Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Zorginkoper GZ in de regio Drenthe en Flevoland

Leusden

21-06-2019

Strategisch Zorginkoper GZ in de regio Drenthe en Flevoland

De verbindende inkoper met helikopterview

Organisatie

Sinds 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Zilveren Kruis Zorgkantoor is vanuit de Wlz aangewezen als uitvoerder in 10 van de 31 Wlz regio’s. Voor de regio Drenthe en Flevoland zijn wij op zoek naar een strategische zorginkoper die samen met de stakeholders een zinvolle bijdrage wil leveren aan kwaliteit van zorg en leven van cliënten met een beperking.

Over Zilveren Kruis Zorgverzekeraar

Zilveren Kruis is sinds 1995 onderdeel van de Achmea groep. Binnen de Achmea Groep (met een marktaandeel van 29,9%) is Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar. Met een omzet van ruim 11 miljard euro en ruim 3,5 miljoen aangesloten verzekerden speelt Zilveren Kruis een essentiële rol in het Nederlandse zorgstelsel. Zilveren Kruis heeft impact en wil het verschil maken. Dit wordt gerealiseerd met zo’n 4500 medewerkers, hiervan zijn zo’n 400 medewerkers dagelijks bezig invulling te geven aan de inkoop van hoogwaardige zorg.

Over Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor is met tien regio’s de grootste uitvoerder van WLZ zorg in Nederland. Het zorgkantoor koopt zorg in voor ongeveer 100.000 klanten, binnen een verzorgingsgebied van 5,5 miljoen inwoners. Jaarlijks contracteert Zilveren Kruis Zorgkantoor zo’n € 6,3 miljard aan langdurige zorg. Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft als missie om ervoor te zorgen dat haar klanten zoveel mogelijk het leven leiden zoals zij dat willen. Met de beschikbare middelen wordt voor klanten gezocht naar de beste oplossing binnen de gehandicaptenzorg (GZ), de ouderenzorg (V&V) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Er werken bij het Zorgkantoor 200 mensen, waarvan binnen de afdeling Zorginkoop 50 voornamelijk hoogopgeleide medewerkers vanuit 3 teams: Inkoop, Strategie & Analyse en Naleving & Controle. Vanuit zijn/haar eigen vakgebied is iedereen intrinsiek gemotiveerd om een zinvolle bijdrage te leveren aan goede zorg, in samenwerking met de zorgaanbieders en overige stakeholders in de regio’s.

Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft de ambitie om zich steeds verder te ontwikkelen naar ‘inkopen op kwaliteit’ vanuit ‘partnership’, om een gewaardeerde en gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor zorgaanbieders. Het doel is om de zorg en kwaliteit van bestaan voor Wlz verzekerden merkbaar te verbeteren. Dat vraagt om flexibele toepassing van stijlen, bevragen en meedenken waar mogelijk, maar ook aanspreken en ingrijpen waar nodig. Zie voor de veranderende rol van het Zorgkantoor het &feature=youtu.be" href="&feature=youtu.be" target="_blank" style="">filmpje.&feature=youtu.be" href="&feature=youtu.be" target="_blank" style="">

Functie

Als zorginkoper maak je onderdeel uit van het Inkoopteam en ben je verantwoordelijk voor de contractering van jouw zorgaanbieders. Door jouw bezoeken en gesprekken in het veld draag je bij aan continue kwaliteitsverbetering de zorgaanbieder. Cijfermatig en analytisch ben je sterk en ben je verantwoordelijk voor een budget van circa € 500 miljoen. De inkoop is gebaseerd op beleidsuitgangspunten, waarvoor je input levert vanuit jouw inzichten en contacten. Je bent verantwoordelijk voor de (monitoring van) zorgkosten, evenals het monitoren van zorgaanbieders op financieel en kwaliteit van zorg terrein. Als duo met de kwaliteitsadviseur ben je verantwoordelijk voor het, in dialoog met de zorgaanbieders, continu verbeteren en innoveren van de kwaliteit van het in te kopen zorgaanbod in ‘jouw’ regio. Samen bespreek je het kwaliteitsrapport met de zorgaanbieder. Dit rapport maakt de zorgaanbieder jaarlijks op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Daarnaast ben je samen verantwoordelijk voor goede afspraken over Meerzorg bij cliënten met een intensieve zorgvraag. Tevens leg je samen werkbezoeken af bij gecontracteerde zorgaanbieders in je regio.

Je kan tussen de regels door lezen en doorziet goed de (bijbehorende) financiële onderbouwing van aangeleverde informatie. Dit geldt niet alleen op aanbiedersniveau, maar zeker ook voor de regio. Samen met de verschillende stakeholders in de regio pak je de regierol. Naast zorgaanbieders zijn dit bijvoorbeeld gemeenten, aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning en bestaande regionale samenwerkingsverbanden. Wat is er nodig in ‘jouw’ regio om een stap vooruit te zetten, welke strategie zet je uit om de doelen te bereiken en hoe mobiliseer je stakeholders om dit samen met het zorgkantoor te doen? Dit beschrijf je jaarlijks in het regioplan voor jouw regio.
Bij zorgaanbieders die ook werkzaam zijn in andere regio’s werk je samen met andere zorgkantoren.
In geval van (dreigende) faillissementen en/of ingrijpen van de Inspectie heb je een centrale rol in het contact met de zorgaanbieder en met in- en externe betrokkenen. Hier is zorgvuldig en doortastend handelen van cruciaal belang. Je stelt het klantbelang hierbij voorop.

Als je niet op pad bent of thuis aan het werk, ben je op kantoor in een van de moderne panden van Zilveren Kruis voor overleg of intervisie met je collega’s, om de (kwaliteits-)documenten van zorgaanbieders te lezen en om je gesprekken voor te bereiden of uit te werken.

Wie wij zoeken

We zoeken een strategische zorginkoper met een sterk analytisch vermogen. Je kan cijfers interpreteren en verbanden leggen. Je bent in staat om dit op begrijpelijke wijze uit te leggen naar zorgaanbieders en andere stakeholders. Daarnaast heb je een helikopterview, op aanbieders- en regionaal niveau, en houd je rekening met de belangen van verschillende stakeholders. Ervaring in de gehandicaptenzorg (GZ) is een must. Je persoonlijkheid vinden we minstens zo belangrijk als de kennis en ervaring die je meebrengt.

Wij zoeken slimme kandidaten die beschikken over een positieve grondhouding, denken in mogelijkheden en die energie uitstralen. Zo krijg je de meeste dingen voor elkaar in dit complexe werkveld. Je gaat met zorgaanbieders in gesprek over hun plannen in plaats van ze te beoordelen. Je werkt liever op basis van vertrouwen dan vanuit controle, zonder dat aspect uit het oog te verliezen.

Je bent een verbinder en een netwerker en je (h)erkent de vraagstukken van zorgaanbieders en overige stakeholders zoals bijvoorbeeld gemeenten of woningbouwverenigingen. Naast een serieuze gesprekspartner op bestuurlijk niveau kun je ook aansluiten bij professionals op de werkvloer of cliëntenraden. Je bent sterk in het overzien van de impact van bedrijfsvoering op de kwaliteit en continuïteit van zorg. Je stelt (positief) kritische vragen en zet mensen aan het denken.

Je kunt goed omgaan met verschillende type collega’s en zorgaanbieders. Je bent stabiel en laat je niet snel uit balans brengen. Je voelt je thuis in een team en vindt het ook heerlijk om alleen op pad te gaan. Professionele autonomie vind je belangrijk. Je bent in staat in de veelheid van vraagstukken prioriteiten te stellen en overzicht te behouden.

Je hebt (ruime) actuele kennis en ervaring binnen de GZ-sector, het liefst gecombineerd met inkoopervaring en staat open om te leren. Binnen Zilveren Kruis Zorgkantoor word je aangemoedigd je verder te ontwikkelen. Zo start in de tweede helft van dit jaar de landelijke opleiding Zorginkoop Wlz. Deze opleiding wordt momenteel ontwikkeld door Zorgverzekeraars Nederland en geeft verder inhoud aan het rapport ‘Profiel Zorginkoop 2021’. Je zult tijdens deze opleiding, samen met collega’s van alle andere zorgkantoren in Nederland, verder ontwikkeld worden op vaardigheden en kennis die relevant zijn voor het Wlz inkoopvak.

Bij voorkeur beschik je over een relevant netwerk. Je vindt het prettig om samen met je collega’s op een uniforme manier te werken en relevante informatie vast te leggen. Deze borging is essentieel om verantwoording af te leggen aan de NZa en om inzicht te krijgen in voortgang op de doelen van het Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie (WO-niveau) binnen een moderne en ambitieuze organisatie waar je werkelijk van betekenis kunt zijn. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week; flexibel en deels vanuit huis in te vullen. Zilveren Kruis hanteert conform de CAO Achmea uit-stekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een persoonlijk keuzebudget opgebouwd uit 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering en 3,85% bovenwettelijk verlof. Je kiest zelf of je dit budget laat uitbetalen, spaart of dat je er verlofuren van koopt. De functie is ingeschaald in schaal I met een maximum van € 5.224,00 per maand. Daarnaast kent Zilveren Kruis een goede pensioenvoorziening (3,25% eigen bijdrage), korting op je zorgverzekering en korting op je schadeverzekering bij Centraal Beheer en Interpolis.

Tevens biedt Zilveren Kruis je goede ontwikkelmogelijkheden, groei staat voorop. Per 2019 is Zilveren Kruis gestart met TOP, een nieuwe manier van beoordelen met de nadruk op Talent, Ontwikkeling en Prestatie. Door middel van TOP ontstaat er een continu gesprek over je talent en je ontwikkeling. Niet voor niets heeft Zilveren Kruis de derde plaats gekregen in het Nationaal Onderzoek Talent Ontwikkeling 2018-2019.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Lisette Braam is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Mogelijk wordt er een assessment afgenomen.