Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Hoofd Personeel, Organisatie & Ontwikkeling

Amsterdam

01-05-2020

Hoofd Personeel, Organisatie & Ontwikkeling

Warme en zakelijke aanpakker in de ouderenzorg

Organisatie

Pro Senectute heeft als doelstelling om senioren met vergelijkbare achtergrond en levenswijze in harmonie met elkaar te laten wonen. Ze biedt een breed palet aan ouderenzorg op 10 locaties verspreid over midden Nederland van Bloemendaal/Haarlem tot Lochem in de Achterhoek. De zorg varieert van zelfstandig wonen tot volledig verzorgd en verpleegd wonen, met name voor bewoners met dementie. De locaties van Pro Senectute kenmerken zich door het aanbod van ruime woningen en een onderscheidend welzijns- en cultuuraanbod. Speerpunten zijn:

  • Stimuleren vitaliteit bewoners (eigen regie, kwaliteit van leven);
  • Werken met energie en aandacht (vitale medewerkers);
  • Respectvolle bejegening (training en opleiding);
  • Werken met privacy, respect en vertrouwen.

Pro Senectute is een stichting zonder winstoogmerk. Het merendeel van de 450 medewerkers is bezig met de dagelijkse zorg- en welzijnsvraag van de bewoners. De ondersteuning voor de locaties (personeel, organisatie, financiën, administratie, ict en kwaliteit) wordt centraal georganiseerd vanuit Amsterdam. Pro Senectute kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is volop in beweging. Er wordt gewerkt aan een organisatiebrede zorgvisie en er vindt geleidelijk aan meer harmonisatie tussen de verschillende locaties plaats. Parallel daaraan vindt een professionaliseringsslag plaats en maakt de organisatie de vertaalslag naar verpleeghuiszorg.

De afdeling Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O) is in ontwikkeling en deels nieuw. De afdeling wordt gevormd door een hoofd, twee medewerkers Personeel- en Salarisadministratie (PSA), twee P&O adviseurs en een aantal praktijkopleiders/leercoaches. We zoeken een afdelingshoofd PO&O die begrijpt hoe de benodigde veranderingen vorm en inhoud gegeven kunnen worden. Op dit moment wordt in een separate vacature ook geworven voor een adviseur P&O.

Functie

Je kunt hier echt een wezenlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. De richting is er, maar de precieze invulling en inkleuring mag jij, samen met je collega’s, vormgeven en neerzetten“, aldus Clara Boel, hoofd PO&O a.i.

Als hoofd PO&O ben je strategisch en tactisch adviseur en sparringpartner voor de bestuurder en het management op alle personele en organisatorische thema’s. Het accent ligt op de ontwikkeling van organisatie en medewerkers. De omslag van verzorgingshuis naar verpleeghuis zal in de komende jaren verder doorgezet worden. Daarnaast moet een financieel gezonde basis voor de toekomst worden gelegd. Een grote uitdaging met veel impact voor medewerkers en organisatie die door de coronacrisis nog complexer is geworden.

De professionalisering van medewerkers is het hoofdthema voor de komende jaren en cruciaal om de genoemde omslag te kunnen maken. De personele ontwikkeling wordt daarbij afgestemd op de zorgvraag. Daarnaast spelen de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling kaders en versterken beheer, zoals personele begroting, formatie en ziekteverzuim;
  • CAO thema’s zoals de Kanteling, duurzame inzetbaarheid en nieuwe thema’s als LandingsBaan en BalansBudget;
  • Personele ontwikkeling, gespreksmethodiek, in- door- en uitstroombeleid, vitaliteit en strategische personeelsplanning.

Je geeft op strategisch niveau invulling aan deze thema’s en weet ze tegelijkertijd concreet vorm te geven op tactisch niveau. Je hebt een signalerende en initiërende rol en communiceert naar alle belanghebbenden. Indien nodig werk je dit uit in een beleidsnota. Je creëert draagvlak voor het beleid, legt verbindingen naar alle organisatie onderdelen en weet goed wat er speelt.

Je geeft leiding aan de afdeling PO&O. Zowel de P&O adviseurs als de praktijkopleiders en leercoaches zijn nieuw binnen de afdeling. Je geeft samen met de manager Kwaliteit en de praktijkopleiders en leercoaches invulling aan het werken met leernetwerken. Je werkt aan optimalisatie van de processen binnen PSA. Je zorgt voor een heldere structuur en financiële kaders binnen de afdeling. Daarnaast stimuleer je de individuele ontwikkeling van je medewerkers en de ontwikkeling van het team. Samen met je medewerkers ondersteun je het primaire proces.

Je functioneert direct onder de bestuurder en participeert in het Management Team van Pro Senectute. Daarnaast ben je lid van het Stafoverleg waar beleidsvoorbereiding plaatsvindt en neem je deel in regionale netwerken. Samen met de bestuurder, ben je gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren leidinggevende die sterk is in organisatie ontwikkeling en het managen van verandering. Je houdt ervan om te bouwen aan een organisatie die haar richting heeft bepaald, maar nog niet het precieze pad heeft uitgestippeld. Je hebt overzicht, stelt prioriteiten en pakt de regie. Je bent volhardend en laat je niet snel uit het veld slaan. Waar nodig buig je mee, terwijl je toch koers houdt. Je bent resultaatgericht, besluitvaardig, brengt structuur en hebt oog voor de financiën. Je bent helder in je communicatie, zegt wat je doet en doet wat je zegt. Maar je bent zeker ook verbindend en mensgericht, het draait uiteindelijk om de juiste zorg voor de bewoners. Wij vatten dit samen met warme zakelijkheid.

De ouderenzorg spreekt je aan. Je herkent je in de visie en ambitie van Pro Senectute en je wilt daar met jouw expertise en ervaring graag aan bijdragen. Je hebt ervaring met reorganisaties en verandering vanuit een P&O verantwoordelijkheid. Je hebt ervaring in de ouderenzorg of in een vergelijkbare zorgsector. Je hebt een goed gevoel voor humor en begrijpt dat je eerst met de laarzen in de modder moet staan voordat je kunt opbouwen. Je beschikt over HBO+ of academisch werk- en denkniveau en je hebt een relevante opleiding op het gebied van Organisatie en Arbeid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden je een uitdagende managementpositie, waarbij je een sleutelrol krijgt in het verder vormgeven van de organisatie met ruimte voor eigen kleuring en invulling. De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO VVT (max. € 5.585,- per maand op basis van een 36-urige werkweek). Het betreft een functie voor 28 tot 32 uur per week. Het salarisniveau en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Amsterdam is je standplaats.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Anne-Marie Kamphuis en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier onder het kopje 'Reageren' bij de vacatureomschrijving op de website van VOOR: https://www.voor.nl/vacatures/658/hoofd-personeel-organisatie-ontwikkeling

Het streven is om de procedure voor deze vacature vóór 1 juni af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren.

Alle persoonlijke kennismakings- en selectiegesprekken worden gevoerd met behulp van beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Bij aanstelling vindt mogelijk een ontwikkelassessment plaats. Voor vragen en een nadere toelichting kun je bellen met David Zeman: 06-46003160.