Wij zijn VOOR.

Ingevuld

GEZOCHT MET SPOED: doortastende kwaliteits adviseur tbv audit V&V

Gouda

05-08-2014

GEZOCHT MET SPOED: doortastende kwaliteits adviseur tbv audit V&V

Organisatie

Functie

Onze opdrachtgever is de locatiedirecteur van een gespecialiseerd verzorgingshuis binnen een middelgrote V&V aanbieder in het midden van het land. Het betreft een verzorgingshuis wat gespecialiseerd is in de zorg aan blinde- en slechtziende ouderen. Naast verzorgingshuiszorg zijn er ook 10 verpleeghuisbedden. Er is geen sprake van BOPZ zorg. Ook is de locatie expertise centrum voor collega aanbieders en vervult zij een sociale functie in de buurt. Binnen de gehele organisatie wordt gewerkt met het kwaliteits systeem Nen Iso 9001. Audits vinden jaarlijks plaats per locatie. Op 4 en 5 september a.s is de audit van de betreffende locatie door een extern bureau. uit een recente interne audit blijkt dat een heel aantal onderdelen nog onvoldoende geborgd zijn. Het huis wordt aangestuurd door 2 hoofden zorg waarvan 1 recent benoemd is en niet uit de zorg komt. We zijn per direct op zoek naar een doortastende kwaliteits adviseur die de locatie de komende 4 weken ondersteund bij het op orde krijgen van de verschillende onderdelen van de audit. Er is een rapportage en planning van de audit van vorig jaar beschikbaar en ook is de uitkomst van de recente interne audit beschikbaar. De adviseur rapporteert aan de locatiedirecteur en werkt nauw samen met de 2 hoofden zorg. Op het hoofdkantoor is een kwaliteitsmedewerker op afstand beschikbaar voor afstemming.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master