Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Zorg

Oirschot

23-01-2020

Interim Manager Zorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Met veranderkracht en hart voor zorg

Organisatie

Joris Zorg is een ambitieuze ouderenzorgorganisatie in Oirschot en omgeving, die zich richt op verzorging en verpleging van ouderen met somatische en psychogeriatrische problematiek. Joris Zorg beschikt over 5 zorgcentra, waar 220 cliënten wonen. Ook wordt zorg aan huis geboden (ruim 200 cliënten), huishoudelijke hulp (circa 250 cliënten) en kunnen ouderen in 6 zorgboerderijen terecht voor dagbesteding.

525 medewerkers, waarvan 480 (240 fte) werkend in het primair proces, zetten zich dagelijks in voor warme, betekenisvolle zorg, die aansluit bij de belevingswereld van cliënten. Eigen regie en persoonlijke aandacht staan centraal.

Joris Zorg is ervan overtuigd dat teams en medewerkers die zich steeds meer ontwikkelen richting zelfstandigheid en professioneel eigenaarschap, de basis zijn voor goede zorg. Er is een transitie ingezet naar kleinschalig wonen en kleine, deskundige teams. Teams worden opgesplitst om kleinschalig werken mogelijk te maken. Zij krijgen meer regie over en verantwoordelijkheid voor de zorg rondom de eigen cliënten. Er is een ondersteuningsstructuur van teamcoaches, regieverpleegkundigen en coördinerend verpleegkundigen opgezet om de teams te begeleiden bij deze transitie.

Bij de nieuwe besturingsfilosofie past ook een andere rol van het management. Zorgmanagers gaan zich meer op afstand bewegen en verleggen hun focus van operationele aansturing naar leiderschap op meer tactisch en strategisch niveau.

Opdracht

De opdracht voor de interim Manager Zorg bestaat uit twee onderdelen, die direct met elkaar zijn verbonden.

Ten eerste geef je leiding aan circa 125 fte, verdeeld over (uiteindelijk) circa 16 intramurale en extramurale teams. Je zorgt ervoor dat de best mogelijke zorg aan cliënten kan worden gegeven in een veilige en plezierige werkomgeving. Belangrijke speerpunten zijn ontwikkeling van deskundigheid en eigenaarschap en optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Ten tweede vervul je een voortrekkersrol in het veranderproces, dat volgt uit de nieuwe besturingsfilosofie. Je levert een belangrijke bijdrage aan het verder handen en voeten geven aan het transitieplan en de implementatie daarvan. Zowel binnen de teams als voor de veranderende rol van het management. Vanzelfsprekend doe je dit in directe samenwerking met de directeur-bestuurder, de staf- en zorgmanagers en de teams.

Je rapporteert aan de directeur-bestuurder.

Wie wij zoeken

Je bent bij voorkeur academisch opgeleid en hebt ruime ervaring als leidinggevende. Je kent de ouderenzorg en bij voorkeur ook de wereld van de WMO. Op het gebied van verandermanagement ben je een expert. Je kunt goed analyseren en adviseren en bent sterk in het aanbrengen van structuur. In roerige tijden geef je richting, houd je overzicht en creëer je rust. Je schakelt makkelijk tussen operationeel en tactisch-strategisch niveau en bent in staat strategisch beleid om te zetten naar concrete plannen.

Je houdt van diversiteit in werk én in mensen. Jouw organisatie-sensitiviteit zorgt ervoor dat je snel situaties doorgrondt, waarbij je oog hebt voor posities en belangen. Je bent toegankelijk en wint snel vertrouwen. Je confronteert als dat nodig is en blijft overeind bij tegendruk. Communicatief ben je vaardig.

Door kritische vragen te stellen en in samenwerking oplossingen te zoeken, begeleid je de teams om zich verder te ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare teams die verantwoordelijkheid nemen en waar medewerkers in hun kracht worden gezet. Je doorbreekt, zo nodig, oude gedragspatronen in teams. Daarnaast leg je verbindingen tussen afdelingen en teams om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Daadkracht, oplossingsgerichtheid en integriteit kenmerken jouw handelen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Ben jij de mens- en resultaatgerichte interim manager, die anderen weet te enthousiasmeren om elke dag het beste van zichzelf te geven, daarbij de patiëntenzorg centraal te stellen en de gewenste beweging in gang kan zetten, dan nodigen we je uit om te reageren.

Joris Zorg biedt een opdracht in een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, waar je flink resultaat kunt boeken. De opdracht duurt naar verwachting 5 maanden voor 24 uur per week. Daarna zal een manager in loondienst worden aangesteld, die het stokje overneemt. Je start zo spoedig mogelijk.

Reactie & informatie

Als je belangstelling hebt en aansluit op het gevraagde profiel, ontvangen wij graag zo snel mogelijk jouw reactie voorzien van een korte motivatie, CV en een indicatie van jouw tarief via onze website: https://www.voor.nl/vacatures/635/interim-manager-zorg. De gesprekken met VOOR vinden plaats in de week van 27 januari 2020. De voordracht bij Joris Zorg is op 6 februari 2020. Voor aanvullende vragen kun je bellen met Heike Rook van VOOR (06 24 51 56 62). Mailen kan ook: heike@voor.nl.