Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectmanager uniformering roosterapplicaties in ambitieuze zorgorganisatiea.i

Hoogeveen

01-09-2014

Projectmanager uniformering roosterapplicaties in ambitieuze  zorgorganisatiea.i

Organisatie

Functie

Volgende week hebben we een intakeafspraak voor onderstaande opdracht. Mogelijk wordt er zowel door VOOR (als enige externe partij) als intern geworven. We beschikken daarom mogelijk nog niet over alle actuele en relevante (detail)informatie. De hoofdlijnen zijn echter glashelder! Het betreft een opdracht bij Zorggroep Leveste Middenveld. We stellen het op prijs als je deze opdracht selectief en gericht doorstuurt naar mensen in je netwerk die jij goed vindt passen bij de opdracht . Dan graag de naam van de opdrachtgever verwijderen uit de tekst! Onze opdrachtgever is een fusie organisatie van diverse ziekenhuizen en een intramurale V&V organisatie in het oosten van het land. Mede ten gevolge van de fusies en daardoor ontstane wijzigingen in de ondersteuning en in de lijnorganisatie is er nog geen duidelijk eigenaarschap belegd van de roosterapplicaties en het bijbehorende applicatiebeheer. Het roosteren op zich gebeurt in de lijn. Hier wordt door de diverse roosteraars of leidinggevenden verschillend mee om gegaan. Soms wordt de applicatie als planningsinstrument gebruikt, maar veelal ook (slechts) als registratiesysteem voor het uitbetalen van gewerkte uren, extra gewerkte uren, ORT, Overwerk en bereikbaarheidsdiensten. Daarnaast worden de applicaties gebruikt voor de registratie van afwezigheid (verlof, PLB enz.). Saldi worden door de applicaties bijgehouden. Binnen de fusie organisatie zijn vijf roosterapplicaties actief. Ten aanzien van het beheer geldt dat deze versnipperd en verspreid over de organisatie plaatsvindt. Deels in de lijn maar ook bij ICT, bij Financiën en bij P&O. Dit geldt zowel voor het licentiebeheer als applicatiebeheer. Bovenstaande situatie is zowel qua gebruik als beheer niet gewenst. De verwachting is dat er kansen liggen om een kwaliteit- en efficiëntie slag te behalen. De kwaliteitsverbetering is met name uit het optimaal benutten van actuele functionaliteiten van moderne roosterapplicaties te behalen. Dit in afstemming met het beleid van de organisatie t.a.v. capaciteitsplanning en de wensen en de eisen van de gebruikers. Daarnaast is voordeel te behalen uit het beter organiseren en borgen van het licentie- en (technisch en functionele) applicatiebeheer, waarbij dan wel een reductie van het aantal applicaties gerealiseerd zal moeten worden. De ambitie is om op termijn te komen tot 1 of maximaal 2 roosterapplicaties. Binnen de organisatie loopt momenteel een project zorglogistiek. Hierin wordt vorm gegeven aan thema's als vraag- , productie- en ketensturing en heeft als doel om tot een meer optimale afstemming te komen tussen patiëntprocessen, capaciteit en personeel en het sturend vermogen te vergroten. De volgende onderdelen vormen het capaciteitsmanagement : Capaciteitsbehoefte en formatiebepaling Tactische forecasting en sturing Operationele forecasting en sturing Uitvoeringscoördinatie Rapportages, prestaties, trends, afwijkingen Analyse resultaten en verbeteren prestatie. De uitdaging is om de harmonisatieslag mbt roosterapplicaties hierop aan te laten sluiten, zonder dat het leidt tot onnodig tijdverlies, bijvoorbeeld door te bezien op welke wijze er via een groeimodel naar één of desnoods twee pakketten toe gegroeid

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master