Wij zijn VOOR.

Ingevuld

R. 2 leden Raad van Toezicht voor Cato

Den Haag

10-01-2014

R. 2 leden Raad van Toezicht voor Cato

Organisatie

Functie

Twee leden Raad van Toezicht voor Cato in Den Haag Over Cato Cato zet zich ervoor in dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven en zelfstandig kunnen blijven wonen. De organisatie bestaat uit twee stichtingen: Cato verleent de zorg en diensten en ASB verhuurt de woningen. Cato biedt gecombineerde zorg-, woon- en welzijns-voorzieningen op twee locaties in Den Haag, de centra Carel van den Oever en Bezuidenhout. Daarnaast levert zij diensten aan zes seniorencomplexen. Recent is het groepswonen, begeleid wonen en wijkgericht werken ingevoerd. Het wijkgericht werken gaat uit van kleine, zelfregelende teams die thuiszorg verlenen aan de klanten in de zorgcentra, de seniorencomplexen en de wijk met als uitgangspunt dat de klant de regie in eigen hand blijft houden en de zelfzorg wordt gestimuleerd. Met een omzet van 14 miljoen, 200 medewerkers en 100 vrijwilligers levert Cato aan meer dan 500 ouderen in Den Haag haar diensten. Cato wordt geleid door een bestuurder, Leny Houben, die leiding geeft aan een directeur welzijn & zorg en een directeur bedrijfsbureau. Zij vormen samen het directieteam en worden ondersteund door een kleine stafafdeling. De directeuren sturen elk een aantal hoofden aan die de operationele leiding hebben over de medewerkers. De medenzeggenschap voor klanten (cliƫntenraad) en medewerkers (ondernemingsraad) is decentraal geregeld. In de serviceflats zijn bewonerscommissies ingesteld. Dienstverlening Oprechte zorg en persoonlijke aandacht voor het welzijn van ouderen is het handelsmerk van Cato. Een comfortabel huis, een zinvolle daginvulling en deskundige zorg bepalen samen de kwaliteit van leven. Bij Cato zijn wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door deze integrale aanpak kunnen ouderen zo plezierig mogelijk leven, langer zelfstandig wonen en de regie over hun eigen leven blijven voeren. De medewerkers en vrijwillgers van Cato hebben oog voor de eigen gewoonten, privacy en leefstijl van de klant en moedigen hen aan om actief na te denken over hun wensen en verwachtingen. Aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden die hierbij centraal staan. Cato wil integrale vraaggerichte zorg leveren die voor de klant dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar is. Om deze ambitie te realiseren heeft Cato samenwerkingsrelaties met diverse partijen. Samenwerking is met name gericht op het realiseren van gebieds- of wijkgerichte zorg en ketengerichte zorg, zorg aan kwetsbare groepen en het leveren van een bijdrage aan een leefbare samenleving. Cato participeert in diverse netwerken die tot doel hebben gezamenlijke kennis te ontwikkelen en te delen. Toekomst Cato is een financieel gezonde organisatie en dat is een goed startpunt voor alle uitdagingen die de organisatie te wachten staan. Deze uitdagingen spelen voor de hele zorg en zijn een gevolg van de veranderingen in de samenleving, het regeringsbeleid en, specifiek voor Den Haag, veel kleine zorgaanbieders en ontgrijzing (tot 2020). Dit vraagt van Cato een creatieve, innovatieve en een open houding met oog voor nieuwe vormen van samenwerking. De bestuurder is zich hiervan bewust en wil Cato goed positioneren voor de toekomst. Zij verwacht van de raad, naast een goede toezichthoudende rol ook een rol als kritische sparringspartner bij het vormgeven van de toekomst van Cato.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master