Nieuws

20 June 2019

Waar is SWZ VOOR?

(over deze serie) Wat wil jouw organisatie bereiken? Wat is je drijfveer? VOOR vraagt door. Met onze aanpak van werving en selectie ondersteunen we organisaties en kandidaten om op hun manier van betekenis te zijn voor de samenleving. Daarom stellen we altijd die ogenschijnlijk eenvoudige vraag: waar ben je VOOR? 

Waar is SWZ VOOR? 

Vier jaar geleden is een omslag ingezet bij SWZ, een zorgorganisatie voor mensen met een lichamelijk of meervoudige beperking en niet aangeboren hersenletsel. Daarbij kozen zij voor werken vanuit ‘de bedoeling’. ‘We hebben uitgebreid stilgestaan bij onze visie en bij de vraag: waartoe is SWZ op aarde?’, vertelt Jody Cath, voorzitter van de Raad van Bestuur. ‘Wij willen waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Een cliënt moet het ook echt zelf ervaren. Mérkbaar mensgerichte zorg, daar zijn we VOOR.’ Om dat te realiseren zijn het management en de ondersteunende organisatie bij SWZ volledig heringericht. 

Zelforganisatie is geen kunstje

Jody Cath is even enthousiast als realistisch over de stappen die de SWZ-organisatie heeft kunnen maken. ‘Ik kan niet zeggen: we zijn er. We spreken ook niet over een afgebakende opdracht of organisatieverandering. Ik noem het een trektocht. Onderweg is het niet alleen makkelijk of leuk en we lopen tegen allerlei vragen aan. Natuurlijk zijn er conflicten, natuurlijk zijn er mensen die mopperen dat het niet gaat zoals zij vinden dat het moet gaan. Het is een zoektocht. Zelforganisatie is geen kunstje dat je even toepast.’ Hoewel alle medewerkers het over ‘de bedoeling’ wel eens zijn, komen ze bij de uitvoering van hun ambities allerlei dillema’s tegen, vertelt Jody Cath. ‘Voorop staat dat we werken vanuit vertrouwen. Het zijn de medewerkers die waarde toevoegen aan het leven van cliënten. Het is hun vak. Dus hóe zij het doen, dat vertrouwen we hen toe. Dat bepaalt niet langer een manager. Daarbij kunnen zij rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben.’

Continu met elkaar in gesprek

‘Medewerkers voelen wel dat ze de ruimte krijgen, ook al brengt dat onzekerheid met zich mee. Over de vraag ‘hoe realiseren we dit?’ zijn we continu met elkaar in gesprek. Dat zijn hele mooie gesprekken. Het kost soms tijd’, vertelt Jody Cath. ‘Medewerkers moeten leren de juiste vragen te stellen, zodat ze de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het is ook een kwestie van moedig zijn en je uitspreken: ik vind dat we dit zo moeten doen. Er moet ook ruimte zijn om te mogen struikelen, al kunnen we altijd verantwoording afleggen aan de cliënt en aan andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld het zorgkantoor.’ Over het resultaat is zij positief. ‘We kunnen betere besluiten nemen omdat mensen er goed over gesproken hebben.’ 

Wat betekent VOOR voor SWZ?

‘We hebben besloten dat er geen leidinggevenden meer nodig zijn, niet voor de zorg en ook niet voor de ondersteunende functies. In plaats van een managementteam is er een strategisch team gekomen. Dit bestaat uit twee zorgdirecteuren, de concerncontroller en de bestuurder. Verder zijn er zes ontwikkelcoaches gekomen om de teams te ondersteunen. Voor de zorgdirecteuren en ontwikkelcoaches zijn vacatures gesteld. VOOR heeft ons geholpen ze te werven’, legt Jody Cath uit.

Medewerkers helpen hun werk goed te doen

‘We zijn afgestapt van leidinggevenden die voor medewerkers bepalen wat het beste is. De zorgdirecteuren en ontwikkelcoaches voeren gesprekken met medewerkers, om hen te helpen zelf te bepalen wat ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Leidinggeven is niet voor hen de besluiten nemen. Dat lijkt soms veilig, maar je ontneemt er medewerkers de ruimte mee.’ Alleen bij uitzondering zal een zorgdirecteur een beslissing nemen. Een ontwikkelcoach helpt medewerkers, maar ook de organisatie ontwikkelen. Jody Cath vertelt dat haar eigen rol ook is veranderd. ‘Het is nu meer coachen, meer ‘hoeder van de vrije ruimte’ dan dat ik de baas moet zijn. Ik ben zinvoller bezig. Vroeger zochten medewerkers, cliënten en naasten mij op als ze er niet uitkwamen en moest ik voor hen een knoop doorhakken. Dat is nu niet meer nodig en dat is goed! Ik sta op afstand en ken de ins en outs niet. Zij kunnen een betere beslissing nemen.’ 

‘De bedoeling’ altijd op de agenda

‘In het strategisch team bespreken we voortdurend onze WHY, om het met Sinek te zeggen. Waarom bestaan we, waar doen we het allemaal voor, voor wie? We bespreken wat/welke resultaten we willen bereiken en wanneer. Op de agenda plannen we zorgvuldig dat wij geen ‘hoe realiseer je het en wie gaat het doen’- vragen hebben. Dat gaan we niet invullen. We plannen wel altijd een uur voor ‘de bedoeling’, dan wisselen we klantverhalen uit zonder agenda of urgentie.’ Jody Cath vertelt dat het strategisch team op die manier steeds weer voor ogen houdt waar het echt om gaat in de organisatie van SWZ. 

Wie ben je als persoon?

Waarop selecteert SWZ nu haar medewerkers? Jody Cath geeft aan dat persoonlijke criteria zeker zo belangrijk zijn geworden als een cv. ‘Wie ben ik om te beoordelen of zij hun vak verstaan, het is hún vak. We beoordelen dan ook niet zomaar iemand op zijn of haar cv. Met de krappe arbeidsmarkt hebben we trouwens niet de luxe dat we veel mensen kunnen afwijzen. Toch kijken we zorgvuldig of iemand past in de organisatie. Wie ben je als persoon? Kun je omgaan met onze werkwijze, met eigenaarschap. Durf je een ander goede feedback te geven, ook al is het een bestuurder? Vind je het leuk om zo te werken?’ Een medewerker hoeft niet alles meteen te kunnen, voegt ze eraan toe. ‘We kijken ook of de nieuwe medewerker zich hierop kan ontwikkelen.’

Werving en selectie ‘van mens tot mens’

SWZ heeft een recruiter in dienst, maar voor de werving en selectie van de twee zorgdirecteuren en zes ontwikkelcoaches zochten zij een samenwerkingspartner. ‘We zijn bewust op zoek gegaan naar een bureau dat net als wij ‘van mens tot mens’ werkt. VOOR kan dat. Dat ze eerst via skype al een voorgesprek met kandidaten hebben, vind ik daarvan een voorbeeld. Ook in zo’n skypegesprek zie je iets van iemands omgeving, je leert een mens beter kennen. Verder verwacht ik van een werving- en selectiebureau dat ze zich verdiepen in onze visie. Ik verwacht partnerschap’, besluit Jody Cath. ‘Dat betekent vooral: bereidheid om te snappen wat wij belangrijk vinden. Dat heeft VOOR laten zien.’ 

Ben je ook VOOR? 

Steeds meer kandidaten komen verder dankzij VOOR. En steeds meer opdrachtgevers hebben positieve ervaringen met de bemiddelingsformule van VOOR. Omdat ze snel in contact komen met de best passende professional die hun organisatie kan versterken. Voor tijdelijk of voor vast; staf, managers, directie, bestuurders en toezichthouders. Het netwerk van VOOR groeit daardoor snel. Interesse? Stuur ons een mail of neem contact op met een van de partnersSteeds meer mensen zijn VOOR.

Archief

VOORbeeld
17 June 2024

VOORpagina VK & AD

Algemeen
24 April 2024

Waar is Hub VOOR?

Algemeen
21 March 2024

Start van het VOORjaar

Algemeen
26 February 2024

Interview met Marcel Mucek

Algemeen
7 February 2024

Waar is Irshaad VOOR?

Algemeen
17 January 2024

Waar is Hayik VOOR?

Algemeen
31 December 2023

VOORspoedig 2024

Algemeen
30 November 2023

Waar is Mariët VOOR?

Algemeen
10 October 2023

VOORfestival

Algemeen
7 September 2023

Waar is Tim VOOR?

Algemeen
1 August 2023

VOOR partnerweekend

Algemeen
20 June 2023

Waar is Roger VOOR?

Algemeen
11 May 2023

Interview Patrick Kroon

Algemeen
11 May 2023

Interview Brigit Schumacher

Algemeen
11 May 2023

Interview Stefan van den Oever

Algemeen
21 March 2023

Start van het VOORjaar

Algemeen
13 March 2023

Waar is Esther VOOR?

Algemeen
1 January 2023

Samen verder komen in 2023

Algemeen
6 February 2022

Waar is Stefan VOOR?

Algemeen
1 January 2022

VOORspoedig 2022

VOORbeeld
31 December 2021

VOORbeeld-verkiezing 2022

Algemeen
16 July 2021

Waar is David VOOR?

VOORbeeld
9 June 2021

Wij zijn VOOR diversiteit

Algemeen
25 May 2021

Waar is Kyra VOOR?

Algemeen
30 March 2021

Waar is Anne-Marie VOOR?

VOORbeeld
22 March 2021

VOORjaar!

VOORbeeld
3 January 2021

VOORspoedig 2021

Algemeen
27 November 2020

Waar is Wim VOOR?

VOORbeeld
1 July 2020

VOOR een sociale samenleving

VOORbeeld
23 December 2019

VOORnemen: de wereld mooier maken

VOORbeeld
20 December 2019

VOORnemen: de wereld mooier maken

Algemeen
18 December 2019

Waar is Stephan voor?

VOORbeeld
4 November 2019

Het VOORbeeld

VOORbeeld
10 August 2019

Aftermovie VOORbeeld-verkiezing 2019

VOORbeeld
21 June 2019

Winnaar VOORbeeld-verkiezing 2019

Algemeen
20 June 2019

Waar is SWZ VOOR?

Algemeen
7 May 2019

Ook Eric is VOOR

Algemeen
6 May 2019

Ook Gaby is VOOR

Algemeen
17 January 2019

Ook Ridder is VOOR

Algemeen
26 November 2018

Ook Sutfene is VOOR

Algemeen
5 November 2018

Ook Els is VOOR

Algemeen
2 November 2018

VOOR is FD Gazelle!

Algemeen
15 October 2018

Ook Koninklijke Kentalis is VOOR

Algemeen
1 October 2018

Ook Barry is VOOR

Algemeen
25 July 2018

Ook Roessingh is VOOR

Algemeen
9 July 2018

Ook Edo is VOOR

Algemeen
2 July 2018

Ook Revant is VOOR

VOORbeeld
15 June 2018

Winnaars VOORbeeld-verkiezing 2018

Algemeen
4 June 2018

Ook HOOG is VOOR

Algemeen
23 May 2018

Ook Herman is VOOR

Algemeen
30 April 2018

Ook Ons Tweede Thuis is VOOR

Algemeen
9 April 2018

Ook De Zorgcirkel is VOOR

Algemeen
5 March 2018

Ook Assist is VOOR

Algemeen
15 February 2018

Nieuwe VOORpartner: Philip Backx

Algemeen
31 January 2018

Ook het Langeland Ziekenhuis is VOOR

VOORbeeld
6 December 2017

Zoekactie naar geld geslaagd

Algemeen
7 November 2017

VOORbeeldig leiderschap - wij zijn VOOR

Algemeen
6 November 2017

Ook Reinaerde is VOOR

Algemeen
2 October 2017

Ook Aliantus Oud Seyst is VOOR

Algemeen
8 August 2017

Ook Ipse de Bruggen is VOOR

Algemeen
2 May 2017

Ook GGD Brabant-Zuidoost is VOOR

Algemeen
21 March 2017

Maak er een mooi VOORjaar van.

Algemeen
24 February 2017

Ook Deventer Ziekenhuis is VOOR

Algemeen
6 February 2017

Ook Middin is VOOR

Algemeen
18 December 2016

Ook Treant is VOOR

Algemeen
14 December 2016

Ben je ook VOOR diversiteit?

Algemeen
28 November 2016

Ook Stimenz is VOOR

Algemeen
5 November 2016

Ook Zorggroep De Laren is VOOR

Algemeen
27 October 2016

Goed bezig voor de zorg in Gambia

Algemeen
12 October 2016

Ook Nieuw Amstelrade is VOOR

Algemeen
19 September 2016

Partners die meebouwen - wij zijn VOOR

Algemeen
16 September 2016

Ook Insula Dei Huize Kohlmann is VOOR

Algemeen
7 August 2016

Ook Tragel is VOOR

Algemeen
4 July 2016

Ook het Dr. Leo Kannerhuis is VOOR

Algemeen
13 June 2016

Ook Boekoe is VOOR

Algemeen
18 May 2016

Ook Florence is VOOR

Algemeen
21 March 2016

VOORjaar!

Algemeen
15 October 2015

Verslag winnaar VOORbeeldverkiezing 2015

Algemeen
13 October 2015

wij zijn VOOR samenwerking met Lab V

Algemeen
30 May 2015

Frodo Korff is VOOR

Algemeen
30 April 2015

"Jij kent werkelijk de hele wereld."

Algemeen
23 March 2015

Waar ben jij VOOR?

Algemeen
22 March 2015

VOOR de vooruitgang

Algemeen
20 March 2015

Waar steek jij energie in?

Algemeen
24 February 2015

Welkom Harrie Wilms als nieuwe VOORZPer!

Algemeen
28 January 2015

Raamovereenkomst met Treant zorggroep

Algemeen
25 November 2014

Kort verslag VOORdeeldag 2014

Algemeen
11 August 2014

Nieuwe VOOR ZPer: Piet-Jan is VOOR

Algemeen
1 April 2014

Top 10 VOORbeeld-verkiezing bekend

Algemeen
27 March 2014

Een VOORbeeld van kansen creëren.

Algemeen
18 February 2014

Ambitie 2020. Wij zijn VOOR.

Algemeen
5 February 2014

Nieuwe VOOR ZPer: Rene Verkissen is VOOR

Algemeen
23 January 2014

Nieuwe VOORZPer: Peter Rietveld is VOOR!

Algemeen
5 January 2014

VOORgroet 2014

Algemeen
9 December 2013

Eerste VOORdeeldag geslaagd

Algemeen
18 November 2013

Nieuwe VOORopdracht ingevuld bij Portes

Algemeen
12 October 2013

Nieuwe VOOR ZPer: Marco Heida is VOOR!

Algemeen
11 September 2013

VOOR opdracht ingevuld: Directeur Kern8

Algemeen
10 September 2013

Nieuwe VOOR ZPer: Ben Loos is VOOR!

Algemeen
12 June 2013

Ben je ook VOOR een kaartje?