Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris

Gouda

26-05-2020

Bestuurssecretaris

Dienstbaar, leidend en vooruitziend


Organisatie

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die zij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren zij de dienstverlening in kleine teams, dichtbij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland is actief voor haar cliënten dankzij de inspanningen van 3.000 medewerkers en 1.600 vrijwilligers. Omdat mensen verschillend zijn, heeft ieder zijn eigen wensen en eisen als het gaat om wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening is hierop ingesteld. Of de cliënt zelfstandig woont of in één van de centra; de behoefte van de cliënt staat centraal.

Een nieuwe besturingsstructuur
In 2019 heeft Zorgpartners de besturingsstructuur geëvalueerd en dit gaf aanleiding tot een herontwerp.“Er is ruimte om de strategische, tactische en operationele aansturing en bijbehorende verantwoordelijkheden te verbeteren”. In diverse projectgroepen zijn voorstellen gedaan voor verbetering en deze adviezen zijn vastgesteld. De nieuwe besturingsstructuur moet zorgen voor:

  • Een integrale aansturing van de organisatie
  • Een professionele projectstructuur waarin prioriteiten worden gesteld en de inzet van mensen wordt gepland en begroot.
  • Een verbetering van de werking van adviesorganen en de overlegstructuur

De integrale verantwoordingscyclus (IVC) die voortvloeit uit de nieuwe besturingsstructuur zal meer transparantie, efficiëncy, effectiviteit,draagvlak, integrale samenwerking en eigenaarschap moeten gaan opleveren in de gehele PDCA cyclus. Deze ontwikkeling vraagt naast een structurele aanpassing ook ook een kwalitatieve ontwikkeling van de ondersteuning van het primair proces. Het gaat dan om het verbeteren van het projectmanagement, het versterken van de kwaliteit van adviezen en verbeteringen in het proces van beleidsontwikkeling. Deze mogen meer afgestemd, integraal en volgens planning worden aangeboden.

De afdeling Advies en Beleid speelt hierin een belangrijke rol. Deze afdeling bestaat uit 14 stafadviseurs, variërend van beleids-/kwaliteitsadviseurs, een auditor, een functionaris gegevensbescherming, een portfoliomanager, een jurist, een relatiebeheerder en twee praktijkverpleegkundigen (voor de WZD).

De nieuwe bestuurssecretaris gaat een cruciale rol vervullen in de implementatie van de nieuwe besturingsstructuur en de IVC. Wij zoeken een bestuurssecretaris die ‘hoeder’ wil en kan zijn van deze nieuwe besturing en een voorbeeldrol kan vervullen in de gewenste ontwikkeling van deze organisatie.


Functie

De bestuurssecretaris is de pro-actieve adviseur van de Raad van Bestuur en het management . Je signaleert tijdig knelpunten, denkt vooruit en zorgt voor oplossingen voordat problemen zich voordoen. Je ondersteunt en coördineert de beleidsvorming, kritische besluitvormingsprocessen, de communicatie en de follow up van genomen besluiten. Je zorgt dat er samenhang en consisentie is bij de ontwikkeling en implementatie van het inhoudelijk en strategisch beleid.

De bestuurssecretaris die wij zoeken draagt zorg voor een goed formeel en informeel besluitvormingsproces met medezeggenschapsorganen en bewaakt de governance van de organisatie. Je bereidt de overleggen voor van en met de Raad van Commissarissen.

Je geeft leiding aan de afdeling Advies en Beleid en het bestuurssecretariaat. Met hen zorg je voor samenhang en verbinding op de belangrijke dossiers. Je bouwt verder aan de professionele ontwikkeling van het team, brengt hen in positie en zorgt met hen voor kwaliteit en tijdigheid van beleidsontwikkeling en adviezen.

Je bent alert op ontwikkelingen en vertegenwoordigd de Raad van Bestuur bij externe overleggen.Je maakt deel uit van het MT van de stafdiensten en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.


Wie wij zoeken

Jij bent een ervaren bestuurssecretaris met een academische opleiding en ervaring met het aansturen en ontwikkelen van (teams van) hoogopgeleide professionals. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van governance in de zorg en risicomanagement. Je levert vakwerk, beschikt over uitstekende adviesvaardigheden, hebt een helder observatiemogen en kunt goed luisteren.

Je zegt de goede dingen op het juiste moment, tactvol, empathisch en to-the-point. Je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen, bent in staat om verschillende belangen te verenigen en hebt ook oog voor dat wat niet gezegd wordt. Je bent dienstbaar aan mensen, het proces en het resultaat.

In je aanpak ben je pro-actief, inventief en planmatig Je kijkt vooruit en bent graag zaken voor. Je straalt overwicht uit en mensen kunnen op je bouwen. Vanzelfsprekend beschikt je over een goede schriftelijke en mondeling uitdrukkingsvaardigheid.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie in een organisatie in ontwikkeling. In deze rol kun je echt invloed uitoefenen en zorgdragen voor een betekenisvolle ondersteuning van het primair proces. De organisatie biedt veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Overige secundaire arbeidsvoorwaarden met een budget voor FiscFree, voor bijvoorbeeld een fiets, computer of mobiele telefoon. De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 van de CAO VVT en kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,3%). De aanstellingsomvang is 36 uur (32 uur is bespreekbaar).


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 14 juni 2020 via de volgende link www.voor.nl/vacatures/657/bestuurssecretaris.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, Facetime of ZOOM). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en een assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.