kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden aan cliënten in crisis: zo intensief als nodig en zo lang als mogelijk in de eigen huiselijke omgeving. De crisisdienst en het IHT-team werken hierin intensief samen met de kliniek en de andere afdelingen van Yulius, zoals de FACT-teams, de poli’s en de Wmo-teams. Het centrum wordt volledig ingericht volgens de principes van HIC met moderne EBK-ruimtes en een observatorium.

Opdracht

Als interim manager heb je een tijdelijke rol gedurende een intensief veranderproces van een (half) jaar waarin herstelgerichte cliëntenzorg voorop staat. Daarnaast draag je zorg voor goede dienstverlening aan de in- en externe samenwerkingspartners (o.a. verwijzers, politie, sociale teams). Je bent inhoudelijk coachend voor de teamleiders, ondersteunt de directeur en levert met de collega MT-leden (directeur, leidend professionals, teamleiders) een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het gehele centrum voor acute psychiatrie.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is de vorming van nieuwe teams, het versterken van de professionele cultuur en vergroten van de teamspirit. Je werkt hierin nauw samen met de P&O adviseur en mogelijk andere (externe) deskundigen.

Je bent als verandermanager tevens verantwoordelijk voor de (in)richting van de behandelprocessen en bedrijfsvoering over de grenzen van de verschillende onderdelen heen. Op basis van een heldere (eigen) visie ontwikkel en bouw je aan de kwaliteit van zorg op basis van de ambities zoals die er zijn. Je geeft vorm aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het centrum en geeft richting aan de kansen en mogelijkheden die er zijn.

Naast het leveren van kwalitatief goede zorg ben je samen met de teamleiders verantwoordelijk voor de productie en bedrijfsvoering van het centrum. Je werkt in opdracht van de directeur en zoekt intensieve samenwerking met onder meer de leidend professionals.

Wie wij zoeken

Je hebt inhoudelijk strategische ervaring en handelt op HBO+ of academisch niveau. Bij voorkeur heb je je sporen verdiend in de GGZ spoedzorg of ziekenhuiszorg. Je hebt een heldere visie op het gebied van acute psychiatrie en herstelgerichte zorg. Je weet mensen te inspireren en te binden en bent een verbindende schakel tussen de verschillende groepen binnen het centrum én daarbuiten. Je hebt de capaciteit om leiding te geven aan de verschillende onderdelen en bent in staat lopende en nieuwe veranderingsprocessen succesvol te realiseren. Deze opdracht vraagt 28-36 uur per week inzetbaarheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Gesprekken met VOOR vinden plaats op 4-6, 11 en 12 juni. Eventuele VOORdracht bij opdrachtgever wordt nader bepaald. De opdracht start zo spoedig mogelijk. De vermoedelijke duur van de opdracht is zes maanden tot een jaar.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt, voldoende beschikbaar bent en aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid (inclusief vakantie) en indicatie van je tarief via het antwoordformulier op onze website. Voor aanvullende vragen kun je bellen met Edo Lagendijk op 06 54 33 48 22.