Wij zijn VOOR.

Ingevuld

(Senior) Jurist - Ingevuld

Arnhem

28-01-2021

(Senior) Jurist

Mensgerichte, nieuwsgierige en positief ingestelde ervaren jurist die maatschappelijk wil bijdragen aan de veiligheid van kinderen

Organisatie

Gaat jouw hart sneller kloppen van een organisatie met maatschappelijke betekenis, waar je echt impact hebt op het welzijn en de veiligheid van kinderen? Ben jij een ervaren jurist die oprecht geïnteresseerd is in mensen, die goed contact kan maken en die wetgeving kan vertalen naar de praktijk? Dan moet je zeker verder lezen! Voor de versterking van het juridische team van Jeugdbescherming Gelderland zijn we op zoek naar een ervaren jurist. 

“Alle kinderen blijvend veilig”, dat is waar de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van Jeugdbescherming Gelderland dagelijks aan werken. In gezinnen waar kinderen bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling, omdat ze verwaarloosd, mishandeld of niet begrepen worden. Omdat ze dreigen te ontsporen en afglijden in criminaliteit, of te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving, psychiatrische problemen of conflictueuze scheidingen. Meestal zijn de situaties complex, speelt er van alles tegelijk en is er sprake van heftige emoties. In Gelderland leven er ongeveer 4000 kinderen in dit soort onveilige situaties. 

De jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders zetten zich in om deze kinderen (en hun gezin) te versterken in hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in hun omgeving. Op die manier werkt Jeugdbescherming Gelderland aan het herstel van de veiligheid van deze kinderen. Het liefst in een vrijwillig kader, dus zonder rechterlijke uitspraak. Maar als het voor de veiligheid van een kind noodzakelijk is kan de rechter begeleiding verplicht stellen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel. Bij jeugdreclassering ligt het accent op het stoppen en voorkomen van strafbaar gedrag.

De jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders van worden regionaal ondersteund door gedragsdeskundigen en teamleiders en centraal door medewerkers van de supportteams, zoals beleidsmedewerkers, juristen en IT’ers. In totaal werken er bij Jeugdbescherming Gelderland 375 gemotiveerde collega’s vanuit kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem samen aan hetzelfde doel: “alle kinderen blijvend veilig”.

Functie

Je gaat als jurist aan de slag met de taken die Jeugdbescherming Gelderland vanuit de Jeugdwet uitvoert. Je werkt in het team juridische zaken dat onderdeel is van het supportteam Staf & HR. Als gevolg van het vertrek van twee senior juristen, verkeert het team nu in een heropbouwfase, met alle kansen en uitdagingen die daar mee samen hangen. Je werkt nauw samen met een junior jurist en met een al langer zittende juridisch medewerker. 

Je ondersteunt je collega’s door hen te adviseren over juridische aangelegenheden of gerechtelijke procedures rond cliënten. Je ondersteunt hen bij het opstellen van processtukken (waaronder verweerschriften) en door hen - waar nodig - actief bij te staan ter zitting. De jeugdbeschermers zijn SKJ geregistreerd en hebben juridische basiskennis van ondertoezichtstellings-, voogdij- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij nemen in principe zelf het initiatief en vragen om juridische ondersteuning of advies wanneer ze dit nodig hebben in hun werk. Denk aan juridische zaken gerelateerd aan de Jeugdwet, kinderbeschermingswetgeving, privacy, vreemdelingenrecht en (jeugd)strafrecht. 

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het beleid van Jeugdbescherming Gelderland op basis van huidige en nieuwe wet- en regelgeving en de afstemming hierover met de Rechtbank, het Gerechtshof en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook draag je bij aan het implementeren van vernieuwingen in de werkprocessen en aan het uitvoeren van evaluaties in het kader van het kwaliteitssysteem. 

Jouw belangrijkste werkzaamheden in het kort:

  • Juridische ondersteuning en deskundigheidsbevordering richting je collega’s, waarbij de focus ligt op het primaire proces. Dit kan bestaan uit het opstellen van juridische stukken, advisering en procederen in gerechtelijke procedures;
  • Vertaling van wet- en regelgeving naar consequenties voor de uitvoeringspraktijk;
  • Advisering van medewerkers, managers en bestuur over juridische aspecten;
  • Participatie in project- of werkgroepen die werkprocessen, werkinstructies en handleidingen beschrijven.

Wie wij zoeken

Een positieve en een proactieve grondhouding, nieuwsgierigheid en een oprechte interesse in mensen zijn belangrijke persoonskenmerken. Je bent iemand die makkelijk contact maakt, zowel met je collega’s als met externe stakeholders. Je bent omgevingsbewust en begrijpt wat mensen nodig hebben vanuit jouw juridische kennis. Je bent in staat om een constructieve samenwerking op te bouwen met je collega’s in de regioteams, de ondersteunende teams, de managers en de bestuurder. Het juridisch adviseren van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders vraagt om inlevingsvermogen en een duidelijke uitleg. Je bent zorgvuldig en helder in je communicatie. 

Je hebt ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures. In bredere zin zoeken wij een jurist met minimaal 5 jaar juridische werkervaring, die naast uitgebreide kennis van het Nederlands recht ook geïnteresseerd is (en bereid is zich te verdiepen) in de binnen de jeugdbescherming geldende wet- en regelgeving. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je gaat samenwerken met zeer enthousiaste en gedreven collega’s. Je krijgt te maken met complexe (en soms indringende) casussen zoals scheidingsproblematiek, hoger beroepszaken en bijzondere actualiteiten. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen als mens en professional, om verbeteringen door te voeren en om te experimenteren. Op termijn kun je ook een bijdrage gaan leveren aan kennisontwikkeling binnen en buiten Jeugdbescherming Gelderland, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen. Je werkt met je hoofd aan zaken die je aan het hart gaan.

Je mag rekenen op:

  • Een arbeidsovereenkomst voor 28 tot 32 uur per week, met goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-Jeugdzorg;
  • Salarisschaal 11, van € 3.240 tot € 4.896 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek;
  • Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? David is bereikbaar op: 06-46003160. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag vóór 28 februari 2021 je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kort kennis via videobellen. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking met een verdiepend gesprek. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken met Jeugdbescherming Gelderland in Arnhem in de eerste helft van maart. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure, een assessment is optioneel en een positieve verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een voorwaarde voor je aanstelling.

In de samenstelling van haar personeel streeft Jeugdbescherming Gelderland naar een goede afspiegeling van de samenleving. Daarom verzoeken wij kandidaten met een migratie en/of niet-westerse achtergrond nadrukkelijk te solliciteren.