Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Klantbeheer - Ingevuld

Den Haag

12-10-2021

Teamleider Klantbeheer


Ervaren Teamleider met ‘up to date’ kennis van zorgadministratie. Een coachende leidinggevende met een gevoel voor teamdynamiek en teamontwikkeling!

Organisatie

Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) is met 14 woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten en een omzet van ruim 168 miljoen in de regio Haaglanden op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio. WZH biedt ondersteuning aan mensen met een zorgvraag in alle fases, waarbij de eigen levensstijl zoveel mogelijk kan worden behouden. WZH biedt u zorg, behandeling en begeleiding bij dementie, somatiek, NAH en geriatrische revalidatiezorg. De kernwaarden ‘open’, ‘samen’ en ‘geborgen’, komen samen in de term ‘voor elkaar’. In alles wat zij doen staat de klant centraal.

Er werken ruim 3.500 mensen bij WZH die worden bijgestaan door bijna 900 vrijwilligers.

Over de afdeling Klantbeheer

Het team Klantbeheer is verantwoordelijk voor juiste en tijdige administratieve verwerking van cliënt- en productiegegevens. Het team bestaat uit 8 gedreven en ervaren medewerkers die zorgen voor een effectieve en efficiënte aanlevering van cliënt- en productiegegevens naar locaties, Zorgkantoor, verzekeraars, e.d. Klantbeheer is verantwoordelijk voor het hele proces van registratie en declaratie voor alle financieringsvormen (WLZ, ZVW, WMO, particulier) en zorgt voor een borging van de nodige controles op de uitgevoerde werkzaamheden op de eigen afdeling en die van alle locaties en de thuiszorg. Klantbeheer is een hele belangrijke schakel om de inkomsten van WZH te borgen. Het team Klantbeheer ondersteunt daarnaast de verschillende afdelingen binnen WZH met complexe, kennisintensieve of arbeidsintensieve handelingen, managementinformatie en productkennis.

Over de afdeling Klantbemiddeling

Het team Klantbemiddeling centraal houdt zich bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten. Aanmeldingen vanuit ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en andere zorginstellingen worden door het team beoordeeld op inhoud en volledigheid. Uitgaande van de zorgvraag van de cliënt wordt vervolgens binnen, of in voorkomende gevallen buiten, WZH gezocht naar de voor de hem of haar meest geschikte locatie.

Het team Klantbemiddeling op locatie houdt zich onder andere bezig met de coördinatie van het plaatsen van onze cliënten, in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde en teamleiders.

Functie

Door externe factoren en interne wijzigingen is WZH en ook de afdeling constant in beweging. De complexiteit van het declaratieproces met jaarlijkse externe wijzigingen in regelgeving vraagt flexibiliteit van het team en de teamleider. Een sterke samenwerking met verschillende afdelingen (zorgverkoop, ICT en financiën) is hierbij noodzakelijk. Automatisering speelt hierin ook een prominente rol om processen verder te optimaliseren, en die rol wordt de komende jaren alleen maar groter. Als teamleider ben jij in staat voortdurend te verbeteren, te ontwikkelingen en jouw collega’s te motiveren en beter te laten functioneren.

Alhoewel de primaire focus van de teamleider nu (nog) ligt bij het team Klantbeheer zijn er verregaande ideeën om de teamleidersrol in de toekomst breder neer te zetten, namelijk voor de hele afdeling Klantbemiddeling en Klantbeheer.

Je rapporteert aan de manager Klantbeheer & Klantbemiddeling die je bij afwezigheid ook waarneemt.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een verbindende leider die ieders kwaliteiten optimaal benut, keuzes durft te maken en verantwoordelijkheid neemt voor de afdeling” Helen Strang, manager Klantbeheer & Klantbemiddeling.

Je bent een aantoonbaar ervaren leidinggevende die stevig in zijn of haar schoenen staat. Je geeft richting, neemt besluiten en bent koersvast. Je hebt een natuurlijk gezag en straalt rust uit. Je staat voor jouw team. Je bent laagdrempelig in het contact, benaderbaar en communiceert goed.

Jouw coachend leiderschap haalt het beste uit de mensen. Met jouw inspirerende en enthousiasmerende stijl, weet je mensen mee te krijgen in de veranderingen. Je bent betrokken, laat je gezicht zien en biedt een luisterend oor, als de situatie daarom vraagt.

Je bent een samenwerker die voor het gezamenlijke resultaat gaat. Je luistert, en weet je te verplaatsen in de positie van de ander. Met inzicht en tact bouw je bruggen en krijg je mensen mee in de gewenste richting. Je geeft vertrouwen aan het team en waar het mogelijk is laat je het team zelf beslissingen nemen. Je hebt een stevige en actuele kennis van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en houdt dit actief bij.

Kerncriteria voor deze functie zijn:

• HBO werk- en denkniveau

• Ervaring in de zorg, Ouderenzorg is een pré.

• Kennis van zorgadministratie en relevante (VVT) wet- en regelgeving en beleidsregels

• Kennis van procesinrichting en geautomatiseerde administratiesystemen (zoals bijvoorbeeld ONS Nedap, Caress)

• Hands on mentaliteit

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een zelfstandige functie voor 32-36 uur per week met een flinke uitdaging op teamontwikkeling en procesoptimalisatie. Een teamleidersrol met serieuze doorgroeimogelijkheden naar teamleider Klantbeheer & Klantbemiddeling. De functie wordt marktconform gewaardeerd binnen de CAO VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen is hiervoor verantwoordelijk. Als je nieuwsgierig bent geworden en deze uitdaging aan wilt gaan, ontvangen wij graag je reactie (CV en motivatie) via dit reactieformulier of op onze website.

Voor aanvullende vragen kun je bellen met Roger Vroemen 06-20884554.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we eerst kennis via videobellen (Google Meets, FaceTime, MS Teams, Zoom). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. WZH vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal een controle worden uitgevoerd of kandidaten geregistreerd staan in dit register.

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor 30 november 2021 af te ronden. Gesprekken met VOOR vinden plaats vanaf 15 oktober 2021. Selectiegesprekken bij WZH vinden in de laatste week van november 2021 plaats.