Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager projectbureau

Gouda

16-04-2020

Manager projectbureau


‘Evenwichtige en resultaatgerichte teamspeler met voeten in de klei’Organisatie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend algemeen ziekenhuis van en voor de inwoners uit Midden Holland. ‘Vertrouwde zorg, dichtbij huis’ is het motto van het ziekenhuis dat het GHZ waarmaakt vanuit de vier locaties: Gouda, Zuidplan (Nieuwerkerk aan den IJssel), Bodegraven en Schoonhoven. Het GHZ beschikt over zo'n 350 bedden. Er werken 178 medisch specialisten, 2.000 medewerkers en 159 vrijwilligers. Het ziekenhuis kent een omzet van 225 mio en heeft 2019 met een positief resultaat afgesloten. 

Het GHZ is een zelfstandig ziekenhuis. Het ziekenhuis is groot genoeg om alle specialismen aan te bieden, en klein genoeg om effectieve en laagdrempelige zorg te organiseren, met korte lijnen. Daarmee is het ziekenhuis een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals: de menselijk maat in een professionele omgeving. Er wordt intensief samengewerkt met andere zorgaanbieders zoals de huisartsen in de regio en thuiszorg- en verpleegorganisaties. Daarnaast wordt kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen gebundeld in samenwerkingsverbanden zoals Samen+ (met Alrijne Ziekenhuis) en voor opleidingen met de OOR (LUMC). 

De Raad van Bestuur en Co-bestuur vormen de besluitvormende bestuursvergadering die elke twee weken plaatsvindt. Voorgenomen besluiten door de bestuursvergadering worden waar van toepassing voorgelegd aan de diverse adviesorganen ter advisering en/of instemming dan wel ter informatie. De Medische Staf participeert door middel van een tweehoofdig Co-bestuur in het bestuur van het GHZ. Het Co-bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische Staf (VMS). Alle medisch specialisten die werkzaam zijn in het GHZ zijn lid van de VMS.   Verder kent het ziekenhuis de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMS-D), het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda (ruim 100 medisch specialisten) en de Vereniging Verpleegkundige Beroepsgroep (VVB) waar alle verpleegkundigen lid van zijn.


Functie

De Raad van Bestuur wil een kwaliteitsimpuls geven aan de ondersteuning van de processen in het ziekenhuis. Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, ziekenhuis brede projecten, kwaliteit en veiligheid, P&C-cyclus en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarop het ziekenhuis bestuurlijk draait. Er komen drie cruciale functies vrij in dit verband: de secretaris Raad van Bestuur, de secretaris Medische Staf en de manager Projectbureau. Een unieke kans voor het ziekenhuis om in samenhang te werven en een goed team samen te stellen. 

Het GHZ als ambitieuze, dynamische ziekenhuisorganisatie is continu bezig met ontwikkeling en vernieuwing. Met nieuw beleid of vragen vanuit de werkvloer dienen zich altijd weer nieuwe, uitdagende projecten aan. Als manager Projectbureau ondersteun je het bestuur en management van het ziekenhuis door het op maat uitvoeren van ziekenhuisbrede projecten. Ook draag je zorg voor het jaarplan van het bureau en leg je verantwoording af over de resultaten. Je werkt nauw samen met de secretaris van de raad van bestuur en de secretaris van de medische staf in het aanbrengen van samenhang in de bestuurs- en beleidsondersteuning in het GHZ.

Je takenpakket bestaat uit het dagelijks leidinggeven aan het team van jonge ambitieuze projectleiders en management trainees, het opstellen van projectplannen en het leiden van projecten en projectteams. Je stemt de vraag uit de organisatie af op het team, brengt prioritering aan en coördineert en monitort alle projecten. Je zorgt voor een gedisciplineerde uitvoering, inclusief de afstemming met de opdrachtgevers en eventuele externe partijen. Daarnaast leid je zelf ook projecten en voer je adviesopdrachten uit. Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn: 

  • de gebruikelijke ziekenhuisthema’s als het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg en de financiering van de curatieve zorg;
  • en mede in dat licht: het belang van goede ketenzorg is in deze periode onmiskenbaar. Het ziekenhuis kan een leidende rol spelen in het afstemmen van de cure en care in de regio. Het gaat hier om samenwerking met de huisartsen, de VVT sector en andere zorgaanbieders in de regio in het belang van de inwoners waarbij belangrijke landelijke thema’s zijn ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en e-health;  
  • COVID-19 vraagt nu alle aandacht, en biedt op korte termijn ook kansen om versnelling aan te brengen op gebieden waar al ontwikkelingen in gang zijn gezet, zoals e-health, zorg op afstand (virtueel ziekenhuis), shared decision making en roosterbeleid;
  • andere belangrijke, actuele programma’s zijn: integraal capaciteitsmanagement, programma’s rondom medicatieveiligheid en een goede en effectieve interne overlegstructuur binnen het ziekenhuis; de interne organisatie van het bureau en de positionering binnen het ziekenhuis; het eigen project- en programmamanagement en de standaardisering van de interne werkprocessen en methodieken.


Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren projectleider van academisch werk- en denkniveau die beschikt over het Prince2Practitioner certificaat (of een vergelijkbare projectmanagement opleiding) . Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur met leidinggevende ervaring, en je bent bij voorkeur bekend met de dynamiek tussen een ziekenhuisorganisatie en de zorgprofessionals. 

Je bent bekend met project-, verbeter- en verandermanagement en spreekt met gezag over je vakgebied. Je hebt beleidsmatig inzicht, komt met innovatieve ideeën en beschikt over uitstekende adviesvaardigheden. Je hebt natuurlijk overwicht, bent communicatief sterk en weet mensen te enthousiasmeren. Je bent vasthoudend in een hoog professionele omgeving met autonome professionals en een kortcyclisch primair proces. Je beschikt over relativeringsvermogen, kunt tegenslagen/-werking incasseren en bent helder en standvastig in de afbakening van de projecten. Tegelijk herken je de soms tegenstrijdige belangen van bestuur, medische staf en organisatie en je bent in staat vanuit jouw specifieke rol daarin transparante afwegingen te maken.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je gaat werken in een vriendelijke en professionele omgeving, met een ambitieus, collegiaal en dynamische team. Het GHZ biedt een uitdagende omgeving die volop in ontwikkeling is. Medewerkers krijgen de kans om zich vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen. Het GHZ helpt je energiek te blijven: van mindfulness en yogalessen tot een fietsplan, korting op sportscholen en gratis voedings- en beweegadvies. 

De functie van manager Projectbureau wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO Ziekenhuizen (max. € 5.504,- bruto per maand: daar komt vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (beiden 8,3%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week. 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Eric de Macker en Philip Backx zijn hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zsm je motivatie en een actueel CV, maar in ieder geval voor 08 mei 2020 a.s. via het formulier op de website van VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, ZOOM of WhatsApp). VOOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. Hoe de selectiegesprekken worden gevoerd wordt later bepaald. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. GHZ draagt de kosten van de aanvraag.