Wij zijn VOOR.

Interim P&O Adviseur

27-11-2019

Interim P&O Adviseur

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Spoed: Vakinhoudelijk sterk, hands on, proactief en organisatie-sensitief.

Organisatie

Limor is een organisatie in het sociaal domein en de laatste strohalm voor mensen met complexe problematiek (zoals schulden, dakloosheid en verslaving) die meerdere leefgebieden raakt. LIMOR heeft een informele, open bedrijfscultuur: iedere medewerker wordt uitgenodigd de ruimte nemen om het beste uit de cliënt te halen en mee te denken met de organisatie. Onze medewerkers zijn gepassioneerd in hun werk en loyaal en betrokken naar zowel hun cliënten als naar collega’s en de organisatie.

LIMOR draagt op diverse wijzen zorg voor haar eigen medewerkers: door middel van deskundigheidsbevordering, door het creëren van balans tussen privé en werk, door intervisies en door personeelsevaluaties. Ook is er aandacht voor doorgroeimogelijkheden van medewerkers door middel van opleidingen en loopbaanontwikkeling. Jaarlijks worden bij ons diverse interne opleidingen aangeboden, zoals de opleiding ‘situationeel begeleiden’ of ‘de-escalerend werken’.

LIMOR is van mening dat deskundigheid, competenties en motivatie van onze medewerkers bepalend zijn voor de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Je diploma is één, je actieve betrokkenheid is iets anders! Beide zijn in onze ogen onontbeerlijk om cliënten en hun sociale netwerk de steun te bieden die ze nodig hebben.

Opdracht

Limor is met SPOED op zoek naar een Interim P&O-adviseur.
De Interim P&O adviseur faciliteert en ondersteunt gevraagd en ongevraagd de organisatiedoelen en de organisatiestrategie op operationeel en tactisch niveau.

De opdracht is te verdelen in drie onderdelen. Te weten:
Personeelsbeleid, personeelsadvies, personeelsbeheer. Hierin ben je verantwoordelijk voor de operationele en tactische gang van zaken op P&O gebied. Denk hierbij aan zorgdragen dat leidinggevenden worden ondersteund bij hun personele vraagstukken. Adviseren, aanspreken en helpen, maar niet overnemen. 

Speerpunten:

Verzuimpreventie en terugdringen langdurig verzuim in teams (verzuim coach is achterwacht)

Toepassing van cao en wetgeving vanuit 1e lijns vragen Teamleiders

Uitwerking van acties voortvloeiend uit de inrichtingsplannen op teamniveau (het naast de teamleider staan)

Werving & Selectie i.r.t. de WAB, arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim

Als Interim P&O adviseur adviseer je managers en stakeholders over het aanpassen of vernieuwen van sociaal-beleid passend bij missie, visie en strategie van de organisatie. Ook hou je je actief bezig met personeelsplanning: koppelt deze aan de doelstellingen van de organisatie, komt met ideeën, signaleert mogelijkheden en behoeften. Je adviseert en ondersteunt de lijnmanagers m.b.t. aansturing, werving en selectie, verzuim, personeelsontwikkeling, mobiliteit, verloop, arbeidsvoorwaarden, personeelsevaluatie en functioneren; zo ook bij de uitvoering van cao en wet- en regelgeving.

Je bent in staat wet- en regelgeving en cao-wijzigingen om te zetten naar organisatiebeleid. Je hebt een signalerende rol en meldt als richtlijnen en procedures niet worden opgevolgd. Je draagt zorg voor de uitvoering van cao-gerelateerde zaken en dat personeelsinformatiesysteem effectief wordt gebruikt en initieert optimalisatie van het systeem.

Je houdt toezicht op werving en selectie en participeert zo nodig. Je voert werkzaamheden uit betreffende het functie/loongebouw.

Je informeert op aansprekende wijze de managers en medewerkers over ontwikkelingen en nieuw beleid en weet te inspireren tot benodigde invoering, goed gebruik, verandering of beweging. Je werkt nauw samen in verschillende situaties en draagt zorg voor kennisoverdracht, individueel en groepsgewijs.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren Interim P&O adviseur met een HBO werk en denkniveau. Je werkt je snel in in de materie en bent een inspirerende adviseur met goede sociale, communicatieve en contactuele eigenschappen. Je hebt ervaring met relevante softwareprogramma’s en vanuit je kennis en ervaring in jouw vakgebied ben je in staat standpunten te vormen en deze over te dragen. Er is ruimte voor soms stevige discussies en jij levert daar zeker je bijdrage aan. Je bent flexibel en beschikt over een gezonde dosis pragmatisme. Je functioneert goed in een team, bent proactief, ondernemend en stressbestendig. Je weet van aanpakken en bent organisatie-sensitief. Je hebt affiniteit met de doelgroep van LIMOR.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een mooie opdracht voor 24 tot 32 uur per week. Je start zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 16 december 2019. Duur van de opdracht is 2,5 tot 3 maanden. Standplaats is Rijswijk.

Parallel aan de de opdracht wordt gezocht naar een vaste P&O adviseur.

Reactie & informatie

Ben jij geïnteresseerd in deze opdracht dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw motivatie en CV en een tariefindicatie via het reactieformulier in deze link: https://www.voor.nl/vacatures/611/interim-p-o-adviseur

Nadere informatie geeft Roger Vroemen via roger@voor.nl of +31 620884554