Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiemanager Ouderenzorg Zorghuis Dr. Willem Drees

Den Haag

07-08-2019

Locatiemanager Ouderenzorg Zorghuis Dr. Willem Drees

Een daadkrachtige en energieke manager met passie en oog voor (ouderen)zorg

Organisatie

Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) is een wijkgerichte zorgorganisatie, bij patiënten en cliënten in de buurt. Een team dat bekend is met de omgeving en zorg op maat biedt. Daarbij zijn de wensen en verwachtingen van de cliënt het uitgangspunt, want HWW zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het beste bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in één van onze locaties. HWW zorg hecht eraan dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Multiculturaliteit is daarin een onderwerp van betekenis.


In 2014 heeft HWW een visie ontwikkeld met als titel: 'Een glimlach op ieders gezicht!'. Wij richten ons op tevreden klanten, trotse medewerkers en trouwe partners. De kernkwaliteiten van onze medewerkers zijn: dichtbij, veelzijdig en slagvaardig, waarbij ons kompas gericht is op de kernwaarden: passie voor zorg, professionaliteit en zichtbaar sprankelend gedrag.


Zorghuis Dr. Willem Drees

Het Zorghuis staat in het vriendelijke, levendige en groene Duinoord. Het is een huis met een bijzondere formule. Onder één dak wonen er zelfstandige ouderen, cliënten met een indicatie voor verzorging en verpleging zonder behandeling en cliënten met een indicatie voor verzorging en verpleging inclusief behandeling. Ook wijkbewoners kunnen gebruik maken van servicediensten in het huis. Het Zorghuis beschikt over verschillende appartementen, die uitzonderlijk ruim zijn opgezet, waarin de cliënten wonen – alleen of met z’n tweeën – met of zonder zorg. Het volledige pakket wordt geboden van lichte hulp tot intensievere zorg (Wlz-indicatie). Er is een team van behandelaars werkzaam waaronder een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, geestelijk verzorger en een maatschappelijk werker.Functie

Als Locatiemanager van het Dr. Willem Dreeshuis ben je integraal verantwoordelijk voor professionele en klantgerichte dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Je geeft direct leiding aan de teamleiders zorg en behandeling (indirect ca. 50 fte) en je ontvangt leiding van de Divisiemanager Woonzorg en Behandeldienst.

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het locatiebeleid binnen de kaders van het centrale beleid en je bent op de hoogte van wat zich afspeelt in de (lokale) zorggebieden. Verder onderhoud je het lokale netwerk dat hiervoor nodig is en ken je daarbij de behoeften en wensen van cliënten die je moeiteloos vertaalt naar beleidsvoorstellen. Je neemt deel aan de HWW zorgbrede en externe projecten met ketenpartners.

Het is van groot belang dat je zorgt voor een veilig woon- en zorgklimaat voor cliënten waarin de waarden en normen van de cliënt zo maximaal mogelijk kunnen worden nageleefd.

Wie wij zoeken

Je bent een zéér ervaren manager die in staat is veranderingen daadwerkelijk door te voeren en rust en structuur op de locatie te brengen en te borgen. Vanwege omstandigheden heeft een aantal wisselingen van locatiemanagers plaatsgevonden de afgelopen jaren en is het nu zaak dat er stabiliteit komt in de teamopbouw en op locatie. Het kunnen stellen van grenzen en deze bewaken is hierbij van groot belang. De locatie ontwikkelt zich steeds meer van een zorghuis naar een verpleeghuis, maar is hier (nog) niet op ingericht. Dit vraagt dus om de nodige creativiteit en flexibiliteit, zowel van de teams als de leidinggevenden. Ook zal geïnvesteerd moeten worden is de deskundigheidbevordering van de teamleden, zodat zij de passende zorg kunnen blijven bieden ondanks de toename van de complexiteit van de zorgvraagstukken.


De locatiemanager die wij zoeken weet wat hem of haar te doen staat en wil zich daarom daadkrachtig en vol energie inzetten om dit te bereiken én weet zich voor langere tijd te verbinden aan HWW.


Je beschikt over een zorgopleiding op minimaal HBO niveau met een bedrijfskundige management opleiding en je hebt aantoonbare ervaring in aansturing van complexe zorgvraagstukken en kwaliteitskaders. Verder heb je qua verandermanagement flink wat meters gemaakt. Je bent analytisch en communicatief sterk én in staat strategisch beleid om te zetten naar concrete plannen op de locatie. Gezien de mix van soorten zorg die geboden wordt binnen deze locatie is het zaak dat je goed in staat bent aan de voorkant de verwachtingen van cliënten en families te managen.


Je bent een ervaren manager, bedrijfsmatig sterk en met een vernieuwende blik die moeiteloos schakelt tussen de diverse rollen: van strategisch/tactisch naar operationeel, van verzorgende naar teamleider, van bewoner naar verwijzer en van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. Je bent gewend sturing te geven aan multidisciplinaire teams en weet goed om te gaan met de vrijwilligers en met de lokale cliëntenraad.


De locatiemanager die wij zoeken:


- Is resultaat-, én zeker ook mensgericht

- Kan reflecteren op eigen gedrag

- Is zichtbaar en benaderbaar

- Houdt van directheid en (Haagse) humor

- Kan goed luisteren en kijken

- Is enthousiast en betrokken

- Kan grenzen stellen en bewaken

- Is streng en toch liefdevol

- Kent het klappen van de zweep op gebied van kwaliteitsvraagstukken (IGJ)

- Heeft ervaring met het facilitaire stuk binnen de VVT (pré)

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je maakt deel uit van een onderneming die volop in beweging is en dus kansen biedt om je kleur te bepalen en in de praktijk te brengen. Voor deze functie bieden wij in overleg een arbeidsduur van 36 uur per week. Het salaris is marktconform (VVT), waarbij de inschaling afhankelijk is van de kennis en ervaring die je meebrengt. Verder biedt HWW zorg een pakket van interessante secundaire arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering, collectieve zorgverzekering en de mogelijkheid om deel te nemen aan de diverse fiscale werknemersregelingen zoals het kunnen aanschaffen van een fiets, computer of tablet.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV. Reageer s.v.p. via het reactieformulier op onze site (https://www.voor.nl/vacatures/566/locatiemanager-ouderenzorg-zorghuis-dr-willem-drees). Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl) en Selma Koegler (selma@voor.nl). Wij streven ernaar de procedure voor eind september af te ronden.