Wij zijn VOOR.

Directeur-bestuurder

Blaricum

18-02-2021

Directeur-bestuurder


Ondernemende zorg-bestuurder: strategisch én hands-on

Organisatie


“Het verlenen van zorg zoals we die zelf zouden willen ontvangen”


Dit is de missie waarmee de betrokken en deskundige medewerkers van Royal Care elke dag hun zorg verlenen.

Royal Care is in de afgelopen 15 jaar gegroeid van één BV met een omzet van ruim 6 ton naar een Holding met vier verschillende onderdelen en een omzet van 7 miljoen. Royal Care is specialist in het leveren van zorg thuis en een unieke speler op het gebied van terminale thuiszorg. Royal Care onderscheidt zich door haar kleinschaligheid, haar wendbaarheid en de professionele en betrokken medewerkers.

Royal Care is een (Wlz erkende) zorgaanbieder op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging. De zorg wordt geleverd vanuit vier onderdelen: Royal Care B.V., We Care B.V., Cura Thuiszorg B.V. en Met de Thuiszorg B.V die gezamenlijk de Royal Care Holding vormen.


Royal Care richt zich landelijk op het leveren van palliatieve terminale thuiszorg (Zvw) en (particuliere) zorg thuis met als kerngebied in de regio’s Amsterdam, ’t Gooi en Kennemerland. De palliatieve terminale zorg wordt met name geleverd door een flexpool van zo’n 100 ZZPers.

Cura Thuiszorg in ’t Gooi en Met de Thuiszorg in het Kennemerland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkverpleging. Bij Cura Thuiszorg werken hiervoor zo’n 20 zorgverleners in 3 wijkteams, en bij Met de Thuiszorg 30 zorgverleners in 4 wijkteams. In beide regio’s wordt ook WMO-zorg geboden aan ruim 200 cliënten.
We Care Thuiszorg is landelijk actief voor de uitvoering van particuliere zorg en 24 uurs-zorg, en bemiddelt daarvoor zo’n 100 gekwalificeerde ZZPers. Royal Care en We Care Thuiszorg opereren vanuit kantoren in Blaricum en Heemstede, Cura Thuiszorg heeft een kantoor in Hilversum en Met de Thuiszorg in Heemstede. Op dit moment worden meerdere opties overwogen om de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen.

De organisatie wordt aangestuurd door een managementteam bestaande uit de Directeur-bestuurder, de directeur van Cura Thuiszorg & Met de Thuiszorg, de locatie manager van We Care en een bestuurssecretaris. De zorg wordt verder ondersteund door planners, een casemanager en een praktijkopleider.

De medewerkers en ZZPers bieden zorg op een kwalitatief hoog niveau aan ongeveer 300 cliënten. Kenmerkend voor de zorg van Royal Care is de persoonlijke benadering en de toegankelijke, betrouwbare ondersteuning: planners, medewerkers en MT-leden kennen de cliënten veelal persoonlijk. Drempels zijn laag en lijnen kort. In september 2020 is een HKZ-audit uitgevoerd, met een mooi resultaat (geen tekortkomingen).

Royal Care werkt nauw samen met ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsenpraktijken en hospices. Voor specialistische- en medisch technische thuiszorg wordt samengewerkt met grotere thuiszorgorganisaties. In de regio Amsterdam wordt, met name voor de terminale nachtzorg, intensief samengewerkt met Cordaan.


Management & toezicht
Royal Care Holding B.V. heeft een één-hoofdige Raad van Bestuur, die als Directeur-bestuurder samen met het managementteam sturing aan de organisatie geeft. De Directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Commissarissen, bestaande uit drie personen. De Raad van Commissarissen houdt tevens toezicht op de dochtervennootschappen (Royal Care B.V., We Care Thuiszorg B.V., Cura Thuiszorg B.V. en Met de Thuiszorg B.V.). Royal Care Holding B.V. heeft acht aandeelhouders.

2020 was een roerig jaar voor Royal Care. Er is een traject doorlopen (onder begeleiding van een door de Ondernemingskamer aangestelde Commissaris) waarin de topstructuur van de onderneming is herzien. De taakverdeling tussen Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is aangescherpt en opnieuw vastgelegd. Dertig procent van het totale aandelenkapitaal van de onderneming is ondergebracht in een STAK, en is afkomstig van de grootaandeelhouder. De nieuwe Directeur-bestuurder is tevens bestuurder van de STAK en heeft daarmee stemrecht in de AVA.

VOOR is gevraagd een nieuwe Directeur-bestuurder en drie Commissarissen te werven om Royal Care verder door te ontwikkelen als een sterk en innovatief merk in het zorglandschap met een gezond rendement.

Functie

De functie van Directeur-bestuurder van Royal Care is een unieke en veelzijdige functie in een bijzondere zorgorganisatie. Je bent zowel verantwoordelijk voor de strategie en externe relaties als een inspirerende en hands-on leider voor MT en medewerkers. Je legt verantwoording af aan de (nieuw te vormen) Raad van Commissarissen die tevens een belangrijke sparringpartner voor je is. Als Directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor en geef je leiding aan de werkmaatschappijen van Royal Care Holding. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de maatschappelijke opdracht en de continuïteit en het rendement van de organisatie.

Voor de komende periode wordt de agenda van de organisatie door een aantal zaken bepaald
ontwikkeling van een visie en meerjaren-strategie, en het verder positioneren en uitbouwen van Royal Care in de markt;

 • ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het strategisch personeelsbeleid – werving en behoud van gekwalificeerde medewerkers;
 • verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, waaronder het verbeteren van de planning en control cyclus;
 • structuur en inrichting van de organisatie, en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de werkmaatschappijen;
 • het zoeken van en intensiveren van samenwerking met derden, onder meer met als doel het uitbouwen van het netwerk van verwijzers en het aantrekken van nieuwe (doelgroep) cliënten.

De opdracht voor de nieuwe Directeur-bestuurder is om samen met medewerkers en MT te bouwen aan de groei van Royal Care. Zowel zorginhoudelijk, op het gebied van kwaliteit, zorginnovatie en klanttevredenheid als qua volume en rendement. De vraag aan de nieuwe Directeur-bestuurder is duidelijkheid én ondernemerschap te brengen en op een transparante, efficiënte en ondernemende manier Royal Care te leiden in de volgende fase.

Wie wij zoeken

We zoeken een enthousiaste en ondernemende Directeur-bestuurder die zin heeft in een uitdaging! De ideale kandidaat combineert affiniteit met de zorgverlening van Royal Care met passie voor ondernemerschap in een brede functie. Kwalitatief hoogwaardige zorg, tevreden medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering en dito financieel rendement staan bij jou voorop. We zoeken een kandidaat met het talent deze belangen succesvol te verenigen.

Je herkent jezelf in het volgende profiel:

Vaardigheden en persoonlijkheid

 • ondernemend en positief, je denkt in kansen en mogelijkheden en hebt de drive om de organisatie verder te laten groeien (zowel inhoudelijk als qua omvang)
 • je hebt oog voor diverse belangen en weet deze te verbinden. Je vindt een zorgvuldige balans tussen je rol als Directeur-bestuurder van Royal Care Holding en die van bestuurder van de STAK.
 • innovatief, met een goed gevoel voor ontwikkelingen in het zorglandschap
 • commercieel en financieel gedreven, met een scherp oog voor kwaliteit
 • met heldere en duidelijke communicatie breng je duidelijkheid en vertrouwen
 • coachende/faciliterende leiderschapsstijl, gebruik makend van de kennis en ervaring van alle medewerkers
 • netwerker en verbinder: je bent een betrouwbare samenwerkingspartner
 • zelfreflectie, je kent jezelf en bent je bewust van de impact van jouw handelen.

Kennis en ervaring

 • kennis van en ervaring met zorgverlening en financiering van (thuis)zorg is een pre
 • track-record als ondernemer of als ondernemende directeur/manager
 • ervaring met het leidinggeven aan een organisatie(onderdeel) van vergelijkbare omvang en/of als eindverantwoordelijke Directeur-bestuurder
 • je hebt bij voorkeur ervaring met de Governance van Holding- en Vennootschapsstructuren
 • uitstekende kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, met een sterke financiële basis
 • academisch werk- en denkniveau

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende positie in een omgeving waarin je alle vrijheid krijgt om te ondernemen en invulling te geven aan de ambities van Royal Care. Waar je het verschil kunt maken voor cliënten en medewerkers en waar je Royal Care duurzaam op de kaart kunt zetten voor nu en de toekomst.

Het betreft een fulltime (32 tot 36 uur) dienstverband. Royal Care valt binnen de WNT-systematiek (klasse 1) voor Zorginstellingen en bedraagt max €116.000,- (all-in). Een aanstelling als ZPer met inachtneming en op basis van dezelfde maximale bezoldiging is bespreekbaar. Conform de statuten van Royal Care wordt de Directeur-bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, en kan hij/zij maximaal één keer worden herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Marieke Sprietsma en Mariëlle de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor 1 mei 2021 af te ronden. De VOORselectie vindt plaats tussen 10 en 22 maart. De selectiegesprekken bij Royal Care vinden daarna plaats.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via deze link: www.voor.nl/vacatures/739/directeur-bestuurder. Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Marielle de Macker.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.