Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Adviesopdracht Zorgbemiddeling (VVT)

Zuid-Holland

14-11-2019

Adviesopdracht Zorgbemiddeling (VVT)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Hoe richten we zorgbemiddeling in voor de komende tien jaar?

Organisatie

Careyn is één van de grootste zorgaanbieders in Nederland en biedt zorg aan mensen thuis of in één van de zorgcentra. Careyn is actief in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant.

In de afgelopen jaren is er binnen Careyn hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De resultaten hiervan hebben de organisatie een enorme steun in de rug heeft gegeven en men bouwt iedere dag aan een gezonde organisatie die optimale zorg aan haar cliënten levert.

De organisatie is ingedeeld in vier districten. Twee districten (Zuid-Hollandse eilanden en Breda / Delft-Westland-Oostland, Nieuwe Waterweg-Noord) delen gezamenlijk een afdeling zorgbemiddeling (8/9 FTE). De afdeling zorgbemiddeling is de spin in het web tussen klanten, mantelzorgers, collega’s en verwijzers en richt zich zowel op de extramurale als intramurale activiteiten van Careyn.

Wij zoeken nu een ervaren interimmer/adviseur die met Careyn de richting en inrichting van zorgbemiddeling voor de komende tien jaar bepaalt.

Opdracht

De opdracht betreft een adviesopdracht met als eindresultaat een duidelijke visie op zorgbemiddeling: hoe kunnen beide districten op toekomstbestendige wijze de afdeling zorgbemiddeling (intramuraal én extramuraal) inrichten? Welke eisen stellen (potentiële) cliënten, familieleden, verwijzers en collega’s nu en in de toekomst? Hoe richt je je processen in en welke gevolgen heeft dat voor diezelfde (potentiële) cliënten, familieleden, verwijzers en collega’s?

Wie wij zoeken

Je hebt uiteraard kennis van zorgbemiddeling en de nodige ervaring in de zorg opgedaan. Mogelijk heb je in de ziekenhuiswereld gewerkt bij het transferbureau, bij verzekeraars of heb je eerder vergelijkbare opdrachten uitgevoerd. Je werkt vanuit een eigen visie op zorgbemiddeling binnen de intra- en extramurale zorg. Je bent analytisch sterk, creatief en beschikt over een groot oplossingsvermogen. Je weet waar je welke informatie ophaalt (intern en extern) en doet dit ook: je bouwt in korte tijd een goede relatie met bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere verwijzers op. Je bent in staat om kort en bondig een plan op te leveren, dat gedragen wordt en waar Careyn vervolgens handen en voeten aan kan geven.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een adviesopdracht voor 6-12 weken. Aanvang: zo spoedig mogelijk.

Reactie & informatie

Edo Lagendijk (edo@voor.nl) is verantwoordelijk voor het invullen van deze interimopdracht. Als je belangstelling hebt, beschikbaar bent en aansluit bij het gevraagde profiel ontvangen wij graag je reactie (CV en een onderbouwing van je relevante ervaring) via het antwoordformulier op onze website. Geef daarin ook je tariefindicatie en eventueel geplande vakanties.