Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Zorgmanager

Woerden e.o.

01-11-2019

Zorgmanager

Zorginhoudelijk en bedrijfsmatig ervaren manager

Organisatie

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of (tijdelijke) psychosociale problemen, vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag. Dit kunnen onder meer mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn, mensen met een hersenbeschadiging, dubbele diagnose, tienermoeders, jongeren en ouderen met autisme, slachtoffers van huiselijk geweld of zwerfjongeren zijn. Uitgangspunt hierbij is dat mensen een zo zelfstandig mogelijk leven leiden, waarbij wordt kijken naar wat men zelf kan en wil. Met 1.900 medewerkers en 350 vrijwilligers is Kwintes actief in meer dan 50 gemeenten in Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland.

Net als veel andere organisaties in de (geestelijke) gezondheidszorg staat ook Kwintes voor de taak om meer mensen met psychische problemen zelfstandig te laten wonen en (intensieve) hulp te kunnen inroepen wanneer dat nodig is (ambulantisering). De omgeving waarin Kwintes opereert wordt zakelijker en het belang van verantwoording afleggen neemt toe. Deze beweging heeft gevolgen voor cliënten én medewerkers en is één van de centrale thema’s binnen Kwintes.

Binnen Kwintes werken medewerkers in zelfstandige teams, die worden aangestuurd door een Zorgmanager. Nog in 2019 worden de uitkomsten van een onderzoek hiernaar bekend en kan dit leiden tot een aanscherping van de manier waarop collega’s binnen Kwintes samenwerken.

Medewerkers omschrijven de cultuur binnen Kwintes als informeel en collegiaal. Men is bereid elkaar te helpen en er is een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van mensen bij de organisatie groot is. Kwintes is financieel gezond.

In de regio Utrecht zijn drie Zorgmanagers werkzaam, van wie één collega recent naar een andere regio is doorgestroomd. Haar positie (omgeving Woerden, Stichtse Vecht, Ronde Venen) vullen we graag zo spoedig mogelijk in met een fijne collega, die zorginhoudelijk zijn of haar vak verstaat én kennis van bedrijfsvoering heeft.

Functie

Als Zorgmanager stuur je verschillende teams (60-70FTE) aan en vertegenwoordig je Kwintes binnen jouw werkgebied. Je stelt het kader waarbinnen teams opereren en bent verantwoordelijk voor het leveren van de optimale zorg aan cliënten, waarbij veiligheid en kwaliteit voorop staan.

Je stelt samen met de collega Zorgmanagers en Directeur begrotingen en beleidsplannen op en ondersteunt jouw teams bij de uitvoering ervan. Het gaat hierbij onder meer om productie- en bezettingsdoelstellingen, formatie, roostering en huisvesting. Je draagt zorg voor het verder terugdringen van het ziekteverzuim, waarbij je kunt terugvallen op specialistische kennis en ondersteuning vanuit het Centraal Bureau.

Van Zorgmanagers wordt verwacht dat zij de beweging naar meer ambulantisering ‘zien’, dat zij begrijpen welke gevolgen dit heeft voor cliënten en medewerkers en daarnaar weten te handelen, zonder dat je je verliest in operationele werkzaamheden. Je neemt je teams mee in deze veranderingen – zelfstandig waar mogelijk, sturend waar nodig.

Naast je aandacht voor de interne organisatie, ben je binnen het werkgebied ook het gezicht van Kwintes: je legt verbindingen en neemt initiatieven tot een (betere) samenwerking en nieuwe producten of diensten. Je werkt samen met onder meer de Accountmanager en stemt samen af wie Kwintes waar vertegenwoordigt. Zowel jij als je team begrijpen het belang van deze contacten en de verantwoording die je als organisatie af dient te leggen aan opdrachtgevers.

Je standplaats zal Woerden zijn en uiteraard bezoek je de verschillende locaties in je werkgebied. Daarnaast heb je regelmatig overleg op het Centraal Bureau in Zeist.

Wie wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een ervaren Zorgmanager die zijn of haar sporen heeft verdiend op het vlak van bedrijfsvoering.

Je legt makkelijk verbinding en bent bereikbaar, zowel intern als extern en staat stevig in je schoenen. Je kunt kaders stellen zonder je te verliezen in de operatie – je weet prioriteiten te stellen en legt verantwoordelijkheid bij je teams neer waar het kan.

Je begrijpt wat er verandert in zorgland en weet welke gevolgen dat heeft voor cliënten, medewerkers en de organisatie. Je legt de verbinding tussen wat er gevraagd wordt vanuit opdrachtgevers en ziet ruimte om daar als organisatie verstandig mee om te gaan. Je bent in staat om een efficiente en doelmatige bedrijfsvoering hand in hand met kwalitatief goede zorg te laten gaan. Je bent creatief en denkt in oplossingen.

Je haalt je energie uit het naar een hoger niveau brengen van zowel jouw teams en de kwaliteit van zorg alsook de contacten met gemeenten en andere samenwerkingspartners. Je werkt goed en graag samen en weet te relativeren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Wij bieden een veelzijdige functie binnen een (financieel) gezonde organisatie in een veranderende omgeving. Er wordt begonnen met een jaarcontract, met de intentie dit bij goed functioneren te verlengen. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week. Deze functie is ingeschaald in FWG 60 (CAO GGZ) en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding.

Kwintes beloont niet alleen in salaris. Men vindt het belangrijk dat je blijft groeien in je eigen ontwikkeling. Daarom investeert Kwintes in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden, zowel via de interne Kwintes Academie als extern.

Een referentenonderzoek en assessment maken mogelijk onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Edo Lagendijk (edo@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Vermeld in je reactie ook a.u.b. eventuele vakantieplanning en skypeadres.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype (vanaf 8 november). Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats tussen 18 en 29 november. Gesprekken bij Kwintes vinden plaats in week 50/51 in Zeist.